Ubezpieczenie uczniów

advertisement
UBEZPIECZENIE NASTĘPST NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI I MŁODZIEŻY:
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa:
SUMA UBEZPIECZENIA 11 000.00pln , Wariant II, składka 41,00zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nieszczęśliwych wypadków np.. złamań, potłuczeń, urazów ciała itp.
Zawału serca
Krwotoku śródczaszkowego (wylewu)
Urazów spowodowanych omdleniem lub atakiem epilepsji
Śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą
Śmierć rodzica, który ma na utrzymaniu dziecko (spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem)
!!! Ochroną objęte są zdarzenia bez względu na to, gdzie miały miejsce (w kraju lub
za granicą) oraz bez względu na godzinę zdarzenia (24h na dobę) tj. w czasie pobytu
w szkole, w drodze do szkoły, w domu, na wakacjach, w czasie świąt itp.
Ubezpieczenie obejmuje również świadczenia typu assistance:
1. Pomoc medyczna – wizyta lekarza w domu, wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej,
transport medyczny – do 2 000zł na jeden wypadek
2. Pomoc rehabilitacyjna – organizacja rehabilitacji (max. 500zł), dostawa do domu sprzętu do
rehabilitacji bądź leków przepisanych przez lekarza (max. 300zł za dowóz)
3. Pomoc psychologa
4. Lekcje prywatne – jeśli uczeń w wyniku zdarzenia nie może uczęszczać do szkoły pow.10 dni
PZU organizuje i pokrywa koszty lekcji indywidualnych z max. 2 przedmiotów
Ubezpieczenie to także zwrot kosztów leczenia max. do 20% sumy ubezpieczenia (2200zł) – są to
koszty leczenia poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (np. zakup leków, materiałów
opatrunkowych) oraz koszty rehabilitacji.
Zwracamy za koszty leczenia poniesione do 24 miesięcy od wypadku lub w przypadku rehabilitacji jeśli jej przeprowadzenie będzie konieczne w ciągu 6 m-cy od wypadku. Zwrot kosztów następuje
na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty.
ZGŁASZANIE SZKÓD :


Infolinia PZU S.A. 801 102 102 lub 22/566 55 55
Internet www.pzu.pl
Kontakt do Agenta PZU S.A.
Ewa Orzeł Tel. 785 240 205
e-mail: [email protected]
Download