wersja edytowalna

advertisement
Szanowny Mieszkańcu,
Urząd Miasta Piechowice zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety
Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż dzięki aktywnej współpracy mieszkańców
gminy miejskiej Piechowice, możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy do opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, a co za tym idzie - wyznaczenia przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania z Nowej Perspektywy
Finansowej na lata 2014-2020 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców.
ANKIETA DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
ulica: …………………………
nr budynku: …………………
Lokalizacja budynku
kocioł
1
Aktualne ogrzewanie
budynku
2
Przygotowanie ciepłej wody
użytkowej
3
Rok budowy budynku
4
Wiek posiadanego źródła
ciepła
5
Dane budynku
Prace termomodernizacyjne:
6
na paliwo
stałe (np.
gazowy
olejowy
węgiel, drewno)
kocioł centralnego
ogrzewania
przed 1966
więcej niż 15 lat
(kaflowe lub inne)
elektrycznie
1967 - 1985
ogrzewanie
elektryczne
piece
węglowe
1986 - 1992
więcej niż 10 ale mniej
niż 15 lat
kolektory słoneczne
gazowe
1993 - 1997
1998 - 2007
więcej niż 5 ale mniej
niż 10 lat
mniej niż 5 lat
liczba
mieszkańców
[osoby]
zużycie paliwa/energii
[ton/rok; m3/rok; l/rok;
GJ/rok]
orientacyjny koszt
paliwa/energii
[zł/rok]
……………….
………….
................
…………
ocieplenie ścian
wymiana okien
ocieplenie
dachu/stropu
inne
już wykonałem:
………
……….
Planuję wymianę źródła
ciepła na:
ciepło sieciowe
olejowe
elektryczne
gazowe
pompę ciepła
gaz LPG (propan-
nowe węglowe (np.
inne:
butan)
8
po 2008
ogrzewana
powierzchnia
użytkowa [m2]
planuję:
7
ciepło
sieciowe
(w tym pompa
ciepła)
Planuję powyższe
modernizacje
indywidualnie
A.
retortowe)
…………….
chciałbym/chciałabym skorzystać z programu
w przypadku jego uruchomienia
B.
Planowanej modernizacji chciałbym/chciałabym dokonać w latach
9
2015-2016
2017-2018
2019-2020
Informacje uzyskane w ramach niniejszej ankiety będą użyte wyłącznie do zadań związanych z opracowaniem Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej gminy miejskiej Piechowice
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards