Przykłady wykorzystania czujników pracujących w oparciu o

advertisement
Przykłady wykorzystania czujników pracujących
w oparciu o zjawisko Halla – czujnik liniowego
położenia
Taki przykład jest na rysunku 1. Zastosowano liniowy czujnik Halla. Pomiar położenia
elementu dokonywany jest za pomocą przymocowanego do niego magnesu trwałego. Natężenie pola magnetycznego w obszarze którego
znajduje się hallotron jest funkcją położenia
magnesu, i taką funkcją jest napięcie na wyjściu
przetwornika. Odczyt odbywa się analogowym
miernikiem napięcia, wyskalowanym w jednostkach położenia elementu do którego przymocowano magnes. Każdy „stopień przetwarzania”,
położenie na indukcję pola magnetycznego,
wartości pola magnetycznego B na napięcie U
– hallotronu, napięcie na wychylenie wskazówki
miernika, może zawierać nieliniowości, co nie
przeszkadza w precyzyjnym odczycie położenia z wykorzystaniem liniowego czujnika Halla.
Zakres, liniowość i czułość pomiaru można
kształtować, przez zastosowanie wzmacniacza
w części elektrycznej systemu.

moment liniowy
N
S
VO
0
10 miernik
czujnik liniowy Halla
pokazuje
wartość położenia
rys. 1 czujnik położenia liniowego
SERWIS ELEKTRONIKI
1
Download