Obudowa wentylatora

advertisement
Specyfikacja
Jednokierunkowy klimakonwektor kasetonowy
Wielkość 16-26-36
Model CFAS z silnikiem wentylatora prądu przemiennego
Model CFAE z silnikiem wentylatora z komutatorem
elektronicznym
Październik 2012
UNT-PRG008-PL
Projekt
Jednostka musi mieć certyfikację Eurovent, a procesy i produkcja urządzenia musi być zgodna z normą ISO9001. Wybór
urządzenia musi być dokonany w oparciu o program wyboru zgodny z danymi figurującymi w certyfikacie Eurovent. Program
wyboru musi podawać dokładną łączną moc jawną chłodzenia, moc grzewczą, pobór mocy wentylatora, przepływ powietrza
oraz poziom mocy akustycznej dla danej konfiguracji i instalacji jednostki. Każde urządzenie zostanie przetestowane przed
opuszczeniem fabryki w celu upewnienia się, iż przez cały okres eksploatacji będzie pracować z określoną wydajnością, przy
minimalnym udziale prac konserwacyjnych. Urządzenie będzie zaprojektowane w sposób umożliwiający nieutrudniony dostęp
do elementów eksploatacyjnych, a mianowicie filtra, koryta ściekowego skroplin, wężownic, wentylatorów/silników, układów
sterowania oraz kurków spustowych.
Pakowanie
Urządzenia będą umieszczone na palecie i indywidualnie zapakowana w karton z piktogramami. Nalepka identyfikacyjna będzie
zawierała czytelne informacje odnośnie numeru zamówienia, modelu/rozmiaru urządzenia i wybranych opcji. Będzie istniała
możliwość opatrzenia każdego z urządzeń etykietą klienta, wskazującą miejsce instalacji jednostki.
Obudowa
Podstawa montażowa urządzenia musi stanowić jednolitą strukturę wykonaną z paneli stali galwanicznej o grubości 1 mm.
Podstawa montażowa musi być wyposażona komorę powietrza powrotnego i dolotowego o szczelności gwarantującej żądaną
wydajność. Obudowa powinna być tak zaprojektowana, by zminimalizować poziom hałasu.
Wysokość urządzenia nie
przekroczy 309 mm w przypadku wersji standardowej oraz 369 mm w przypadku wersji powiększonej. Obudowa urządzenia
zostanie zaizolowana z wykorzystaniem środka ogniouodporniającego M1- piany ekspandowanej, pełniącej rolę izolacji
termicznej i akustycznej. Izolacja ta nie powinna z upływem czasu uwalniać cząstek do strumienia powietrza. Urządzenie
zostanie wyposażone w zewnętrzne wsporniki, umożliwiające zamocowanie jednostki do sufitu Połączenia wężownic wodnych
oraz panel sterowania będą znajdować się po lewej lub po prawej stronie. W dostarczonej jednostce fabrycznie wycięty dolot
świeżego powietrza 125 mm będzie znajdował się po stronie powietrza powrotnego.
Wypełnienie
Komora musi stanowić jednolitą konstrukcję, ze stroną powrotu oraz stroną dolotu powietrza. Dolot powietrza powrotnego jest
kratownicą z 18 żaluzjami. Każdy element żaluzji będzie wykonany z pomalowanego blaszanego arkusza o grubości 1 mm,
nachylonego pod kątem 45° w stosunku do linii pionu i skierowany w stronę tyłu urządzenia, w kierunku odwrotnym do dolotu
powietrza. Kratownica będzie jednocześnie drogą dostępu do komory powrotu powietrza, umożliwiającą dostanie się do
zespołu silnika wentylatora oraz bezpośredni dostęp do filtra. Żaluzje muszą być sztywne i nieruchome. Strona dolotu
powietrza ma być zakończona okrągłą przepustnicą o średnicy 170 mm z 4 szczękami wylotowymi, wykonanymi z polipropylenu
typu UL94-HB w kolorze Ral9003. Mniejszy rozmiar będzie posiadał 3 przepustnice, średni 5, a duży - 6. Przepustnice muszą
być przystosowane do obracania się o 360°C.
Wężownica
Wężownica powinna być wysokowydajną wężownicą wodną wykonaną z żeberek aluminiowych, zaciśniętych mechanicznie na
drodze rozszerzania na rurach miedzianych. Maksymalna dopuszczalna temperatura to 80°C. Przyłącza wody wpływającej i
wypływającej mają mieć rozmiar ½" ISO/R7 i być typu żeńskiego. Odpowietrzniki i korytka ściekowe muszą być standardowe i
wyposażone w łatwo dostępne, wsuwane/sześciokątne końcówki. Szczelność wężownic zostanie sprawdzona fabrycznie pod
ciśnieniem 13 barów, a zalecane ciśnienie pracy wynosi maksymalnie 10 barów. Wężownica powinna być zaprojektowana w
taki sposób, by w celu obniżenia kosztów pompowania, spadek ciśnienia wody był minimalny. Wężownica musi być łatwa do
wymontowania albo z boku, albo od spodu urządzenia. Wersja 2-rurowa zostanie wyposażona w 1 wężownicę, a model 4rurowy otrzyma oddzielną wężownicę do trybu ogrzewania.
Korytko ściekowe skroplin
Korytko ściekowe skroplin zostanie wykonane z jednolitej struktury plastiku ABS UL94-HB z 3 mm izolacją z ekspandowanego
polietylenu klasy pożarowej M1 lub Euro Class A2S1D1. W przypadku korzystania z elektrycznej nagrzewnicy, korytko
ściekowe zostanie wykonane z pomalowanej stali galwanicznej o grubości 1 mm, izolowanej 3 mm warstwą spienionego
polietylenu ekspandowanego klasy pożarowej M1. Wylot ściekowy będzie przystosowany do umieszczenia w nim plastikowego
węża 15 mm lub bezpośredniego ścieku grawitacyjnego do dodatkowej tacy ściekowej lub pompy. Wyjęcie korytka ściekowego
skroplin w celu inspekcji lub czyszczenia będzie łatwo przebiegało od dołu urządzenia, bez konieczności ingerencji w
orurowanie.
Dodatkowa taca skroplin
Dodatkowa taca ściekowa zostanie wykonana ze wzmacnianego szkłem plastiku UL94-HB. Po zamontowaniu na urządzeniu,
prześwit od sufitu będzie wynosił 100 mm w przypadku urządzenia standardowego oraz 160 mm dla jednostki powiększonej.
Średnica podłączenia wyjścia odpływowego wyniesie 15 mm.
Silnik wentylatora
Silnik wentylatora zostanie wyposażony w silniki do pracy ciągłej z kondensatorem pracy podłączanym podczas rozruchu oraz
wewnętrznym, automatycznym zabezpieczeniem przeciwko przegrzaniu. Urządzenie będzie posiadało stale smarowane
łożyska oraz odporne mocowania w celu zapewnienia bezobsługowej pracy pozbawionej drgań.
Silniki zostaną
wyprodukowane zgodnie z I.E.C. 335 z izolacją klasy B oraz współczynnikiem zabezpieczenia IP21. Żywotność opisywanych
silników będzie wynosiła co najmniej 27 000 godzin w normalnych warunkach pracy. Silniki będą należały do grupy
wysokowydajnych i energooszczędnych. Silnik będzie wyposażony w co najmniej 6 biegów dla zoptymalizowania wydajności i
głośności.
Wybór prędkości wentylatora będzie dokonywany zgodnie z wymaganiami klienta; regulacja prędkości
łatwodostępna przez komorę powrotu powietrza - po zdjęciu kratownicy poprzez przełożenie przewodu z jednej listwy
zaciskowej do drugiej.
Silnik wentylatora z komutatorem elektronicznym
Silnik wentylatora z komutatorem elektronicznym to trójfazowy, bezszczotkowy silnik magneto-elektryczny, który jest sterowany
przebiegiem prądowym odtwarzanym z przebiegu sinusoidalnego BLAC. Karta przemiennika, która służy do sterowania
silnikiem, jest zasilana jednofazowym napięciem 230 V, zaś jej układ kluczowania wytwarza trójfazowe, modulowane
częstotliwościowo napięcie zasilania. Dlatego też urządzenie wymaga zasilania jednofazowym napięciem z zakresu 230–240 V
o częstotliwości z zakresu 50–60 Hz.
Karta przemiennika jest montowana poza silnikiem i nie wymaga chłodzenia przepływem powietrza.
Natężenie przepływu powietrza można zmieniać w sposób ciągły przy użyciu sygnału 1–10 V generowanego przez elementy
sterujące firmy Trane lub przez niezależny system sterowania. Skrajna wydajność przy niskiej prędkości umożliwia znaczące
obniżenie użycia energii elektrycznej, które nie przekroczy 29 W przy wydajności chłodzenia równej 1,6 kW dla wielkości 16, 37
W przy wydajności chłodzenia równej 3,2 kW dla wielkości 26, 42 W przy wydajności chłodzenia równej 3,8 kW dla wielkości
36.
Przy żadnej częstotliwości nie może występować emisja hałasu spowodowana rezonansem. Jest wymagana pełna zgodność z
dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej oraz innymi obowiązującymi normami potwierdzona przez
niezależny instytut badawczy.
Wirnik wentylatora
Wentylatory podwójnej grubości dla podwójnego dolotu powietrza będą posiadały napęd bezpośredni typu odśrodkowego,
liczne łopatki wygięte do przodu oraz aluminiowe wirniki o dużej średnicy w celu zapewnienia niskiej emisji hałasu. Wirniki
zostaną wyważone statycznie i dynamicznie, a zespoły silnik/wirnik będą przetestowane w działaniu na wszystkich
prędkościach wentylatora. Zespoły montażowe będą łatwo dostępne, a na ich demontaż w celach konserwacyjnych pozwolą 4
śruby wewnątrz urządzenia.
Obudowa wentylatora
Obudowa wentylatora zostanie wykonana ze stali galwanicznej lub materiału gaszącego się samoczynnie bez dodatków
chlorków i bromków, posiadającego klasę ogniouodporniającą V0 zgodnie z UL94, oraz klasę dymu F2 zgodnie z NF F16-101.
Filtry
Filtr klasy EU3/G3 jest wykonany z syntetycznego, ogniouodporniającego (CSTB M1), przystosowanego do mycia w bieżącej
wodzie (w maks. 40°C), materiału poliestrowego zamocowanego na metalowej ramie. Filtr klasy G0 jest wykonany z materiału
plastikowego, zakwalifikowanego zgodnie z UL94-HB do gaszących się samoczynnie. Ma on kształt "plastra miodu”.
Wyjmowanie filtra musi być bardzo łatwe, przy użyciu zacisków znajdujących się na spodzie lub z tyłu urządzenia i bez potrzeby
posiadania narzędzi.
Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica elektryczna będzie typu ekranowanego. Aby spełniać wymagania Dyrektywy niskiego napięcia oraz odpowiedniej
Normy NF EN 60 335-2-40, nagrzewnica elektryczna standardowo będzie wyposażona w 2 termostaty bezpieczeństwa. 1
termostat bezpieczeństwa przeznaczony do automatycznego resetowania, temperatura wyłączania: 190°C dla wielkości 16 i 26
oraz 160°C dla wielkości 36, a także 1 termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetowaniem, temperatura wyłączania: 80°C dla
wszystkich wielkości. Termostat bezpieczeństwa do resetowania ręcznego powinien zabezpieczać przed całkowitą utratą
podstawowego strumienia powietrza, a także nie powodować uszkodzeń sąsiadujących elementów. Zasilanie elektryczne
nagrzewnicy elektrycznej zostanie odcięte bezpośrednio przez urządzenia zabezpieczające o mocy znamionowej 16 amperów,
zależnie od tego, które z nich będzie musiało zadziałać pierwsze.
Użebrowane, aluminiowe elementy grzewcze gwarantują bezgłośną pracę, bezawaryjne działanie, wydajność bezpieczeństwo i
oszczędność. Duża powierzchnia żeber pozwala, aby 85% ciepła zostało szybko i jednolicie oddane konwekcyjnie poprzez
przemieszczenie znacznej objętości powietrza w niskiej temperaturze.
Układ sterowania
Panel sterowania zostanie wykonany z arkuszy stali galwanicznej oraz zaprojektowany zgodnie ze standardem CEI 335-2-40 i
klasą zabezpieczeń IP 20 przy zachowaniu pełnej ciągłości uziemienia. Skrzynka sterownicza będzie łatwo dostępna i
uwzględni listwy zaciskowe szybkozłączy (złącza sprężynowe) służące do szybkiego i dokładnego przekazywania wydatków
powietrza. Grzejnik elektryczny musi mieć wbudowany bezpiecznik zasilania. Urządzenia dostarczone bez układów sterowania
będą posiadały plastikową osłonę ABS UL94-V0 listwy zaciskowej.
Złącze świeżego powietrza
Złącze świeżego powietrza może zostać dodane po stronie dolotowej do urządzenia z lub bez kontrolera stałej objętości
powietrza.
Przepustnica ciągłej kontroli objętości
Przepustnice ciągłej kontroli objętości zostaną udostępnione jako wyposażenia dodatkowe dla przepływu powietrza od 30 do
180 m3/h. Dostępne ze statycznym ciśnieniem od 50 do 200 Pa. Maximum working air temperatures: 60°C. Plastikowy środek
ogniouodporniający klasy M1.
Firma Trane optymalizuje funkcjonowanie domów mieszkalnych i budynków na całym świecie. Jako jedna z firm
należących do Ingersoll Rand, lidera w dziedzinie tworzenia i utrzymywania bezpiecznych, komfortowych i
wydajnych energetycznie środowisk, Trane oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie układów
sterowania i systemów HVAC, wszechstronne usługi dla budynków oraz części zamienne.
Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę www.Trane.com.
Firma Trane prowadzi politykę stałego ulepszania swoich produktów, w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji i
dokumentacji technicznej bez uprzedzenia.
© 2012 Trane
Wszystkie prawa zastrzeżone
UNT-PRG008-PL Październik 2012
Download