Lista jednostek , w których można realizować

advertisement
Lista jednostek , w których można realizować
prace magisterskie na kierunku
Elektroradiologia
na studiach stacjonarnych
w roku akademickim 2012/2013
ZAKŁAD ELEKTRORADIOLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Adres : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, ,
Telefon: /61/885 07 00
Fax: /61/852 19 48
strona int.: www.rtt.edu.pl/www.wco.pl
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
Dr hab. Janusz
Skowronek
Porównanie technik brachyterapii raka gruczołu krokowego.
Dr hab. Janusz
Skowronek
Samodzielne leczenie raka gruczołu krokowego przy pomocy techniki HDR.
Dr n. med. Erwin
Strzesak
Porównanie kosztów radioterapii udzielanej w warunkach stacjonarnych i
ambulatoryjnych pacjentom spoza Poznania.
Dr n. med. Ewa
Wierzchosławska
Analiza sekwencji stosowanych w badaniu MR pod kątem przydatności w
ocenie stopnia zaawansowania raka szyjki macicy.
Dr n. med. Ewa
Wierzchosławska
Porównanie wartości sekwencji T1, T2-zależnych oraz STIR w rezonansie
magnetycznym w ocenie nacieków szpiku kostnego.
Dr n. med. Grzegorz
Zwierzchowski
Weryfikacja dozymetryczna rozkładów dawek dla brachyterapii
ginekologicznej z wykorzystaniem techniki HDR i aplikatorów
pierścieniowych.
Dr n. med. Grzegorz
Zwierzchowski
Doświadczalna weryfikacja rozkładów izoterm dla wybranych aplikatorów
wykorzystywanych w hipertermii skojarzonej z brachyterapią.
Dr n. med. Joanna
Kaźmierska
Wpływ stanu odżywienia na dokładność pozycjonowania pacjentów
leczonych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi.
Dr n. med. Joanna
Kaźmierska
Analiza zmian w poziomach hormonów tarczycy u pacjentów leczonych
radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi w trakcie i po radioterapii w
zależności od lokalizacji nowotworu i podanej dawki.
Dr n. med. Tomasz
Piotrowski
Ruchomość soczewek w trakcie radioterapii masywu szczękowo-sitowego.
Dr n. med. Witold
Cholewiński
Porównanie przydatności diagnostycznej metody SPECT i PET w
diagnostyce chorób serca – na podstawie przypadków klinicznych.
Dr n. med. Witold
Cholewiński
Diagnostyka radioizotopowa zmian przerzutowych w układzie kostnym w
raku prostaty – na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
Prof. dr hab. Julian
Malicki
Napromienianie całego ciała - przegląd stosowanych technik i analiza dawek
na podstawie literatury.
Prof. dr hab. Julian
Malicki
Zastosowanie i ograniczenia radioterapii protonowej oraz osiągnięcia w
rozwoju metody w latach 2007-2012.
Prof. dr hab. Piotr
Milecki
Porównanie nasilenia odczynów popromiennych pomiędzy samodzielną
radioterapią radykalną a samodzielną radioterapią pooperacyjną w raku głowy
i szyi.
Prof. dr hab. UM
Andrzej Roszak
Wpływ wyniku badania PET na planowanie radioterapii u chorych na
zaawansowanego raka szyjki macicy.
KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII I CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH (Wydział Lekarski II)
Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Telefon: /61/869 13 30, 867 55 14, centrala /061/869 11 00
Fax: /061/ 869 16 82
e-mail : [email protected]
Kierownik prof. dr hab. med. Marek Ruchała
Dr hab. n.med.
Maciej Bączyk
Aktywność życiowa pacjenta a stopień zawansowania zmian przerzutowych w
układzie kostnym ocenianych na podstawie badania scyntygraficznego
ZAKŁAD BIONIKI I BIOIMPEDANCJI (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Adres: ul. Parkowa @ 60-775 Poznań
Telefon: /61/ 865 83 11
Kierownik: Dr hab. n. med. Ewa Marzec
Dr hab. Ewa Marzec
Dr hab. Ewa Marzec
Dr hab. Ewa Marzec
Dr hab. Ewa Marzec
Wpływ wdechu na amplitudę i częstotliwość elektrokardiogramu u ludzi
zdrowych
Ocena wpływu sportu wyczynowego na przebieg elektrokardiogramu osób
zdrowych
Wpływ częstotliwości pola elektromagnetycznego
na bioimpedancję wybranych segmentów ciała ludzkiego
Zastosowanie podstawowych praw elektrotechniki do analizy
biernych właściwości elektrycznych wybranych narządów ludzkich.
ZAKŁAD EDUKACJI ( Wydział Nauk o Zdrowiu)
Adres : ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań Collegium Stomatologicum
Telefon : 854-73-06
Fax : 854-73-07
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak
dr n. hum. Małgorzata
Posłuszna
1.Rola mammografii we wczesnym wykrywaniu raka sutka w opinii
kobiet po mastektomii
2.Zachowania zdrowotne pacjentek z nowotworem sutka
3.Ocena satysfakcji zawodowej elektroradiologa na przykładzie oddziału
onkologicznego
KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM
Ocena czynników ryzyka zachorowanie na nowotwory
dr n. med. Anna Szczerba
Oporność wielolekowa u pacjentek z rakiem sutka w
Wielkopolsce
dr n. med. Anna Szczerba
Stosowanie radioizotopu jodu w badaniach in vivo
dr n. med. Anna Szczerba
Procedury radiologii zabiegowej – charakterystyka
aparatury rtg i zagrożeń radiacyjnych: a/ w kardiologii,
b/ w neurologii, c/ w urologii
Download