plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

advertisement
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY-MIASTO DZIAŁDOWO
ANKIETA – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Drogi mieszkańcu Gminy-Miasto Działdowo!
Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat źródeł emisji. Ankiety nie będą udostępniane
publicznie, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie do rzetelnego opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
INFORMACJE O BUDYNKU
Rodzaj budynku
 Jednorodzinny
Powierzchnia użytkowa
Rok budowy
 Ocieplenie elewacji
rok
 Zabudowa bliźniacza/szeregowa
 Wielorodzinny
Powierzchnia ogrzewana
Liczba mieszkańców
 Ocieplenie dachu
 Nowe okna
rok
rok
SPOSÓB OGRZEWANIA
 Ogrzewanie centralne, podać:
rodzaj kotła
moc kotła
rok montażu




ŹRÓDŁO CIEPŁA










Piec kaflowy
Grzejniki elektryczne
Kominek
Inne
podać zużycie roczne
GJ/rok
t/rok
t/rok
m3/rok
l/rok
l/rok
t/rok
metry przestrzenne
MWh/rok
/rok
Miejski system ciepłowniczy
Węgiel
Eko groszek
Gaz ziemny z sieci
Gaz płynny LPG
Olej opałowy
Biomasa
Drewno
Energia elektryczna
Inne
Orientacyjny koszt ogrzewania w roku
zł
METODY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Miejsce przygotowania
 Centralnie, poprzez to samo źródło co ogrzewanie
 Centralnie, poprzez inne źródło, podać jakie (np. prąd, gaz z.)
 Indywidualnie (podgrzewacze), podać źródło (np. prąd, gaz z.)
 Kolektory słoneczne
 Inne
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Roczne zużycie
MWh/rok
Roczny koszt
zł
→

Proszę wstawić X w odpowiednie miejsce
lub wypełnić puste miejsce
Czy w gospodarstwie domowym są wykorzystywane urządzenia energooszczędne np. żarówki
energooszczędne, telewizor LED itp.? Jeśli tak, proszę wymienić
Czy wykorzystywane są systemy związane z odnawialnymi źródłami energii (np. kolektory słoneczne,
pompy ciepła, fotowoltaika)?
 Tak, jakie
 Nie
DLA BUDYNKÓW, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Czy istnieją inne źródła emisji CO2 (oprócz ogrzewania) wynikające z prowadzonej działalności?
 Tak
 Nie
Jeśli tak to podać rodzaj źródła emisji
wielkość emisji
DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 r.
Czy planujesz zwiększenie zapotrzebowania na ciepło?
 Tak , o ile?
 Nie
Czy planujesz wymianę systemu grzewczego?
 Tak , na jakie?
 Nie
Czy byłbyś zainteresowany montażem systemów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii (np. montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, zastosowanie fotowoltaiki)?
 Tak
 Tak, w przypadku otrzymania
 Nie
dofinansowania
Czy planujesz
 Ocieplenie ścian
 Ocieplenie dachu
 Wymianę okien
INFORMACJA NA TEMAT POJAZDÓW
Rodzaj pojazdu
(osobowy/ciężarowy/rolniczy)
Pojemność
silnika
Zasilanie (np.
benzyna / LPG/
olej napędowy)
Rocznik
Szacunkowa ilość km
pokonywanych w ciągu roku
w tym na
ogółem
terenie
gminy
1.
2.
3.
4.
5.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Wszelkie informacje u wykonawcy: Atrium Grupa Doradcza, 61-813 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, tel.: 061/855
86 38, 061/855 86 59, fax: 061/624 23 80, kom. 607 593 527 www.atrium-grupa.eu
Download