Sprawozdanie z wykładu

advertisement
Wykład odbył się 6 kwietnia 2017 roku. Współcześnie państwa konkurują o zasoby w wymiarze
gospodarczym, szczególnie w ramach wymiany handlowej. W Polsce funkcjonuje wiele centr
handlowych oraz marketów wielkopowierzchniowych obcego kapitału, przez które cześć zysków z
handlu trafia za granicę. Ponadto takie centra handlowe mają ułatwioną drogę promocji i sprzedaży
produktów ze swojego kraju. Tego typu „wielki handel” wypiera polską własność ze względu na jej
formę – u nas dominuje tak zwany „drobny handel”.
Narzędziem w owej batalii jest prawo unijne. Przykładem mogą być stocznie polskie, które upadały, a
firmom niemieckim czy duńskim pomagano. Państwem, które skutecznie się opiera tego typu naciskom
są Węgry. Robią to poprzez np. ograniczanie reklamy zagranicznych sieci handlowych oraz prowadząc
odpowiednią politykę zatrudnienia. W Polsce podatek bankowy udało się wprowadzić ponieważ
bankowość nie jest tak ważna jak handel oraz media.
Istnieje potrzeba odzyskiwania polskiej własności w gospodarce i może to się odbywać również przez
handel. Na początek warto robić to stopniowo, w ramach możliwości, czyli np. kupować polskie
produkty, które są sprzedawane w zagranicznych marketach, czy wybierać polskie sklepy
umiejscowione w galeriach handlowych.
Aktualnie trwa „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. Dużą rolę pełni wychowanie. Polacy kupując
polskie produkty sprawią, że polskie sieci handlowe wygrają w Polsce.
Można uczyć się patriotyzmu poprzez przykłady:
- generałowa Jadwiga Zamoyska, zgodnie z jej myślą należy przeanalizować wady narodowe i zalety,
trzeba wiedzieć w czym jesteśmy słabi a w czym mocni i to wykorzystać
- kolejnym przykładem postaw patriotycznych jest Jan Ludwik Popławski czy Zofia Kossak-Szczucka,
która powiedziała, że nigdy nie wolno wątpić w Polskę.
Odbudowa polskiej własności to polityka długofalowa (odgórna i oddolna). Należy wspierać inicjatywy
przejęć zagranicznych podmiotów przez firmy polskie.
Wiodącą rolę pełni edukacja i odpowiednie wychowanie. Ważne jest organizowanie konkursów wiedzy
o polskich sieciach handlowych oraz spotkania z prezesami polskich firm na uczelniach.
W Polsce mamy sieci handlowe o krajowym kapitale, są to między innymi:
Chata Polska
Dino
Sieć „Nasz Sklep”
Stokrotka
Polo market
Bać-pol
Alma
Społem
Na koniec wykładu padły pytania i toczyła się dyskusja. Notatkę sporządził mgr Wojciech Świder,
doktorant Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Download