Katedra Inżynierii Produkcji

advertisement
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
GŁÓWNE OBSZARY BADAWCZE
W RAMACH INŻYNIERII PRODUKCJI
EFEKTYWNOŚĆ,
PRODUKTYWNOŚĆ
I ORGANIZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW
ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE
PRODUKCJĄ
I USŁUGAMI
ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
PRODUKCYJNYMI
I USŁUGOWYMI
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
OPTYMALIZACJA
ŁAŃCUCHÓW
DOSTAW I
LOGISTYKA
PROGNOZOWANIE W
PRZEDSIĘBIORSTWIE.
SYMULACJA
KOMPUTEROWA
ZARZĄDZANIE
INNOWACJAMI
ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE
Organizacja
i zarządzanie
produkcją
Zarządzanie
innowacjami
Zagadnienia
organizacji produkcji,
w tym m.in. audyt
produkcyjny,
zakładowa kontrola
produkcji
Metody i narzędzia
tworzenia
innowacyjnych
rozwiązań
Zarządzanie
zasobami
czasu pracy
Projektowanie
i rozwój innowacji
Wdrażanie narzędzi
Lean Managment
Analiza możliwości
innowacyjnych
przedsiębiorstwa
Optymalizacja
łańcuchów
dostaw
i logistyka
Optymalizacja
przepływów
materiałowych,
informacyjnych
Zakres
badawczy
Katedry
Inżynierii
Optymalizacja
Produkcji
procesów
produkcyjnych
(ciągów
technologicznych)
Kształtowanie
środowiska
pracy,
bezpieczeństwo
pracy
Identyfikacja oraz
predykcja zagrożeń
technologicznych
Ergonomia pracy
Wartościowanie
pracy w systemach
produkcyjnych
Ocena warunków
pracy w świetle
kryteriów BHP
Ocena
bezpieczeństwa pracy
Projekty
badawcze
realizowane
w Katedrze
PROJEKTY BADAWCZE
REALIZOWANE W KATEDRZE
Badania i opracowanie systemu pomiarowo – analitycznego dla oceny poziomu dźwięku
emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych
Cel badań:
Poznanie możliwości modyfikacji procesu spawania w celu ograniczenia poziomu dźwięku przy
wytwarzaniu korpusu transportera oraz uzyskanie wiedzy w zakresie stosowania materiałów kompozytowych
do tłumienia dźwięku podczas obróbki mechanicznej.
Osiągnięcia:
Opracowanie warstwowych płyt kompozytowych tłumiących dźwięk przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych
Projekt badawczy realizowany w ramach II Konkursu INNOTECH ogłoszonego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Konsorcjum realizujące projekt:
PROJEKTY BADAWCZE
REALIZOWANE W KATEDRZE
Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem
żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych
Czas realizacji:
01.01.2015 – 31.12.2017
Cel badań:
Opracowanie podstaw proekologicznej technologii wytwarzania żelaza gąbczastego lub ciekłego żelaza
z dwóch materiałów odpadowych: żelazonośnych materiałów odpadowych oraz z zużytych produktów
i materiałów polimerowych.
Projekt badawczy realizowany w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Konsorcjum realizujące projekt:
OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW KATEDRY
Patent P–380599 „Zasypka do krystalizatorów”
L. Bulkowski, T. Lis, K. Nowacki, W. Tomiak)
(H.
Kania,
Patent W–79212 „Prowadnica kapilary do oznaczania zawartości
pierwiastków za pomocą techniki iniekcyjnej” (A. Wyciślik,
J. Jurczyk, H. Albrecht)
Patent W–107301 „Przykrywka do pionowego wprowadzania kapilary
spektrometru absorpcji atomowej podczas analiz małych objętości
roztworów próbek” (A. Wyciślik, R. Sosnowski)
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
ZEWNĘTRZNYMI
PARTNERZY PRZEMYSŁOWI
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
tel: (32) 603 42 12
fax: (32) 603 42 12
e-mail: [email protected]
Download