POBIERZ - Miasto Leżajsk

advertisement
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Leżajsk
ANKIETA DLA BUDYNKÓW
Nasze miasto przygotowuje się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Chcąc podołać temu wyzwaniu musimy dokonać oceny gospodarki energią i szacunkowo
zinwentaryzować emisję gazów cieplarnianych z terenu Leżajska. Źródłem wiedzy będą badania
ankietowe (całkowicie dobrowolne i z woli ankietowanego - anonimowe) przeprowadzone
wśród Państwa, które dodatkowo pozwolą ocenić wielkość zainteresowania projektami
instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów prywatnych. Na tej podstawie dokonany
zostanie szacunek potencjalnego dofinansowania projektów energetycznych przeznaczonych
dla mieszkańców.
Adres: (opcjonalnie) i charakter prowadzonej działalności
Rok budowy budynku: ………………………..
Czy przeprowadzana była termomodernizacja budynku?
TAK
NIE
Jeżeli tak, to w którym roku? ………………………..
Ocieplenie ścian:
TAK
NIE
Ocieplenie dachu:
TAK
NIE
Stolarka okienna:
TAK
NIE
Powierzchnia
Liczba mieszkańców:
2
m
Czy budynek posiada świadectwa charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny?
TAK
NIE Czy można otrzymać kopię?
Czy budynek posiada dokumentację techniczną w której podane jest
jego zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną
Moc istniejącego źródła ciepła:
Sprawność istniejącego źródła ciepła:
Zapotrzebowanie na energię cieplną:
Rok zabudowy źródła ciepła:
Paliwo do ogrzewania budynku:
węgiel
miał
TAK
NIE
kW
%
W/m2
gaz sieciowy
elektryczność
gaz z butli
ciepło sieciowe
ekogroszek
olej opałowy
pellet drzewny
drewno
inne – jakie? ……………………………………………
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Leżajsk
Roczne zużycie paliwa:
Uwagi:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Podgrzewanie wody:
to samo źródło co do ogrzania budynku
Informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej:
inne – jakie? …………………………………
Roczne zużycie energii
elektrycznej:
Uwagi:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Czy wykorzystują Państwo Odnawialne Źródła Energii (OZE)?
TAK
NIE
Jeżeli tak, to jakie? ………………………………………………………………………………………………………………
Czy planują Państwo montaż Odnawialnych Źródeł Energii?
TAK
NIE
Czy są Państwo zainteresowani projektami gminnymi lub
dopłatami z gminy dla instalacji Odnawialnych Źródeł Energii?
TAK
NIE
fotowoltaika
kolektory słoneczne
kocioł na biomasę
pompa ciepła
wiatr
olej opałowy
Jeżeli tak, to proszę podać adres e-mail i telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Download