runda 5 góry i wulkany 2.02.2016

advertisement
RUNDA 5
GÓRY I WULKANY
2.02.2016 – 1.03.2016
I. OBLICZ
1. Na podstawie współrzędnych geograficznych podaj nazwy szczytów:
a) 9007’S, 77037’W
b) 65004’N, 60009’E /2 pkt./
2. Oblicz rozciągłość południkową w stopniach i kilometrach między najwyższym szczytem Ameryki
Północnej i Ameryki Południowej. /4 pkt./
3. Oblicz wysokość względną między szczytem Mont Blanc a Przełęczą Św. Bernarda. /2 pkt./
4. Temperatura na Mt. Everest wynosi -210C. Oblicz temperaturę na wysokości 2850 m n.p.m./2 pkt./
5. Na świętej górze Japończyków Fudżi wzeszło Słońce i jest godzina 6:44. Która godzina czasu
słonecznego jest wówczas na najwyższym szczycie Tatr? /4 pkt./
250
280
23
Przyrost rzeczywisty
Wskaźnik salda
migracji
Saldo migracji
Emigracja w tys.
Imigracja w tys.
Wskaźnik przyrostu
naturalnego
Przyrost naturalny
Zgony w tys.
33 500
Urodzenia w tys.
Liczba ludności
w tys.
22 550
Wskaźnik gęstości
zaludnienia
Powierzchnia
w km2
6. Uzupełnij tabelkę wykonując odpowiednie obliczenia (pamiętaj o jednostkach): /6 pkt./
45
II. ODPOWIEDZ
A. Zapoznaj się z opisami różnych gór świata i na ich podstawie podaj ich nazwy:
1. Góry na SW Niemiec zawdzięczają swą nazwę porastającym je rozległym ciemnym lasom. Tu swe
źródła ma druga co do długości rzeka Europy………………………
2. Góry te stanowią „kręgosłup” Włoch, a liczne wulkany wciąż budzą lęk miejscowej ludności
…………………
3. Są jednym z najstarszych górotworów świata, ciągnącym się na wschodzie Ameryki
Północnej…………
4. Góry te przecinają Rosję z północy na południe na długości 2500 km, oddzielając dwa
kontynenty……………………….
5. Linie komunikacyjne w tych górach wykorzystują szerokie doliny polodowcowe oraz niektóre
wysoko położone przełęcze np. Brenner, Simplon. Dostępność komunikacyjna sprzyja poznawaniu
gór i rozwojowi turystyki……………………
6. W górach tych są liczne wulkany i często występują trzęsienia ziemi. Są też liczne bogactwa
mineralne, w tym kamienie szlachetne np. kolumbijskie szmaragdy…………………..
7. Są to młode góry fałdowe, położone na NW drugiego co do wielkości kontynentu na
Ziemi……………..
8. Formy są w tych górach są zróżnicowane, ponieważ góry te zbudowane są ze sfałdowanych skał
osadowych, fragmentów skał krystalicznych i młodych skał wulkanicznych. Najwyższa część tych
gór leży na terenie Polski i Słowacji.
9. Góry te stanowią ważna granicę klimatyczną. W najwyższych partiach występują lodowce,
a południowe stoki gór otrzymują największe na Ziemi opady – do 12 m rocznie……………..
10. Wierzchowiny układają się kilkoma stopniami w kierunku wschodnim do Bałtyku. Stopień
najwyższy dochodzi do 2000 m n.p.m. i opada na zachodzie stromym skalistym
brzegiem……………………….
/10 pkt./
B. Podane niżej nazwy pasm górskich i szczytów dobierz odpowiednio do nazw łańcuchów
górskich i wpisz do tabeli:
Rif, Ancohuma, Gorce, Siwalik, Monte Rosa, Karawanki, Kanczendzonga, Logan, Wielka Fatra,
Gran Paradiso, Wysokie Taury, Makalu, Góry Wrangla, Tubkal, Annapurna, Tarnica, Aconcagua,
Alpy Transylwańskie, Mt. Rainier, Rysy, Sierra Nevada, Wildspitze, Góry św. Eliasza, Kordyliera
Wschodnia /12 pkt./
Łańcuchy górskie
Pasma górskie
Szczyty
HIMALAJE
KARPATY
ALPY
ANDY
ATLAS
KORDYLIERY
C. Wśród podanych nazw szczytów podkreśl te, które są czynnymi wulkanami: Jamantau, El Misti,
Śnieżka, Shasta, Cotopaxi, Kebnekaise, Czomolungma, Gerlach, Orizaba, Popocatepetl. /5 pkt./
III. KRZYŻÓWKA
Ułóż krzyżówkę, której głównym hasłem będzie najwyższy szczyt świata CZOMOLUNGMA.
Pytania i hasła mogą dotyczyć tylko i wyłącznie nazw gór, szczytów, wulkanów.
Dodatkowo odpowiedz na pytania:
1. Kto i w którym roku zdobył po raz pierwszy ten szczyt?
2. Na terenie których państw ten szczyt się znajduje? /13 pkt./
Powodzenia!
Download