Pobierz

advertisement
Dr W. Zborowska
Zakład Gospodarki Rynkowej
Wydział Zarządzania UW
Makroekonomia II – konwersatorium( program zajęć)
Program : Temat „Skuteczność polityki makroekonomicznej –możliwości i ograniczenia praktycznego
zastosowania( analiza krótkookresowa)- w symulacjach komputerowych.
1.. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej w teoriach makroekonomii.
- współzależności między celami i narzędziami polityki
-znaczenie regulacyjne mechanizmu rynkowego
-rola państwa w gospodarce
-różnice w ocenie skuteczności polityki fiskalnej i pieniężnej.
2.Podejście klasyczne i keynesowskie do problemu równowagi makroekonomicznej
- zagregowany popyt i zagregowana podaż
-równowaga krótkookresowa- dostosowania cenowe
3.Prosty model gospodarki zamkniętej.
- równowaga na rynku towarowym – krzywa IS i identyfikacja stanów nierównowagi
-równowaga na rynku pieniądza- krzywa LM oraz stany nierównowagi
- współdziałanie rynków: towarowego i pieniądza; model IS-LM a równowaga makroekonomiczna
- prezentacja prostego modelu gospodarki narodowej- wersja komputerowa.
4. Polityka mieszana – analiza skuteczności w gospodarce zamkniętej.
- polityka fiskalna i jej konsekwencje ( przesunięcia krzywej IS), polityka pieniężna i jej konsekwencje (
przesunięcia krzywej LM ,polityka mieszana – cele i skutki krótkookresowe
- polityka mieszana – zastosowanie w gospodarce zamkniętej- przykładowe symulacje komputerowe.
5.Pełny model gospodarki zamkniętej.
- rynek pracy w modelu gospodarki zamkniętej,
-zasady współdziałania rynków: towarowego, pieniądza i pracy ,
- makroekonomiczna funkcja produkcji a równowaga w modelu pełnym gospodarki zamkniętej,
- analiza skutków polityki mieszanej na rynku pracy.
6. Model gospodarki otwartej nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową.
- wymiana towarowa z zagranicą a funkcja eksportu netto ;eksport netto a krzywa IS w gospodarce otwartej ,
- polityka makroekonomiczna w gospodarce z sektorem wymiany towarowej z zagranicą,
- skutki polityki mieszanej w gospodarce z handlem zagranicznym- prezentacja symulacji komputerowych
7.Model gospodarki otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową.
- krzywa BP a równowaga bilansu płatniczego
- równowaga wewnętrzna a równowaga zewnętrzna w gospodarce otwartej – model Mundella- Fleminga,
-polityka mieszana w gospodarce otwartej – konsekwencje dla równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w
prezentacjach symulacji komputerowych.
8. Model całościowy małej gospodarki otwartej
- polityka mieszana a równowaga makroekonomiczna małej gospodarki otwartej
- konsekwencje polityki mieszanej w gospodarce otwartej dla krajowego rynku pracy.
Literatura obowiązkowa:
Zborowska W., Szałański M., Polityka mieszana w makroekonomicznych modelach równowagi
krótkookresowej. Symulacje komputerowe. WN WZUW, 2008.
Literatura zalecana.
Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia , PWE ,2009
Krugman P., Wells R. , Makroekonomia ,WN PWN,2012
Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia- podręcznik europejski, PWE, 2013
Zborowska W., Szałański M., Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce. Symulacje
komputerowe. WN WZUW , 2010.
A.Z.Nowak, Zalega T., (red),Makroekonomia, PWE,2015.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards