1 Podczas obserwacji nieba na półkuli północnej gwiazdy pozornie

advertisement
1
Podczas obserwacji nieba na półkuli północnej gwiazdy pozornie obracają się:
a. zgodnie z ruchem wskazówek zegara
b. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Ruch ten wynika z
a. obrotu ziemi wokół własne osi
b. obiegu Ziemi wokół Słońca
2
3
4
Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu zgodnie ze wskazówkami
zegara
( rysunek). Narysuj i oznacz wektor prędkości i przyspieszenia
dośrodkowego.
5
Krzesło karuzeli porusza się po okręgu ze stałą wartością prędkości 13m/s, a czas jednego obrotu karuzeli
wynosi 10s. Ile wynosi długość promienia okręgu po którym porusza się krzesło?
Odpowiedź:
6
Tarcza gramofonu obraca się 33,3 razy w ciągu jednej minuty. Ile wynosi okres obrotu jej tarczy?
a. 2s
b. 1,5s
c.1,8s
7
8
9
Prawo powszechnego ciążenia ma postać:
M
a. F  G 2 - gdzie G - stała grawitacji
r
b. F  G
10
11
c. F  G
Mm
- gdzie G- przyspieszenie
r2
Ziemskie
Mm
- gdzie G - stała grawitacji d. F  mg
r2
- gdzie g- przyspieszenie Ziemskie
Gdyby między Ziemią a Słońcem nagle przestały działać siły grawitacyjne, to:
a) Ziemia zaczęłaby się oddalać od Słońca po torze prostoliniowym, stycznie do orbity, po której do tej
pory się poruszała
b) Ziemia zaczęłaby się oddalać od Słońca po torze spiralnym
c) nic by się nie stało, Ziemia nadal krążyłaby wokół Słońca
d) Ziemia spadłaby na słońce po torze prostoliniowym
e) Ziemia spadłaby na słońce po torze spiralnym
12
13
Gdyby masa Ziemi była 6 razy mniejsza niż obecnie i krążyłaby ona wokół Słońca w odległości 2 razy
mniejszej to jak zmieniłaby się siła wzajemnego oddziaływania ( wykonaj obliczenia)
Odpowiedź:
Rysunek przedstawia eliptyczną orbitę planety poruszającej się wokół słońca. Zaznaczone obszary są równe.
Jeśli planeta zakreśla pole 1 w czasie t1 a pole 2 w czasie t2 to czasach t1 i t2 możemy powiedzieć:
a. t1 = t2 b. nie da się określić c. t1 < t2 d. t1 > t2
Brudnopis
Download