TEMATY WYKŁADÓW

advertisement
TEMATY WYKŁADÓW
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW DIETETYKI III ROKU I STOPNIA ST
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
PRZEDMIOT: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB DIETOZALEŻNYCH”
Rok akademicki 2014/2015
Godzina
Tematyka
Prowadzący
29.09.2014
wtorek
0800 – 0930
D1, D2
Etiologia, epidemiologia, podział, objawy
kliniczne cukrzycy.
Dr A. Fronczyk
s. 104 WNoZ
07.10.2014
wtorek
0800 – 0930
D1, D2
Kryteria diagnostyczne cukrzycy. Badania
przesiewowe w kierunku cukrzycy. Kryteria
wyrównania cukrzycy.
Dr A. Fronczyk
s. 104 WNoZ
07.11.2014
piątek
0940 – 1110
D1, D2
Dieta, wysiłek fizyczny w cukrzycy.
14.11.2014
piątek
0940 – 1110
D1, D2
Leczenie cukrzycy: doustne leki
p/cukrzycowe.
21.11.2014
piątek
0940 – 1110
D1, D2
Leczenie cukrzycy: insulinoterapia.
Rodzaje stosowanych insulin, sposoby
insulinoterapii, powikłania leczenia insuliną.
28.11.2014
piątek
0940 – 1110
D1, D2
Ostre powikłania cukrzycy.
05.12.2014
piątek
0940 – 1110
D1, D2
Przewlekłe powikłania cukrzycy. Test
zaliczeniowy.
Edukacja i samokontrola w cukrzycy.
Dr P. Molęda
s. 108 WNoZ
Dr A. Fronczyk
s. 108 WNoZ
Dr P. Molęda
s. 108 WNoZ
Dr A. Fronczyk
s. 108 WNoZ
(konieczność
przełożenia zajęć)
Dr P. Molęda
s. 108 WNoZ
Download