Jak aplikacja Baza Gospodarki Niskoemisyjnej może pomóc Twojej

advertisement
Baza Gospodarki Niskoemisyjnej. Oprogramowanie
chmurowe do zbierania
i analizy danych dot. energii i gospodarki niskoemisyjnej
w gminach.
Piotr Budzisz
Doradca ds. Klientów Kluczowych
ATsys.pl Sp. z o.o. S.K.
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
Jak aplikacja Baza Gospodarki
Niskoemisyjnej może pomóc Twojej
gminie?
Technologie i megatrendy które zmienią energetykę
• Odnawialne Źródła Energii
• Efektywność energetyczna
• Prosumeryzm
• Cyfryzacja i rozwój technologii ICT
• Inteligentne zarządzanie
• Elektromobilność
• Interaktywny Rynek Energii
• Wirtualizacja obrotu energią
• Lokalizacja branżowa kapitału (Fundusze Inwestycyjne i
Emerytalne)
www.gmina.bazapgn.pl
Rola Gmin w transformacji energetycznej
• Ustawa o samorządzie gminnym
• Art. 7
• Prawo Energetyczne
• Art. 17,18,19
• Ustawa o efektywności energetyczna
• Rozdział 3
• Ustawa o elektromobilności (projekt)
• na podstawie programu operatora, samorząd gminy opracowuje i zatwierdza plan
rozmieszczenia ogólnodostępnych punktów ładowania wraz z oczekiwanym terminem ich
budowy,
• gmina wyłania operatora infrastruktury w drodze konkursu.
www.gmina.bazapgn.pl
Rola Gmin w transformacji energetycznej
• Samorząd lokalny jako jedyny podmiot uprawniony do gromadzenia
danych na potrzeby gospodarki energetycznej ze wszystkich obiektów
na swoim obszarze
• Planowanie energetyczne – początek procesu inwestycyjnego w
zakresie gospodarki energetycznej oraz inwestycji obiektowych na
danym obszarze
• Kto nie gromadzi
www.gmina.bazapgn.pl
Kto nie gromadzi danych ten nie
zarządza
Jak gromadzisz tak zarządzasz
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
Podstawowe funkcje
Bazy Gospodarki Niskoemisyjnej.
Który model wybiera Twoja Gmina?
Obszerna baza w Excelu lub innym
indywidualnym orpogramowaniu, na jednym
komputerze, narażona na skasowanie i ręczne
pisanie raportów za każdym razem?
Nowoczesna i szybka baza on-line z intuicyjnymi
formularzami, jednoczesnym dostępem i
automatycznymi raportami z możliwością
integracji z innymi systemami i aplikacjami
www.gmina.bazapgn.pl
https://bazapgn.pl/budynki/
https://bazapgn.pl/ankieta/testowa/
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
Podstawowe funkcje
Bazy Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wprowadzenie i przeglądanie danych w grupach: Obiekty, Źródła energii/paliwa, Transport, Inwestycje
(Inwestycje niepowiązane) oraz Ankiety (Dane i ankiety źródłowe).
www.gmina.bazapgn.pl
Bardzo szczegółowy moduł dotyczący ewidencji budynków, pozwalający w dalszej kolejności na generowanie
standardowych oraz specjalistycznych raportów. Baza umożliwia również szybkie przechodzenie pomiędzy kolejnymi
budynkami rozmieszczonymi na danej ulicy z możliwością ekspresowej edycji oraz weryfikacji ich danych.
www.gmina.bazapgn.pl
Przeglądanie wprowadzonych danych jest łatwe i intuicyjne, dzięki wbudowanej wyszukiwarce.
www.gmina.bazapgn.pl
Dostępne są również praktyczne opcje filtrowania danych.
www.gmina.bazapgn.pl
Otrzymane wyniki można sortować zgodnie z potrzebami.
www.gmina.bazapgn.pl
Oprogramowanie udostępnia opcje generowania i pobierania warstwy GIS - na podstawie uzupełnionej Bazy PGN i
wpisanego roku generuje warstwę, którą można załadować do zewnętrznych programów GIS. Pliki przedstawiają
dane o zużyciu energii użytkowej i emisji CO2. Dodatkowy przycisk „Ulice do importu” generuje listę ulic w danej
gminie na podstawie bazy TERYT. Plik służy do eksportu danych.
www.gmina.bazapgn.pl
Baza PGN zintegrowana jest z usługami Google Street View oraz Google Maps, co umożliwia podgląd poszczególnych
budynków na mapie oraz zobaczenie widoku ulicy w usłudze Street View na postawie współrzędnych GIS lub adresu.
www.gmina.bazapgn.pl
Możliwość integracji z istniejącym systemem GIS oraz wygenerowanie warstwy mapowej z danymi (emisja, norma
WT) z bazy. Gotowa warstwa może zostać także połączenia z aplikacjami zewnętrznymi (qGIS, arcGIS) oraz
wykorzystana na stronach www.
www.gmina.bazapgn.pl
Możliwość wprowadzania ankiet (PDF) z danymi od mieszkańców oraz ich powiązania z rekordami budynków.
Jednocześnie w celu przyspieszenia wprowadzania danych baza umożliwia importowane danych dotyczących ankiet
w paczkach ZIP (po kilkaset rekordów).
www.gmina.bazapgn.pl
www.gmina.bazapgn.pl
Przykładowe raporty generowane
przez Bazę Gospodarki
Niskoemisyjnej.
Efekt ekologiczny - prezentuje dane obliczeniowe o zużyciu energii oraz emisji CO2 dla modułu Budynki.
www.gmina.bazapgn.pl
Budynki - formatka przedstawia efekt ekologiczny wraz z raportem według typu budynku, ulic oraz źródła
danych.
www.gmina.bazapgn.pl
Oświetlenie uliczne - formatka przedstawia raport oświetlenia według rodzaju lamp.
www.gmina.bazapgn.pl
Inwestycje powiązane z budynkami - dla raportu inwestycji można skorzystać z filtrów według typu i lat.
Tak przygotowany raport można wyeksportować do pliku XLS lub PDF.
www.gmina.bazapgn.pl
Planowane inwestycje - raport prezentuje dane dotyczące inwestycji niepowiązanych.
www.gmina.bazapgn.pl
Baza
Gospodarki
Niskoemisyjnej
Piotr Budzisz
Doradca ds. Klientów Kluczowych
ATsys.pl Sp. z o.o. S.K.
tel. 601 314 844
e-mail: [email protected]
www.gmina.bazapgn.pl
Download