Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych kobiet

advertisement
WARUNKI PRACY
I RESPEKTOWANIE PRAW
PRACOWNICZYCH KOBIET
ZATRUDNIONYCH
W SKLEPACH
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
W OBLICZU KRYZYSU
EKONOMICZNEGO
Magdalena Chustecka
JAK KRYZYS EKONOMICZNY WPŁYWA
NA SYTUACJĘ SKLEPÓW
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Na początek LICZBY:
- prognozy wzrostu dla detalicznego handlu spożywczego
na 2009 rok – ok. 4% (2008 – 6,4%)
- dane dotyczące sieci handlowych należy rozpatrywać
oddzielnie. Prognozuje się, że w 2009 roku:
 Supermarkety – 8%
 Dyskonty – 9,5%*
- zwiększać się będzie udział sklepów wielkoformatowych
w branży handlu spożywczwgo – aktualnie to 1/3 rynku
* dla porówniania – małe sklepy spożywcze odnotują 4% wzrost
JAK KRYZYS EKONOMICZNY WPŁYWA
NA SYTUACJĘ SKLEPÓW
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Nowy, oszczędny konsument – poszukiwanie
tańszych miejsc zakupów lub tańszych produktów, rezygnacja z
towarów luksusowych, kupowanie produktów sprzedawanych pod
marką sklepów
Duży wzrost kosztów wynajmu
powierzchni sklepowych – z powodu „słabej złotółki”

ceny czynszu w euro rosną
30% wzrost cen energii elektrycznej
 Wahania cen żywności (niektóre krajowe produkty

tanieją, podczas gdy importowane drożeją)
JAK KRYZYS EKONOMICZNY WPŁYWA
NA SYTUACJĘ SKLEPÓW
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
„ (…) dla niektórych formatów, przede wszystkim
dla sklepów dyskontowych, kryzys może
oznaczać szansę”
„Handel detaliczny artykułami spożywczymi
w Polsce 2008. Analiza rynku i prognozy
rozwoju na lata 2009-2011”, PMR
DYSKONTY* :))
SUPERMARKETY :)
HIPERMARKETY : I
SIECI DELIKATESÓW :(
* W pierwszym półroczu 2009 roku firma odnotowała aż 33% wzrost
sprzedaży
WARUNKI PRACY OSÓB
ZATRUDNIONYCH W SIECIACH
HANDLOWYCH
Z relacji zatrudnionych osób wynika, że super- i
hipermarkety nieustająco walczą z kryzysem.
Poniżej główne konsekwencje strategii
antykryzysowych dla pracowników i pracownic
sklepów:
WARUNKI PRACY OSÓB
ZATRUDNIONYCH W SIECIACH
HANDLOWYCH
1. zatrudnianie niewystarczającej liczby osób
lub wymóg źle rozumianej efektywności
pracownika/ pracownicy
- spadek zatrudnienia o około 1/3 (Tesco)
- „wszyscy robią wszystko" (Tesco, Biedronka)
- wymuszone zwolnienia za porozumieniem stron
(Tesco)
- nacisk na efektywność pracowników – presja
psychiczna i ogromny wysiłek fizyczny (Biedronka
– wzrost wskaźnika produktywności z 409 jednostek w 2008 roku na 450
jednostek w 2009 roku)
WARUNKI PRACY OSÓB
ZATRUDNIONYCH W SIECIACH
HANDLOWYCH
2. Wynagrodzenia i inne świadczenia
- zbyt małe wynagrodzenia w stosunku do
nakładów pracy pracowników/ pracownic (Tesco)
- brak nagradzania za efekty pracy w postaci
premii czy innych świadczeń (Biedronka)
- niekorzysta dla zatrudnionych zmiana zasad
przyznawania podwyżek stażowych (Biedronka)
WARUNKI PRACY OSÓB
ZATRUDNIONYCH W SIECIACH
HANDLOWYCH
3. niesprawny, stary sprzęt oraz problemy z
jego sprawną naprawą i serwisowaniem
(Tesco)
4. niedostateczne natężenie światła w miejscu
pracy jako efekt oszczędności w zużyciu energii
elektrycznej (Tesco)
PAKIET ANTYKRYZYSOWY
Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035, dalej:
pakiet).
Przepisy weszły w życie z dniem
22 sierpnia 2009 i wprowadzają dwa typy
rozwiązań:
- dla przedsiębiorców znajdujących się w
„przejściowych trudnościach finansowych”
- dla wszystkich przedsiębiorców
PAKIET ANTYKRYZYSOWY
ZMIANY POD HASŁEM „UELASTYCZNIENIA
CZASU PRACY” (Rozdział 2 ustawy):
1. 12-miesięczne okresy rozliczeniowe
Gdy firma nie ma zamówień, zatrudnieni mogą pracować krócej – np.
trzy dni w tygodniu. Gdy zamówienia się pojawią – dłużej, np.
maksymalnie sześć dni w tygodniu. Nie będzie to jednocześnie
oznaczać, że osobie pracującej automatycznie należy się płatność za
nadgodziny związane z przekroczeniem tygodniowej normy czasu
pracy46. Nadgodziny nie będą naliczane w skali tygodnia, ale
całorocznie.
2. indywidualny rozkład czasu pracy pracownika/
pracownicy
przełożony może wymagać od pracownika przychodzenia do firmy w
różnych godzinach
PAKIET ANTYKRYZYSOWY
JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ PRACODAWCA,
ABY WPROWADZIĆ ZAPISY RODZIAŁU 2 USTAWY
- musi wykazać uzasadnione
Przyczyny obiektywne lub technologiczne albo dotyczące
organizacji czasu
Pracy
- musi uzyskać zgodę związków
zawodowych (zmiana układu zbiorowego pracy lub
porozumienie), a tam, gdzie ich nie ma –
przedstawicieli pracowników
PAKIET ANTYKRYZYSOWY
Art. 13 ustawy
Zmiana czasu trwania umów na czas określony przedsiębiorców nie obowiązuje ograniczenie liczby
takich umów tylko limit okresu
zatrudnienia na ich podstawie, który nie może być
dłuższy niż 24 miesiące
GŁÓWNE WNIOSKI
1. Sytuacja sieci handlowych (z wyjątkiem delikatesów)
jest stabilna. branża odnotowuje stały wzrost
2. Zarządcy sklepów, powołując się na spowolnienie
gospodarcze, wprowadzają strategie antykryzysowe,
które niekorzystnie odbijają się na warunkach pracy
zatrudnionych
3. Zagrożenie – wprowadzanie przez przedsiębiorców
dostępnych rozwiązań, powstałych w wyniku przyjęcia
„pakietu antykryzysowego”
4. Szansa – zwiększona aktywność związków
zawodowych
Download