matematyczna

advertisement
Rozkłady
materiału
edukacja
matematyczna
wrzesień
W SZKOLE Gdzie będziemy się uczyć i bawić? • Ilu jest nas w klasie? • Przybory szkolne – przeliczanie przedmiotów w piórniku. Równoliczność mimo wizualnej zmiany • Układanki. Odtwarzanie wzoru Jak nam będzie razem? • Przyroda nas uczy liczenia – przeliczanie do 10 • Gry z użyciem kostki • Układanki typu domino • Co można ułożyć z patyczków?
wrzesień
ORIENTACJA PRZESTRZENNA Wzajemne położenie obiektów • Użycie określeń: nad, pod, obok, przed, za, wewnątrz, na zewnątrz itp. Lewa i prawa • Lewa i prawa u siebie • Lewa i prawa u osób widzianych tyłem, bokiem,
przodem • Ćwiczenia w ustalaniu prawej i lewej strony Określanie kierunków • Pion, poziom, skos • Rysowanie
strzałek Obiekty widziane z bliska, z daleka, z góry • Dalej, bliżej, z przodu, z góry
październik
październik
PORÓWNYWANIE Wyższy – niższy, dłuższy – krótszy. Kontrastowanie pojęć: większy – więcej, wyższy – wyżej • Porównywanie dwóch obiektów • Kontrastowanie pojęć: większy – więcej, wyższy – wyżej Od najmniejszego do największego • Układanie kilku obiektów w serie według różnych cech (długość, wysokość, grubość) Więcej, mniej, tyle samo • Porównywanie przez łączenie w pary, trójki
październik
PRZELICZANIE Przeliczanie w zakresie 10 • Zliczanie obiektów • Domino • Liczymy na palcach • Gramy w ścigankę • Gramy w karty • Strategie liczenia • Liczmany 5 i 10 Klasyfikacja obiektów • Zliczanie obiektów, które
mają podaną cechę Przeliczanie w zakresie 20 • Ile to jest ponad 10? • Łączenie po 5 pomaga nam liczyć
listopad
listopad
grudzień
grudzień
styczeń
1
CZYTANIE LICZB Liczby od 1 do 10 • Rozpoznawanie liczb od 1 do 5 • Rozpoznawanie liczb od 6 do 10 Liczby
porządkowe • Pierwszy, drugi, trzeci... Przeliczanie w zakresie 10 • Przeliczanie obiektów widocznych na rysunku • Przeliczanie, gdy jedna grupa obiektów jest określona liczbowo, a druga jest widoczna na rysunku Cyfra 0.
Rozpoznawanie monet i banknotów • Gdzie można spotkać zero? • Co oznacza liczba 0? • Pisanie cyfry 0 • Rozpoznawanie monet i banknotów
PISANIE LICZB Pisanie liczb od 1 do 5 i liczby 10 • Pisanie cyfry 1 i liczby 10 • Pisanie cyfry 2 • Pisanie cyfry 3
• Pisanie cyfry 4 • Pisanie cyfry 5 Dodawanie w zakresie 5 • Wprowadzenie znaków + i = • Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 5 • Rozkłady liczb 4 i 5 Pisanie liczb od 6 do 9 • Pisanie cyfry 6 • Pisanie cyfry 7 • Rozkłady liczb
6 i 7 • Pisanie cyfry 8 • Pisanie cyfry 9 • Rozkłady liczb 8 i 9 Pisanie liczb od 0 do 10 • Ćwiczenia w pisaniu liczb
od 0 do 10 • Rozkład liczby 10
styczeń
luty
luty*
marzec
FIGURY GEOMETRYCZNE Mozaiki • Układanie mozaik • Układanie prostokątów, kwadratów i trójkątów z figur
geometrycznych Prostokąty, kwadraty i trójkąty • Własności prostokątów, kwadratów i trójkątów • Rozpoznawanie prostokątów, kwadratów i trójkątów • Rysowanie na kratkach Wieloboki • Ile boków ma ta figura? • Znajdowanie takich samych figur Koła • Koła wokół nas • Okrągłe znaki drogowe • Porządkowanie kół od najmniejszego do największego • Rysowanie kół Symetria • Symetria w przyrodzie • Dorysowywanie symetrycznych
części różnych obiektów • Symetryczne wycinanki Sortowanie figur. Figury z patyczków • Ile tu kół, prostokątów, kwadratów, trójkątów? • Układanie figur geometrycznych z patyczków
DODAWANIE W ZAKRESIE 10 Działania typu 3 + 5 = … • Czynnościowe dodawanie • Dodawanie na konkretach i bez konkretów Suma liczb • Dodawanie dwóch liczb bez konkretów • Zadania tekstowe na dodawanie •
Dodawanie trzech liczb Przemienność dodawania • Kiedy warto stosować przemienność dodawania? • Rozkłady liczb Działania typu 5 + … = 7 • Dodawanie z okienkiem
marzec
ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10 Wprowadzenie odejmowania • Czynnościowe odejmowanie • Wprowadzenie znaku – • Odejmowanie przez zabieranie lub przykrywanie • Zadania tekstowe Odejmowanie przez skreślanie • Odejmowanie przez skreślanie • Zadania tekstowe Działania typu 7 – 3 = … • Odejmowanie bez konkretu • Zadania tekstowe
kwiecień
MIERZENIE Jak można mierzyć długość? • Mierzenie różnymi miarkami • Tworzenie własnej linijki Jednostka
1 centymetr. Mierzenie długości • Jednostka 1 cm • Mierzenie długości • 1 cm na kratkach Litry • Ile tu wody?
• Wprowadzenie jednostki 1 litr Ważenie • Co jest cięższe? • Budujemy wagę Jednostka 1 kilogram • Do czego służyły odważniki?
maj
DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10 Działania typu 3 + 5 = … i 7 – 2 = … • Czynnościowe dodawanie i odejmowanie • Dodawanie i odejmowanie na konkretach i bez konkretów • Zadania tekstowe Obliczenia pieniężne • Proste obliczenia pieniężne Związek dodawania i odejmowania • Dodawanie i odejmowanie
jako działania „odwrotne” • Zadania tekstowe O 1 więcej, o 2 mniej • Znajdowanie liczb o 1, 2, 3 mniejszych lub
większych od podanych
maj
LICZBY OD 1 DO 100 Liczby od 1 do 20 • Zapisywanie liczb do 20 • Obliczenia pieniężne • Przeliczanie w zakresie 20 Liczby od 1 do 100 • Zapisywanie liczb do 100 • Obliczenia pieniężne • Liczby porządkowe od 1 do 100
czerwiec
czerwiec
KALENDARZ I CZAS Pory dnia. Zegar elektroniczny • Co robimy o różnych porach dnia? • Zegar elektroniczny
Zegar wskazówkowy • Jak się kręcą wskazówki zegara? Dni tygodnia. Miesiące • Dni tygodnia • Wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze • Miesiące w ciągu roku
czerwiec
ZADANIA DO WYBORU Gramy w szachy • Wakacyjny ekwipunek • Zagadki dotyczące wieku • Budowle z klocków
• Widok z góry, z przodu, z boku • Potrafię dodawać i odejmować
* Dla uproszczenia przyjęto, że w drugiej połowie lutego są ferie zimowe.
2
Download