Wielomian 4 stopnia Wspolczynniki wielomianu: 5,0,0,

advertisement
Wielomian 4 stopnia
𝑊(𝑥) = 5𝑥 4 − 7𝑥 + 3
Wspolczynniki wielomianu: 5,0,0,-7,3
Wielomian 6 stopnia
𝑊(𝑥) = 5𝑥 6 − 𝑥 4 − 7𝑥 − 23
Wyraz wolny: -23
Funkcja kwadratowa
Postać ogólna funkcji kwadratowej:
.
Wzór każdej funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci kanonicznej:
pomocnej przy sporządzaniu wykresu.
Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie o współrzędnych
.
Ramiona paraboli skierowane są do góry, gdy
, do dołu gdy
.
Wyrażenie
Δ = b2 − 4ac
nazywa się wyróżnikiem funkcji kwadratowej f.
Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej, czyli liczba pierwiastków równania Liczba miejsc
zerowych funkcji kwadratowej, czyli liczba pierwiastków równania
zależy od
wyróżnika
:
- jeżeli
,to funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych (równanie kwadratowe nie ma
pierwiastków rzeczywistych)
- jeżeli
,to funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe (równanie kwadratowe ma jeden
podwójny pierwiastek):
- jeżeli
, to funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe (równanie kwadratowe ma dwa
pierwiastki):
Jeśli
, to wzór funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci iloczynowej:
Download