Skalnica zwodnicza

advertisement
Skalnica zwodnicza
Informacje ogólne
Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Nazwa taksonomiczna (polska):
Nazwa zwyczajowa:
Ogólna charakterystyka:
Kategoria zagrożenia wg:
Kategoria zagrożenia gatunku:
Saxifraga sponhemica C.C.Gmel. (decipiens Ehrh.)
Skalnica zwodnicza
brak danych
Opis. Gatunek rośliny należący do rodziny skalnicowatych. Roślina bardzo
rzadka. Wystepowanie. Góry Stołowe. Siedlisko. Naturalnym siedliskiem
skalnicy zwodniczej są skalne ściany i piargi o odczynie zasadowym.
Zagrożenie i ochrona. Gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako
gatunek zagrożony wyginięciem oraz w Czerwonej liście roślin i grzybów
Polskijako gatunek wymierający. Źródło: K. Zarzycki, R.
Kaźmierczakowa: Polska Czerwona Księga Roślin. Kraków: IB PAN, 2001.
Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce
E - Wymierające
Taksonomia
Królestwo:
Podkrólestwo:
Klasa:
Rząd:
Rodzina:
Rodzaj:
Gatunek:
rośliny
brak danych
okrytonasienne
skalnicowce
skalnicowate
skalnica
Skalnica zwodnicza
Zdjęcia
Ikona
Plik
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe1.jpg
Rozmiar
198,10 kB
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe2.jpg
175,88 kB
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe3.jpg
115,32 kB
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download