pol - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej AGH

advertisement
bazy danych znaków towarowych
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/
znaki towarowe zarejestrowane i zgłoszone przed
Urzędem Patentowym RP
https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/
baza europejskich znaków towarowych
http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp - Global
Brand Database, baza znaków towarowych
Porozumienia Madryckiego
http://register.dpma.de/DPMAregister/uebersicht baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych
http://www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html
lista baz danych znaków towarowych dostępnych
w Internecie
URZĄD PATENTOWY RP
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa
skr. poczt. 203
tel. 228258001 (centrala)
http://www.uprp.pl
e-mail: [email protected]
Biblioteka tel./fax 228258001 (wew. 161,115,182)
[email protected]
Akademia Górniczo-Hutnicza
EUROPEAN PATENT OFFICE
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
bazy danych wzorów przemysłowych
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/searchstruct.jsp - zawiera dane na temat wzorów
przemysłowych zarejestrowanych w Międzynarodowym
Rejestrze Wzorów Przemysłowych
http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
Wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM / OAMI
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/searchstruct.jsp - zawiera informacje na temat oznaczeń
pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do
międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO
zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie
i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPAIN
‘
Regionalny Osrodek
Informacji Patentowej - Kraków
bazy danych oznaczeń geograficznych
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess
oznaczenia geograficzne zarejestrowane i zgłoszone
przed Urzędem Patentowym RP
Regionalny Osrodek
‘ Informacji Patentowej
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes, Geneva
Mailing address: PO Box 18,
CH-1211 Geneva 20
Telegraphic address: OMPI Geneva
Telephone: +41 223389111
Fax: +41227335428
Telex: 412912 ompi ch
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne
wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu
urzędach patentowych.
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess
wzory przemysłowe zarejestrowane i zgłoszone przed
Urzędem Patentowym RP
Kraków
Biblioteka
Główna
AGH
Biblioteka Główna AGH
Oddział Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Norm, Patentów
i Zbiorów Kartograficznych
II piętro, pok. 213
czynne w godz:
pon.: 9-17
wt. - pt.: 8-18
sob.: 9-16
tel. 12 6173217
e-mail: [email protected]
http://patenty.bg.agh.edu.pl
Kraków 2014
usługi
informacje z zakresu ochrony własności
intelektualnej
praktyczne porady i pomoc
w wyszukiwaniu dokumentacji patentowej
pełne teksty opisów patentowych
oraz literatura związana z wynalazczością
zbiory
patenty
polskie opisy patentowe od 1924 r.
wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP)
Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP)
Międzyn. Klasyfikacja Patentowa (MKP)
Międzyn. Klasyfikacja Towarów i Usług
(klas. nicejska)
Międzyn. Klasyfikacja Elementów Obrazowych
Znaków (klas. wiedeńska)
Międzyn. Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych
poradniki, encyklopedie, słowniki
oraz literatura związana z wynalazczością
urzędy patentowe i organizacje
http://www.uprp.pl
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.wipo.int
WIPO - World Intellectual Property Organization
http://www.epo.org/
EPO - European Patent Office
https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/home
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
http://www.uspto.gov
USPTO - US Patent and Trademark Office
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
Polska Izba Rzeczników Patentowych
http://www.parp.gov.pl/index/main/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp
Portal Innowacji
patentowe bazy danych w BG AGH
ORBIT (Questel)
profesjonalne narzędzie do prowadzenia poszukiwań
w światowej literaturze patentowej, obejmuje dokumentację
z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego
świata pogrupowaną wg rodzin patentów.
EPO GLOBAL PATENT INDEX
nowy produkt online, oferujący szerokie możliwości - ponad
100 kryteriów wyszukiwawczych i dane na temat 70 mln
dokumentów. Zastępuje bazy, których produkcja zakończyła
się w 2009 roku: ESPACE ACCESS, ESPACE FIRST,
ESPACE ACCESS-EPC.
ESPACE-ACCESS (A)
baza z danymi bibliograficznymi i abstraktami europejskich
zgłoszeń patentowych (EP-A) oraz międzynarodowych
zgłoszeń patentowych w trybie PCT - Patent Cooperation
Treaty; dane od 1978.
ESPACE-ACCESS (B) dane bibliograficzne i pełne teksty
patentów europejskich (EP-B).
ESPACE-WORLD
baza zawierająca dane bibliograficzne i pełne teksty
międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT; zasięg
chronologiczny 1993-2009 (baza zamknięta).
ESPACE ACCESS-PRECES
bibliograficzna baza patentów z Europy ŚrodkowoWschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia,
Słowacja, Węgry) służąca jako indeks do poszukiwań w bazie
PRECES (baza zamknięta).
ESPACE-PRECES
pełne teksty opisów patentowych z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej; zasięg chronologiczny 1993-2009
(baza zamknięta).
ESPACE-BULLETIN
stan prawny europejskich zgłoszeń i patentów
od 1978 roku.
patentowe bazy danych w Internecie
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/
system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający
przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych
dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków
towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz
oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
http://worldwide.espacenet.com
serwis European Patent Office (EPO), w którym dostępne są:
pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich,
francuskich, brytyjskich, polskich (od nr 153900), oraz
zgłoszeń z EPO, WIPO (PCT), abstrakty i dane bibliograficzne
patentów japońskich i chińskich, dane bibliograficzne patentów
z ponad 50 krajów.
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
USPTO - US Patent and Trademark Office oferuje na swojej
stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz
danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa
baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790
roku. Przeszukiwanie pełnych tekstów od 1976 r.
https://depatisnet.dpma.de/
serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego, obejmuje
niemieckie dokumenty patentowe ale także obszerne zbiory
międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT). Pełne
teksty dostępne są w formacie pdf, wyszukiwanie poprzez
słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku
dokumentów.
http://ipdl.wipo.int
system baz danych WIPO, dostęp do pełnych tekstów PCT
oraz danych o rejestracjach w trybie porozumienia
madryckiego (znaki towarowe) i haskiego (wzory użytkowe).
http://www.wipo.int/patentscope/en/
umożliwia dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych
dokonanych w trybie PCT (WO), możliwe wyszukiwanie proste
i zaawansowane. Baza oferuje kilka dodatkowych funkcji:
graficzne przedstawienie wyników wyszukiwania i RSS.
ESPACE-LEGAL
http://www.google.com/patents
wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów
od 1776 roku.
baza zawiera orzecznictwo Komisji Odwoławczej EPO,
spis rzeczników europejskich, zbiór aktów prawnych,
poradników, raportów dotyczących Europejskiej
Konwencji Patentowej.
http://www.freepatentsonline.com/
wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP
i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards