Zapraszamy

advertisement
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Projekt finansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”,
działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+, schemat II
oraz w 20 % z budżetu państwa.
DZIEŃ I:
 8.30 Zbiórka uczestników szkolenia w Trzcińsku w Agroturystyce „U BOLA”. 9.00 – wyjazd na
wycieczkę autokarowo – pieszą. Zwiedzanie Komarna (kościół gotycki św. Jana Chrzciciela, krzyże
pokutne i barokowo – klasycystyczny kościół MB Pocieszenia, wejście na Przełęcz Komarnicką (662 m
n.p.m.), ze zboczy Barańca (720 m n.p.m.) prezentacja panoramy Sudetów Zachodnich, szczegółowe
omówienie zjawisk krasowych występujących w położonej niedaleko górze Połom, zjawisk
wulkanicznych na widocznym Pogórzu Kaczawskim. Prezentacja walorów florystycznych
przemierzanego obszaru i góry Miłek. Zejście do Szałasu „Muflon” i zakładu „Fromako”, gdzie
oczekuje na uczestników wycieczki autokar. Przejazd do Radomierza. Zwiedzanie gotyckiej dzwonnicy
i cennych renesansowych dzwonów z końca XVI wieku oraz barokowo – klasycystycznego kościoła
MB Różańcowej. Przejazd do Miedzianki – wykład o historii górnictwa, historii miasta oraz
powojennym wydobyciu rudy uranowej dla potrzeb militarnych ZSRR. Poszukiwania malachitów,
chryzokoli, pirytów na hałdach pokopalnianych. Dojazd do Mniszkowa – prezentacja panoramy z
Krzyżowej Hali, demonstracja chronionych gatunków roślin oraz historii tej wymarłej, historycznej
części Mniszkowa. Po drodze zabytkowy dwór (dom gwarków). Powrót do Trzcińska na obiad o
godzinie 14.30. Po przerwie obiadowej „warsztaty” i prelekcja na temat atrakcji florystycznych i
geologicznych Gór Kaczawskich. Kolacja o godzinie 19.00 (prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenie czy
zostaniecie na kolacji).
DZIEŃ II:
 Śniadanie dla osób korzystających z noclegu – godzina 8.00. Wyjście na wycieczkę pieszą o godzinie
8.30. Zwiedzanie Trzcińskich Mokradeł (torfowisko z roślinnością bagienną: owadożerna rosiczka
okrągłolistna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata i wąskolistna). Przejście przez Janowice
Wielkie. Zwiedzanie zespołu pałacowego (obecnie DPS), prezentacja kościoła gotyckiego
Wniebowzięcia NMP i barokowo-klasycystycznego kościoła Chrystusa Króla. Aleja jarząbów
szwedzkich w drodze na Zamek Bolczów. Prezentacja ruin i historii. Spacer po cennym przyrodniczo
drzewostanie poniżej zamku (wiązy górskie, jodły, lilia złotogłów, czerniec gronkowy, miesiącznica
trwała i inne cenne gatunki). Przejście przez Garby Janowickie (malownicze grupy skalne
wykorzystywane jako obiekty eksploracji wspinaczkowej, nieczynne kamieniołomy jeziorkiem,
tajemnicza skała” Rozpadła”, piękne lasy bukowe). Powrót do Trzcińska na obiad o godzinie 15.00. Po
przerwie obiadowej o godzinie 16.00 prelekcja na temat walorów krajoznawczych i przyrodniczych
Rudaw Janowickich. Warsztaty… Opracowanie indywidualnych ofert turystycznych. Zakończenie
szkolenia około godziny 18.00.
Partnerzy:
Fundacja Partnerstwo Ducha Gór
ul. Daszyńskiego 29
58-533 Mysłakowice
biuro: 58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 60, pok. 105
tel/fax 075 64 23 880-881,w. 40
www.duchgor.org
[email protected]
Projekt „Duch Gór on-line.
Nowy wymiar promocji”.
umowa nr L/02/122/2006
Gmina
Mysłakowice
Gmina
Janowice Wlk.
Gmina
Podgórzyn
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Projekt finansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”,
działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+, schemat II
oraz w 20 % z budżetu państwa.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą fundatorzy oraz współpracujący z fundacją partnerzy.
Pozostałe osoby przyjmowane będą w ramach wolnych miejsc. Uczestnicy otrzymają potwierdzenia mailem
lub telefonicznie. Serdecznie zapraszamy.
UWAGA!!!!
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 25 lipca 2007. Prosimy o potwierdzenia tel./fax.
(075) 64 23 880-881 wew. 40 lub mailowe: [email protected]
Partnerzy:
Fundacja Partnerstwo Ducha Gór
ul. Daszyńskiego 29
58-533 Mysłakowice
biuro: 58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 60, pok. 105
tel/fax 075 64 23 880-881,w. 40
www.duchgor.org
[email protected]
Projekt „Duch Gór on-line.
Nowy wymiar promocji”.
umowa nr L/02/122/2006
Gmina
Mysłakowice
Gmina
Janowice Wlk.
Gmina
Podgórzyn
Download