Oferta dla UZ ANTYBIOTYK

advertisement
PROPOZYCJA
DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
PZU ANTYBIOTYK
DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk pozwala w łatwy sposób obniżyć
wydatki na antybiotyki o 80%.
Jak działa ubezpieczenie?
1. Każdy ubezpieczony otrzymuje od PZU imienną Kartę lekową (karta jest
honorowana w prawie 2000 aptek na terenie całej Polski, pełen wykaz aptek
dostępny jest pod nr. infolinii 801102 102 i na pzu.pl) ,
2. W razie konieczności zakupu antybiotyku, ubezpieczony udaje się do apteki wraz
z Kartą lekową i ważną receptą wystawioną na swoje nazwisko – lista leków
objętych ubezpieczeniem zawiera wszystkie antybiotyki,
3. Osoba ubezpieczona płaci w aptece jedynie 20% ceny leku.
Korzyści:
• wymierna pomoc materialna – 80% dofinansowania do zakupu
antybiotyków,
• możliwość objęcia ubezpieczeniem najbliższej rodziny,
• dofinansowanie obejmuje wszystkie antybiotyki dostępne w Polsce,
• bardzo łatwy proces korzystania z ubezpieczenia – ubezpieczony otrzymuje
Kartę lekową, która upoważnia do zakupu leków w aptece po obniżonej cenie,
• rozległa sieć aptek honorujących Karty lekowe PZU – prawie 2000 punktów w
całej Polsce,
• brak wyłączeń z tytułu uprzednio występującej choroby czy chorób
przewlekłych.
składka za wyżej wymieniony dodatek wynosi 5,50 zł
Download