Konspekt lekcji z matematyki dla klasy VI

advertisement
Konspekt lekcji z matematyki dla klasy VI
TEMAT: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb wymiernych
Cele operacyjne :
1. Uczeń zna reguły dotyczące dodawania i odejmowania liczb
wymiernych.
2. Uczeń potrafi wykonywać zaznaczone działania.
3. Uczeń potrafi zamieniać odejmowanie na dodawanie.
4. Uczeń umie posługiwać się językiem matematycznym.
5. Uczeń umie rozwiązywać zadania związane z dodawaniem i
odejmowaniem liczb wymiernych.
6. Uczeń potrafi wykorzystać swoje zdolności
kojarzenia i spostrzegawczości w zadaniach.
7. Uczeń potrafi współzawodniczyć, zaplanować
swoją pracę, przyzwyczaja się do koncentracji
i skupienia uwagi.
Pomoce dydaktyczne
- kartki z planszami do gry „pionki arytmetyczne” jedna dla dwóch
uczniów
- podręcznik ”Mogę zostać Pitagorasem” S.Durydiwka, S.Łęski
- karteczki z zadaniami dla każdego ucznia
Metody pracy
- praca samodzielna uczniów
- praca w grupach dwuosobowych
Tok lekcji
Część wstępna
- powitanie i sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
Część zasadnicza
Podaję temat lekcji i proszę uczniów o zapisanie na tablicy przykładów, z jakimi
spotkali się do tej pory, dodając i odejmując liczby czyli:
- dodawanie dwóch liczb dodatnich
3+7
=10
- dodawanie liczby dodatniej i ujemnej
(-3) + 7
=4
- dodawanie dwóch liczb ujemnych
(-3) + (-7) = -10
- odejmowanie jako dodawanie liczby przeciwnej
(tu sama podaję przykłady, a uczniowie liczą).
(-5) – 3 = (-5) + (-3) = - 8
4 – (-3) = 4 + 3 = 7
(-3) – (-4) = -3 + 4 = 1
5 – 7 = 5 + (-7) = -2
Po tym krótkim przypomnieniu przechodzimy do ćwiczeń.
Polecenie brzmi:
Zamień odejmowanie na dodawanie. Odszukaj odpowiednie litery i wpisz w
kółka.
4-9
9-4
9-4
4-9
-4-9
-7-5
-5-(-7)
-7-(-5)
9-(-4)
(DODAWANIE)
4+(-9)
9+(-4)
A
D
9+4
E
-7+(-5)
I
-7+5
N
-4+(-9)
O
-5+7
W
Uczeń, który pierwszy rozszyfruje zapis, odczytuje go (pozostali
uzupełniają). W czasie, gdy dzieci rozwiązują pierwsze zadanie, piszę na tablicy
kolejne.
Wykonaj działanie:
(-2) + (-5) =
16 + (-11) =
0 + (-3) =
(-4,60 + (-3,4) =
15 – 28 =
(-11) – 24 =
(-0,12) + (-0,96) =
(-5,25) + 3,75 =
18,36 + (-18,36) =
28 – 15 =
24 – (-11) =
(-11) – (-24) =
11 – (-24) =
- -(- )=
3
5
3
5
3
5
3
4
6
(-0,24) + =
25
(- )–( )=
4,27 – (-7
3
5
4,6 + ( - 5 ) =
7
)=
20
Teraz uczniowie podchodzą kolejno do tablicy i wykonują obliczenia,
pozostali piszą w zeszytach.
Trzy osoby, które zgłoszą się z poprawnie wykonanymi obliczeniami,
premiuję oceną.
Rozdaję ćwiczenia na kartkach dla każdego ucznia.
Uzupełnij zapisy
5 + __ = 0
__ + (-7) = 0
Suma liczb..............................
0,24 + __ = 0
__ + __ = 0
jest równa zero.
-3,2 + __ = 0
Powyższe zadanie zapisuję na tablicy i proszę jednego ucznia o rozwiązanie.
Pozostałą część lekcji poświęcam na grę.
Każdy uczeń otrzymuje planszę do gry z opisanymi zasadami. Proszę, aby
dzieci zapisywały kolejne kroki w postaci przykładów, np. startuję z pola 4
4 + (-2) = 2
2 + 1,5 = 3,5
i ołówkiem zaznaczały swoją trasę.
Wygrywa ten, kto zgłosi najwyższą liczbę punktów. Dla zwycięzcy
przygotowałam nagrodę.
Gra „Pionki arytmetyczne”
Stawiasz pionek na dowolnym polu w pierwszym rzędzie za linią startu. Pionek
przesuwasz stale o jedno pole w kierunku mety, nie możesz go cofać.
Za postawienie pionka na polu dostajesz punkty dodatnie albo punkty ujemne
wpisane na tym polu.
Wszystkie zdobyte punkty dodajesz. Wygrywa ten, kto zdobędzie największą
ilość punktów.
tu
tu
0,1 0
META
0,001 -0,1 0
0,001 0
-0,1
-5
-4
-3
-5
-6
-5
-7
-3
-3
-2
-1
1
2
3
4
2
-7
2
1
-1
-2
-3
-4
-2
1
2
3
4
3
5
4
1
-5
-2,5 0,5
1,5 1
0
2
0,5
0
-5
-4
-2
-3,5 -3
-2
-3,5
3
5
4,5
3
4
-2
3
2
albo tu
START
Opracowała
mgr inż.. Małgorzata Leks
Download