park_narodowy_gor_st..

advertisement
Park ten znajduje się w
Górach Stołowych,
położonych we
wschodniej części
Sudetów.
Najwyższym wzniesieniem Gór
Stołowych jest Szczeliniec Wielki
(919 m n.p.m.) i to on właśnie
stanowi symbol parku. Aby wejść
na szczyt, należy pokonać 665
stopni zbudowanych z kamiennych bloków.
Płaski, niemal idealnie poziomy szczyt tej
góry to obszar ścisłego rezerwatu
skalnego, obejmującego tysiące głazów i
bloków piaskowca o fantastycznych
kształtach. Przypominają one różne
przedmioty, ludzi i zwierzęta – stąd ich
oryginalne nazwy, takie jak „Nosorożec”,
„Słoń”, „Wielbłąd” czy „Sowa”.
W parku tym znajduje się jedyny w Polsce
masyw gór płytowych – układ pasm i dolin
wyznaczony siecią uskoków, labirynty
skalne w spękanych piaskowcach, skałki
o ciekawych kształtach.
Góry Stołowe
zbudowane są
z młodych skał
osadowych, głównie
piaskowców i margli.
Skały te zalegają
prawie poziomo,
tworząc płaską,
dwupiętrową strukturę
o wierzchołkach
przypominających
z daleka stół – stąd
nazwa „Góry Stołowe”
Ciekawym miejscem są również "Błędne Skały".
Termin ten pochodzi od labiryntu wąskich uliczek
i tuneli utworzonych w piaskowcowych skałach.
Większość z nich przypomina ogromne rzeźby
ukształtowane przez samą przyrodę. Niektóre
z nich mają swoje nazwy: Stołowy Głaz, Skalne Siodło,
Skalne Wrota, Końska Noga, Kurza Nóżka.
Rosną tu przeważnie bory świerkowe, lokalnie
lasy bukowe. Znajdują się tutaj też torfowiska
wysokie, specyficzne zbiorowisko łąkowe.
Fauna jest bardzo bogata.
Bogactwem Gór
Stołowych jest roślinność
skał, łąk,
torfowisk i lasów
liściastych. Na
szczególną uwagę
zasługuje skalnica
zwodnicza.
Ta biało kwitnąca,
zwieszająca się z półek
(na Rogowej Kopie).
skalnych poduszkowa
Jest to zarazem jedyne
roślina rośnie tylko na
miejsce występowania
jedynym stanowisku w
tej rośliny w Polsce.
Górach Stołowych
Skalnica zwodnicza znajduje się w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin. Jest ona również
gatunkiem rzadkim w Europie.
W lasach porastających Góry Stołowe
dominują świerki.
Spośród zwierząt spotkać tu można jelenia, sarnę,
dzika, wiewiórkę, kunę, borsuka, jeża
i
gronostaja. Na zimę przylatują tu z lasów
iglastych Europy Północnej rzadkie w Polsce
ptaki - jarząbki.
Autorzy:
Patryk Błaszak
Jakub Śliwiński
Bibliografia:
grafika Google
Demart: „Geografia – Atlas Polski”
M. Kuk – „Geografia Polski, pytania i odpowiedzi”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards