Zestawienie sprzętu Załącznik nr 4

advertisement
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Miasto Opole
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Nr Umowy
Tytuł projektu
RPOP.05.01.01-16-001/12-00
„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu”
Zestawienie sprzętu
Załącznik nr 4
Do obowiązków Dostawcy należy dostarczenie, rozładunek, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie określonych urządzeń (*
urządzenia z montażem dostawcy, ^ urządzenia z próbnym uruchomienie a także przeprowadzeniem instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń –
koszt montażu i uruchomienia zawiera się w cenie zakupu ).
Zadanie nr 4 Pracownia mechatroniki samochodowej
Lp.
Asortyment
Opis techniczny
(minimalne wymagania)
1
2
3
1
„Parametry oferowanego sprzętu” (należy podać
parametry odnosząc się do każdego parametru
podanego przez Zamawiającego oraz podać typ i
producenta urządzenia)
4
Parametry:
Plansze szkoleniowe np.
MECHATRONIKA Poznań lub
równoważne
TYP……………… PRODUCENT………………………..
Plansze dydaktyczne zawierające schematy oraz przekroje
elementów następujących systemów:
1.
System sterowania silnika ZI typu D – Jetronic
1
2.
System sterowania silnika ZI typu LE – Jetronic
3.
System sterowania silnika ZI typu KE – Jetronic
4.
System sterowania silnia ZI typu Motronic
5.
System sterowania silnika ZI typu Mono - Motronic
6.
Elektroniczne układy zapłonowe silników ZI
7.
System sterowania silnikiem ZS typu EDC
8.
System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail
9.
System sterowania silnikiem ZS typu UIS
10. System regulacji siły hamowania i momentów
napędowych kół ABS/ASR
2
Skład zestawu panelowego:
– układ zasilania paneli napięciem 12V,
TYP……………… PRODUCENT………………………..
– układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza
masowych i objętościowych,
Zestaw panelowy
– układ do sprawdzania MAP-sensorów,
Sensoryka systemów pojazdowych
– zestaw głównych czujników systemów pojazdowych:
czujnik spalania stukowego, czujnik temperatury silnika,
czujnik temperatury powietrza, sonda Lambda, czujnik
aktywny prędkości obrotowej, czujnik prędkości pojazdu,
czujnik przyśpieszeń, czujnik kierunku obrotów, czujnik
ciśnienia różnicowego, czujnik ciśnienia oleju, czujnik
poziomu paliwa.
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
3
Zestaw panelowy
ABS/ASR – System regulacji siły
TYP……………… PRODUCENT………………………..
Prezentacja funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły
hamowania ABS oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół
2
hamowania
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
ASR w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem sterownika
mikroprocesorowego.
Pomiar następujących sygnałów:

napięć różnych wykonań czujników prędkości obrotowej
kół,

charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości
obrotowej wieńca zębatego,

charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości
szczeliny dla określonej prędkości wirowania,

głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników
będącej skutkiem „bicia” wieńca zębatego w funkcji
szerokości szczeliny,

wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie
hamulcowej oraz po korekcji przez system ABS/ASR)
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
4
Parametry:
TYP……………… PRODUCENT………………………..
Zestaw panelowy
System zintegrowany typu D- Jetronic
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
Do praktycznego pokazu funkcjonowania monowtryskowego
systemu paliwa typu D-Jetronic i elektronicznego wyznaczania
kąta wyprzedzania zapłonu, sterowania pracą silnika w zakresie
kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji
temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych
parametrów.
Układ paliwa uproszczony, umożliwiający obserwację parametrów
ciśnienia, zrzutu paliwa i inne.
– rozwiązanie rozdzielaczowego systemu zapłonu typu
mikroprocesorowego umożliwiające obserwację zmian kąta
wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub przez
porównanie sygnału o położeniu wału korbowego z innymi
sygnałami.
– pulpit pomiarowy umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów
3
pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów
wykonawczych systemu.
– stanowisko umożliwiające obserwację występowania impulsu
wtrysku paliwa, pomiary czasu jego trwania w funkcji zmian
podstawowych parametrów.
– prezentacja stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz
obserwacja reakcji systemu sterowania na powstałą awarią.
– samodiagnozy systemu za pomocą kodu migowego kontroli
systemu.
– diagnostyki z wykorzystaniem urządzeń.
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
5
TYP……………… PRODUCENT………………………..
Do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania
pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania
wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia a w
szczególności:
Zestaw panelowy
System sterowania elektronicznego silnika
Diesla EDC
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
Prezentacja działania podzespołów oraz zmiana dawki paliwa.
– Pulpit pomiarowy umożliwia łatwe podłączenie przyrządów
pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów
wykonawczych systemu.
– Sterowanie napędem pompy umożliwia symulowanie pełnego
zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych
obrotów.
– Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów
awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji
systemu sterowania na powstałą awarię.
– Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki wykorzystaniem
urządzeń diagnostycznych
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
6
Zestaw panelowy
Do praktycznego pokazu budowy i oceny parametrów.
TYP……………… PRODUCENT………………………..
4
System poduszek powietrznych SRS
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
Rzeczywiste elementy składowe typowego systemu SRS
składającego się z: sterownika systemu, poduszki głównej,
poduszki pasażera, poduszek bocznych, napinaczy i czujników
zderzeń bocznych, umożliwiają omówienie budowy systemu oraz
jego diagnostykę.
Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych
w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu
sterowania na powstałą awarię. Zastosowane podzespoły
umożliwiają przeprowadzenie diagnostyki systemu SRS oraz
nowoczesnej deski wskaźników, z lampką kontrolną systemu
poduszek powietrznych.
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
7
Zestaw z elementami:
– kierunkowskazy, światła awaryjne,
TYP……………… PRODUCENT………………………..
– światła postojowe, mijania, drogowe,
– światła przeciwmgielne,
– światła cofania, hamowania,
Zestaw panelowy
Oświetlenie pojazdu samochodowego
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach
– regulator unoszenia reflektora,
– oświetlenie wnętrza pojazdu,
– wyświetlacz cyfrowy,
– układ wycieraczek,
– sygnał dźwiękowy,
– układ spryskiwacza szyb.
Zestaw panelowy umożliwiający:
– naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę
5
parametrów podzespołów systemu oświetlenia pojazdu,
– przeprowadzenie badania całej instalacji oświetlenia, jak
również poszczególnych elementów instalacji.
Możliwość konfiguracji.
Zestaw demonstracyjny z możliwością zmiany oporu ruchu
przekładni i pomiarem ciśnień w układzie wspomagania (prądu i
napięcia zasilającego). Układ kierowniczy składa się z :
8
Zestaw panelowy
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
elektrycznym
np. MECHATRONIKA Poznań lub
równoważny o nie gorszych parametrach

kolumny kierowniczej z zespołem przegubów, przekładni
kierowniczej z siłownikiem (hydraulicznym),

pompy olejowej zasilającej układ hydrauliczny,

napędu elektrycznego pompy olejowej,

przewodów ciśnieniowych uładu hydraulicznego,

manometru ciśnienia w układzie wspomagania,

stanowiska zasilane napięciem 12V z akumulatorem
pojazdu.
TYP……………… PRODUCENT………………………..
Wymiary zbliżone: szer. 500 mm, dł. 1500 mm, 1100 mm.
Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia,
weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu
pojazdowego.
…………………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
6
Download