Góry Świętokrzyskie są najstarszymi w Polsce

advertisement
Świętokrzyski Park Narodowy
Na terenie Świętokrzyskiego
Parku Narodowego stwierdzono
występowanie ponad 4000
gatunków zwierząt.
Fauna
Flora
SKAŁY
Łoś (Alces alces) – największy
współcześnie żyjący gatunek ssaka
kopytnego z rodziny jeleniowatych,
wyróżniający się charakterystycznym
porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Jest jedynym przedstawicielem rodzaju
Alces.
Jeżowate (Erinaceidae) – rodzina
małych, naziemnych ssaków
łożyskowych pokrytych sztywnymi
włosami przekształconymi u niektórych
w kolce, zaliczana do Erinaceomorpha.
Wiewiórka pospolita, wiewiórka ruda
(Sciurus vulgaris) – gatunek gryzonia z
rodziny wiewiórkowatych (Sciuridae).
Osiąga długość ciała 20-24 cm i ogona 1720 cm, masa ciała 200–300 gramów[3].
Jest typowym zwierzęciem nadrzewnym.
Łasica, Łaska (Mustela nivalis) – gatunek
niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny
łasicowatych (Mustelidae). Długość ciała
łasicy wynosi do 28 cm (samce większe
od samic). Tułów ma smukły, giętki.
Kończyny są krótkie o owłosionych
podeszwach. Łasica jest aktywna w dzień
i w nocy.
Żmija zygzakowata (Vipera berus) –
gatunek jadowitego węża z rodziny
żmijowatych (Viperidae). Długość ciała: 70
cm (rzadko do 90 cm)
Masa ciała: do 0,170 kg Grzbiet o
zabarwieniu brązowym, srebrzystoszarym,
żółtawym, oliwkowozielonym,
niebieskoszarym, pomarańczowym,
czerwonobrązowym lub
miedzianoczerwonym.
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – gatunek
jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych.
Występuje na terenie całej Polski i podlega ścisłej
ochronie. Jest najczęściej występującym gadem na
terenie kraju. Jaszczurka zwinka jest jednym z
czterech gatunków jaszczurek zamieszkujących na
terenie Polski. Jej masywne ciało pokrywają ściśle
do siebie przylegające łuski.
Przebiśnieg
To roślina należąca do rodziny amarylkowatych z rzędu
szparagowców a rodzaju śnieżyczek W Polsce podlega
ochronie gatunkowej.
Krokus
Szafran, krokus (Crocus L.) – rodzaj roślin z rodziny
kosaćcowatych. Należy do niego ponad 80 gatunków.
Gatunkiem typowym jest szafran uprawny (Crocus
sativus L.)
Pełnik europejski (Trollius europaeus L.) – gatunek
rośliny należący do rodziny jaskrowatych. W Polsce
występuje na całym obszarze w rozproszeniu.
Osiąga 10-50 cm wysokości. Jest wzniesiona, nie
rozgałęzia się, jest lekko łukowato wygięta.
Goryczka wąskolistna (Gentiana
pneumonanthe L.) – gatunek rośliny
należący do rodziny goryczkowatych.
Łodyga
Cienka i naga, dochodzi do 60 cm
wysokości.
Kłącze
Cienkie i rozgałęzione.
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.) –
gatunek rośliny należący do rodziny rosiczkowatych.
Roślina owadożerna.W Polsce dość pospolita na
torfowiskach. Zwyczajowo bywa nazywana rosą
słoneczną.
Pióropusznik strusi (Matteuccia
struthiopteris (L.) Todaro) –
gatunek paproci należący do
rodziny Onocleaceae. Roślina
wieloletnia z krótkim kłączem, z
którego wyrastają lejkowato
pojedyncze, podwójnie pierzaste
liście płonne (asymilacyjne)
wysokości 30-150 cm.
Na Łysej Górze powstało największe w
Górach Świętokrzyskich i jedno z
największych w średniogórzu Środkowej
Europy pole nagiej pokrywy blokowej.
Gołoborze to nosi imię znanego botanika
prof. R. Kobendzy i zajmuje 3,84 ha
powierzchni. Gołoborza stoku
południowego zajmują mniejsze
powierzchnie, gdyż znajdują się one w
późniejszym stadium zanikania.
Download