Klimakonwektory kasetonowe CWS 600 x 600 (01 - 02 - 03)

advertisement
Specyfikacja
Klimakonwektory kasetonowe
CWS 600 x 600 (01 - 02 - 03)
CWS 800 x 800 (04 - 05 - 06)
CWE 600 x 600 (01 - 02 - 03)
CWE 800 x 800 (04 - 05 - 06)
UNT-PRG006-PL
-2Projekt
Urządzenie uzyskało certyfikat Eurovent, a procesy i jego produkcja będą zgodne z normą ISO 9001:2000.
Siatka wlotowa oraz dyfuzor powietrza
Siatka wlotowa, rama oraz regulowane szczeliny rozprowadzające powietrze będą wykonane z tworzyw ABS (UL 94 HB ognioodporne), w
RAL 9003 w kolorze białym. Regulowane szczeliny wentylacyjne przy ustawieniu pod kątem 30° pozwolą wytworzyć efekt Coandy.
Obudowa wewnętrzna
Obudowa zostanie wykonana ze stali ocynkowanej z wewnętrzną izolacją termiczną (polietylen o komórkach zamkniętych, o grubości
10 mm) oraz z zewnątrz wyłożona materiałem przeciwkondensacyjnym. Będzie również zawierać trzy miejsca pod wlot powietrza
(Ø105 mm) oraz jeden wylot umożliwiający doprowadzenie klimatyzacji do przyległego pomieszczenia. (Ø150 mm lub Ø180 mm). Obudowa
zostanie wyposażona w 4 haki umożliwiające szybką i łatwą instalację.
Panel sterowania
Panel sterowania zostanie wykonany na zewnątrz ze stali ocynkowanej i będzie posiadał elektroniczny układ sterowania z łatwą w obsłudze
tablicą kontrolną.
Filtr
Filtr zostanie wykonany z materiału, który można prać oraz będzie posiadać niski spadek ciśnienia. Filtr, o klasie pożarowej HB, będzie
można łatwo zdjąć od spodu.
Zespół wentylatora (silnik AC)
Zespół wentylatora będzie się charakteryzował wysoką wydajnością, a zbudowany będzie z koła łopatkowego promienistego pojedynczego
wielkośrednicowego wlotu powietrza połączonego z silnikiem elektrycznym 230V/50Hz/1Ph, aby zapewnić niski poziom hałasu. Silnik
zostanie wyposażony w izolację klasy B, współczynnik zabezpieczenia minimum IP20, a także będzie zabezpieczony przed przegrzaniem za
pomocą zintegrowanego termicznego styku Klixon. Nie będzie wymagał przeglądów, a minimalna długość życia będzie wynosić
30 000 godzin. Jednostka zostanie podłączona z 3 standardowymi prędkościami.
Wysoko wydajny wymiennik ciepła
Wymiennik zostanie wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych żeber. Żebra będą złączone na rurkach dla zapewnienia
maksymalnego przepływu powietrza. Będzie wyposażony w połączenia wodne 1/2" (w opcji bez zaworów),
niski spadek ciśnienia wody oraz maksymalne ciśnienie pracy wynoszące 8 barów. Zarówno odpowietrznik jak i wężownica odprowadzająca
ciecz będą łatwo dostępne.
Elektryczne nagrzewnice (opcjonalne)
Elektryczna nagrzewnica będzie składała się z hermetycznie uszczelnionych oporników elektrycznych, umieszczonych w wymienniku ciepła
dla lepszej dyfuzji ciepła oraz będzie chroniona termicznie za pomocą płyty z układami elektronicznymi oraz termostatu bezpieczeństwa.
Elektryczną nagrzewnicę będzie można zresetować poprzez wyłączenie głównego źródła zasilania. Źródło zasilania o parametrach
230V/50Hz/1Ph aż do 2,5kW oraz 400V/50Hz/3Ph powyżej 2,5kW.
Elektryczna nagrzewnica będzie zamontowana fabrycznie.
Główna tacka zbierająca skropliny
Tacka odpływowa zostanie wykonana z pianki polistyrenowej ABS o wysokiej gęstości, ukształtowana tak, by zoptymalizować rozproszenie
powietrza. Współczynnik opóźnienia pożaru będzie wynosił B2 do DIN 4102.
Kaseta zostanie dostarczona wraz z zewnętrznym elastycznym przewodem o średnicy 10 mm do szybkiego połączenia rur.
Pompa skroplin
Pompa skroplin będzie typu odśrodkowego z głowicą o maksymalnym wymiarze 650 mm, zintegrowana standardowo z jednostką oraz
połączona z panelem sterowania. Będzie ona wyposażona w przełącznik przepływu oraz beznapięciowy styk alarmu służący do wyłączania
zaworu chłodzenia lub do zewnętrznego użycia.
Dostęp
Dostęp do wentylatora/silnika będzie możliwy od spodu po odkręceniu 4 śrub.
Pakowanie
Jednostka oraz dyfuzor będą zapakowane oddzielnie i oznaczone plakietką identyfikacyjną umożliwiającą szybsze rozlokowanie na miejscu.
Wydajność energetyczna
W trybie chłodzenia oraz przy dowolnej prędkości wentylatora, jednostka będzie oferowała optymalny stosunek wydajności chłodzenia do
minimalnego poziomu pobieranej mocy wynoszący 33 w warunkach Eurovent.
W trybie ogrzewania oraz przy dowolnej prędkości wentylatora, jednostka będzie oferowała stosunek pełnej wydajności grzania do
minimalnego poziomu pobieranej mocy wynoszący 55 w warunkach Eurovent.
Zdalny układ sterowania na podczerwień
Jednostka będzie fabrycznie wyposażona w zdalny układ sterowania na podczerwień, zapewniający następujące funkcje:
- Sterowanie na jednym lub na dwóch zaworach, lub na jednym zaworze + nagrzewnica elektryczna z ręcznym lub automatycznym
przełącznikiem.
-3- Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości wentylatorów
- 24-godzinny program startu/zatrzymania
- Umożliwia konfigurację do 20 urządzeń głównych/podporządkowanych bez dodatkowego interfejsu
- Funkcja zapobiegania rozwarstwieniu
- Zajętość lub wejście styku okna
- Działanie wentylatora bazuje na minimalnej temperaturze gorącej wody w trybie ogrzewania
Układ zdalnego sterowania wyposażony będzie w wyświetlacz elektroniczny.
Zespół wentylatora --- silnik EC
Klimakonwektor kasetonowy z silnikiem EC jest wyposażony w silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi zasilany napięciem
sinusoidalnym i sterowany kartą invertera, zainstalowaną bezpośrednio w urządzeniu. Przepływ powietrza może być stale regulowany za
pomocą sygnału 1-10 V generowanego przez układy sterowania Trane lub niezależne sterowniki. W pierwszym przypadku, płyta
elektroniczna zainstalowana w urządzeniu komunikuje się ze specjalnie zaprojektowanymi sterownikami umocowanymi na ścianie lub
działającymi na podczerwień, natomiast w drugim przypadku, programowalne sterowniki powinny posiadać wyjście1-10 V.
Wirnik: plastik
Rama silnika: aluminium
Kierunek obrotu: przeciwny do ruchu wskazówek zegara
Klasa izolacji: B
Pozycja montażu: z osią w pionie
Tryb działania: działanie stałe
Łożyska: kulki łożyskowe nie wymagające konserwacji
Spodziewany okres żywotności silnika: W zależności od okresu trwałości kulek łożyskowych - jeśli jest dłuższy niż 35 000 godzin, wynosi
25 000 godzin bez problemów z głośnością. Oczekuje się, że przez 25 000 godzin kulki łożyska będą słyszalne na tym samym co
początkowy poziomie głośności. Po tym okresie, na skutek zużycia kulek łożyska, poziom głośności może być podwyższony
Spodziewany okres żywotności sterownika invertera: jego okres żywotności jest uzależniony od obciążenia prądowego PCB. Najmniej
sprzyjające warunki występują, gdy jest on używany do silnika o rozmiarze 800 klimakonwektora kasetonowego i przy pełnym obciążeniu. W
takich warunkach, spodziewany okres żywotności wynosi 35 000 godzin przy 55°C. Okres ten się wydłuża, gdy PCB jest używane przy
obciążeniu częściowym:
przy obciążeniu 66%, 72 000 godziny; przy obciążeniu 40%, 130 000 godziny
Napięcie znamionowe wejścia: 230 V +15/-10%; 50/60 Hz
Maksymalna moc silnika: 130 W
Maksymalne natężenie prądu 1 A rms
Wartość szczytowa skoku prądu: 25 A przy maksymalnym natężeniu prądu 1 A
Prąd upływowy: < 3,5 mA zgodnie z normą EN 60335
Wyjście zasilenia invertera
Maksymalne natężenie prądu wyjścia: 0,5 A rms wartość ciągła
Maksymalne natężenie prądu wyjścia 0,8 A rms wartość szczytowa
Sygnał wejściowy 0-10V
Dozwolony zakres napięcia wejścia 0,3 – 13 V
Minimalna prędkość wentylatora przy napięciu wejścia 1 V
Minimalne napięcie wejścia dla wentylatora przy 0,9 V
Napięcie wejściowe wyłączenia : 0,80 V
Maksymalna prędkość wentylatora: 10 V
Zakres prędkości wentylatora silnikowego (typu liniowego)
Impedancja wejścia sterowania: 100 Ω
Normy EMC i normy bezpieczeństwa: EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/3, EN 60335-1, EN 60335-2-40, EMF, EN 50366
karta kontrolna BLAC
Każde urządzenie CWE jest wyposażone w specjalną kartę sterującą BLAC służącą do sterowania silnikiem EC. Karta ta obsługuje napięcie
1 - 10 V.
Każda marka dostępnego na rynku sterownika jest kompatybilna z kartą BLAC, zapewniając minimalną prędkość przy 1 V, i maksymalną
prędkość przy 10 V.
Numer zamówienia dokumentacji
Data
Zast puje
www.trane.com
Aby uzyska wi cej informacji, prosimy o
skontaktowanie si z lokalnym biurem
sprzeda y lub wysłanie maila pod
adres:[email protected]
UNT-PRG006-PL
0310
UNT-PRG006-PL_1106
Firma Trane Company d y do stałego ulepszania swoich wyrobów, w zwi zku z czym zastrzega
sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez uprzedzenia. Instalacja i serwisowanie sprz tu
opisanego w niniejszej publikacji mo e by przeprowadzane wył cznie przez wykwalifikowanych
techników.
Trane bvba
Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium
ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS
Download