PRACA KLASOWA – ZIEMIA I KOSMOS KL

advertisement
PRACA KLASOWA – ZIEMIA I KOSMOS KL.II
RZĄD I
ZADANIE 1
Jak brzmi Prawo Powszechnej Grawitacji?
Podaj wzór obowiązujący w tym prawie (opisz symbole i jednostki wielkości
fizycznych występujących w tym wzorze).
ZADANIE 2
Jak zmieni się siła grawitacji, gdy masa jednego ciała zmaleje 2 razy, a odległość
między masami zmaleje 3 razy?
ZADANIE 3
Jaką rolę spełnia atmosfera ziemska?
ZADANIE 4
Scharakteryzuj II prędkość kosmiczną ( definicja, wartośc, wzór).
ZADANIE 5
Oblicz czas biegu światła od Słońca do Ziemi.( Wynik podaj w minutach).
ZADANIE 6
Uzupełnij wykropkowane miejsca:
a) ……………. są skupiskiem olbrzymiej liczby gwiazd. Im dalej się od nas
znajdują, tym prędkość ich ucieczki jest większa.
b) Najdalsze z galaktyk to …………… ,które wysyłają bardzo dużo energii,
mimo małych rozmiarów.
c) …………… są kulami gazowymi, świecącymi w wyniku zachodzących w ich
wnętrzu reakcji termojądrowych. Gigantyczne słońca.
d) Najbliższa gwiazda od nas to ……………. , które znajduje się w odległości 1
AU.
☻ POWODZENIA! ☻
PRACA KLASOWA – ZIEMIA I KOSMOS KL.II
RZĄD II
ZADANIE 1
Podaj charakterystykę Ziemi:
a) czas obiegu wokół Słońca
b) odległość od Słońca
c) prędkość poruszania się światła
d) promień kuli ziemskiej(na równiku)
ZADANIE 2
Z jakich obiektów składa się Układ Słoneczny?
Wymień kolejno (od Słońca) planety tego układu.
ZADANIE 3
Jak zmieni się siła grawitacji, jeżeli jedna z mas wzrośnie 4 razy, druga wzrośnie
5 razy, a odległość między masami wzrośnie 2 razy?
ZADANIE 4
Scharakteryzuj I prędkość kosmiczną ( definicja, wartośc, wzór).
ZADANIE 5
Oblicz z jaką prędkością Ziemia krąży po orbicie wokół Słońca?
ZADANIE 6
Uzupełnij wykropkowane miejsca:
a) „Gwiazda z ogonem”, czyli …………… jest niedużą bryłą brudnego lodu,
który pod wpływem ciepła słonecznego zaczyna parować, a wiatr
słoneczny rozwiewa tę chmurę paty w gigantyczny warkocz.
b) Olbrzymie gwiazdy, które już zgasły zaczynają czasem zapadać się do
środka. Materia takiej gwiazdy zostaje skupiona do bardzo małych
rozmiarów, grawitacja jest tam tak duża, że nawet światło nie może z niej
uciec. Obiekt ten –to …………………… .
c) ……………….. to drobne ciała niebieskie o średnicach mniejszych niż
100km. Większość ich orbit zawarta jest między Marsem a Jowiszem.
Największą z nich jest Ceres.
d) Zdarza się, że nie spali się zupełnie w atmosferze ziemskiej i dociera
wówczas do powierzchni Ziemi. To oczywiście …………… .
☻ POWODZENIA! ☻
Download