VII Międzynarodowe Forum Etyczne

advertisement
VII Międzynarodowe Forum Etyczne
„Współczesne oblicza zła”
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2
27- 29.06.2012
PROGRAM
Środa, 27.06.2012 ( Sala Senacka, ul. Podchorążych 2)
9.00 -10.00
Rejestracja uczestników ( Budynek Główny UP, ul. Podchorążych 2)
10.00 – 10.20
Uroczyste otwarcie Forum przez : J. M. Rektora UP prof. Michała Śliwę,
Kierownika Katedry Etyki Ogólnej i Stosowanej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze
prof. Cyrila Diatkę, Dyrektora IFiS prof. Tadeusza Gadacza,
oraz Kierownika Katedry Etyki UP, prof. Leszka Pyrę
10.20 – 14.00 Sesja plenarna - Przewodniczący: prof. Tadeusz Gadacz
10.20 – 10.40
10.40- 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
Prof. Halina Promieńska, Postęp naukowy i cywilizacyjny jako źródło cierpień ?
Prof. Cyril Diatka, Image of Evil in the Time of Transformations
Prof. Jan Kłos, Zło człowieka a zło systemu
Prof. Anna Drabarek, Zło jako konsekwencja narcyzmu i etnocentryzmu
11.40 – 12.20
Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
Prof. Andrzej Elżanowski, Zło jako jeden z produktów ewolucji
Prof. Andrzej Bałandynowicz, Przemoc i psychomanipulacja w cyberprzestrzeni a łamanie
kodu etycznego dzieci i młodzieży
13.00 – 13.20 Prof. Slavomir Galik, Forms of Evil in the Knowledge Society
13.20 – 13.40 Prof. Marek Drwięga, Coś czego nie powinno być – co począć z realnością zła ?
13.40 – 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Przerwa na obiad
15.00 – 19.00 Sesja plenarna - Przewodniczący: prof. Zdzisława Piątek
15.00 – 15.20 Prof. Jadwiga Mizińska, Znoszenie zła
15.20 – 15.40 Prof. Tadeusz Gadacz, Tragedia zła w filozofii Luigi Pareysona
15.40 – 16.00 Prof. Ewa Nowak, mgr Anna Białas, What Radical Evil is I don’t Know.
Evil and Devil Conception Revisited
16.00 – 16.20 Prof. Dalimir Hajko, The Power as a Base of Evil
16.20 - 16.40 Prof. Lech Hostyński, Czy świat konsumpcji jest źródłem zła ?
!6.40 – 17.20
Dyskusja i przerwa na kawę
17.20 - 17.40
17.40 - 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 19.00
Doc. Roman Kralik, Conception of Evil in the Writings of S. Kierkegaard
Ks. Dr Józef Kożuchowski, Klasyczna koncepcja zła. Ujęcie J. Piepera
Dr Jarosław Legięć, Kłamstwo jako zło
Dyskusja
Czwartek, 28.06.2012
Sekcja I ( Sala 550, V piętro, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: prof. Halina Promieńska
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
Prof. Marek Magdziak, Źle, beznadziejnie. Zło jako jakość ocen globalnych
Dr Anna Seweryn, Masowo zindywidualizowany konformizm wolitywny
Dr Marcin Jaranowski, Dwugłos o bólu
Ks. Dr Piotr Pasterczyk, Zło jako źródło kultury ?
Dr Maria Bal - Nowak, Pogarda i gniew w czasach globalizacji. Od E. Canettiego do P. Sloterdijka
11.40 – 12.20
Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.20
13.20 - 13.40
Prof. Romana Kolarzowa, Zło nieproblematyczne ? Obraz antysemityzmu w opus magnum M. Prousta
Dr Piotr Domeracki, Figura diabła w dyskursie filozoficznym. Perspektywa de Rougemontowska
Dr Maria Klobusicka, The Manipulation in the Mass Media and Its Negative Consequences
Dr Milan Jozek, Degradation of a Person and the Failure of Gender Difference of Male- Female Nature
in the Context of Post – modern Times
13.40 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Przerwa na obiad
Sesja 14.00 – 19.00 - Przewodniczący: prof. Janusz Majcherek
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
Prof. Zbigniew Rudnicki, Retoryka zła i jej zastosowanie w stosunkach międzynarodowych
Prof. Leszek Pyra, Terroryzm i zło
Dr Danuta Kabat – Rudnicka, Zło i jego legitymizacja w stosunkach międzynarodowych
Dr Lukasz Zweiffel, Polityka i problem zła
Mgr Cyprian Turcan, The problem of Evil in the Moral and Political Philosophy of T. Hobbes
16.40 – 17.20
Dyskusja i przerwa na kawę
17.20 – 17.40
17.40 - 18.00
18.00 - 18.20
Dr Katarzyna Guczalska, Problem niewolnictwa. Krytyka niewoli w tradycji liberalnej i heglizmie
Dr Edmund Baka, Problem postaw etycznych wobec zwierząt we Wschodniej Azji
Mgr Jakub Synowiec, Dlaczego powinniśmy redukować zło w świecie ? Argumentacja P. Singera
18.20 – 19.00
Dyskusja
Sekcja II ( Sala 444, piętro IV, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: prof. Leszek Pyra
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
Prof. Mariusz Wojewoda, Uznanie i dyskryminacja. Etyka a problem „obcego”
Dr Grażyna Solecka, Zło jako zaniechanie
Dr Jarmila Jurova, Rawls’s Inquiry the Meaning of Sin and Faith
Dr Tomasz Kwarciński, Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego.
Między kantyzmem a konsekwencjalizmem
11.20 – 11.40 Dr Barbara Grabowska, R. Rorty o okrucieństwie
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 –
12.40 –
13.00 13.20 -
12.40
13.00
13.20
13.40
Prof. Andrzej Niemczuk, Problem zła naturalnego czyli zbędność teodycei
Dr Ewa Mukoid, Mała Madzia na Wyspie Utoya: informacja, ilustracja, interpretacja
Dr Adam Kubiak, Zło nieutulone
Dr Andrea Leskova, Current Risks of Media Exposure to Children and Youth
13.40 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00
Przerwa na obiad
Sesja 15.00 – 19.00 Przewodniczący : prof. Janusz Krupiński
15.00 – 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
Doc. Vladimir Manda, Is the Evil in Locke’s Moral Philosophy Hedonistic One ?
Ks. Dr Jarosław Babiński, Zło w ujęciu E. Ciorana
Dr Magdalena Kozak, Zło w filozofii E. Levinasa
Dr Dariusz Juruś, Świat według Keynesa czyli zło utajone
Dr Wiesław Kurpiewski, Z perspektywy buddyjskiej : czy zło istnieje ?
16.40 - 17.20
Dyskusja i przerwa na kawę
17.20 - 17.40 Doc. Igor Lomnicky, Contemporary Forms of Deformations in the Upbringing and Finding
Solutions in Terms of Ethical Education
17.40 - 18.00 Mgr Adrian Michalik, The Pitfalls of Democracy
18.00 - 18.20 Mgr Maciej Kostyra, Dwa znaczenia cynizmu w filozofii moralnej
18.20 - 19.00 Dyskusja
Piątek, 29.06.2012
Sekcja III ( Sala 550, V piętro, ul. Podchorążych 2 )
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: prof. Piotr Stawiński
10.00 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 – 11.40
Dr Inga Mizdrak, Chichot zła jako rozerwanie wzajemności
Dr Karolina Dominik, Przeżycie winy jako moment samodoświadczenia
Dr Małgorzata Major, Zło jako narzędzie sprawiedliwości
Mgr Sabina Galikova Tolnaiova, Antropological Forms of Evil in the Electronic Media
Mgr Dominika Brykajło, Gdzie tkwi diabeł ? Stanfordzki Eksperyment Więzienny P. Zimbardo
i „:Powtórzenie” A. Żmijewskiego
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40 Dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann, Terroryzm a zło według J. Baudrillarda
12.40 - 13.00 Dr Anna Kieszkowska, Stygmatyzacja – Destygmatyzacja rodzin osób karanych
13.00 – 13.20 Mgr Konrad Szocik, Religie jako źródło zła
13.20 - 13.40 Mgr Hanna Dębska, Rola prawa w konstruowaniu i uzasadnianiu społecznego zła
13.40 – 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad
Sekcja IV ( Sala 444, IV piętro, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: prof. Paweł Kłoczowski
10.00 – 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 11.40
Dr Stanisław Łojek, Etyka jako źródło banalnego zła. H. Arendt czyta Kanta
Dr Agnieszka Wesołowska, Fenomenologia a doświadczenia zła w ujęciu J. Tischnera
Dr Justyna Stecko, Metafora zła w ujęciu L. Kołakowskiego
Mgr Paweł Bloch, Eutyfronika wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji
Mgr Justyna Głowala, Zło jako nieracjonalność w działaniu. Rozważania wokół małżeństwa
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 – 12.40 Dr Ing.Tibor Mahrik, Cynicism – Power and Vulnerability in Current Epistemology
12.40 – 13.00 Dr Piotr Stankiewicz, Dobro i zło według W. Tatarkiewicza
13.00 - !3.20 Mgr Anna Szklarska, Zanik myślenia jednym z warunków zła w świecie
13.20 – 13.40 Mgr Patryk Kaczmarek, Wartości we współczesnej pedagogice a aksjologiczny status człowieka
13. 40 – 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad
Sekcja V ( Sala 539, V piętro, ul. Podchorążych 2)
Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: prof. Roman Padoł
10.00 – 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 – 11.40
Dr Antonina Sebesta, Negatywne aspekty pseudoedukacji
Dr Magdalena Mruszczyk, Problem alienacji w filozofii Karola Wojtyły
Mgr Małgorzata Steć, Geneza zła moralnego oraz interdyscyplinarne mechanizmy jego wyjaśniania
Mgr Magdalena Fundament, Etyka Hansa Jonasa wobec zła cywilizacji technokratycznej
Mgr Kamil Moroz, Trzy dowody na ( nie)istnienie zła
11.40 – 12.20 Dyskusja i przerwa na kawę
12.20 - 12.40 Dr Marcin Zdrenka, Analiza opozycji pojęciowej „suche - wilgotne” w kontekście zła
12.40 - 13.00 Mgr Anna Gębalska, Zło i jego wpływ na kulturowo-społeczny wymiar ludzkiego życia
13.0 - 13.20 Dr Dorota Probucka, Filozoficzne koncepcje przyczyną moralnego zła
13.20 - 14.00 Dyskusja
Zakończenie VII Międzynarodowego Forum Etycznego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards