Karta informacyjna

advertisement
Karta informacyjna
Ważniejsze pojęcia
Czujniki indukcyjne
Współczynnik korekcji
(Wyjątek urządzenia K1:
stała strefa działania dla
wszystkich metali)
mosiadz
Al
Kolory żył: BK: czarny, BN: brązowy, BU: niebieski, WH: biały
Standardowe podłączenie czujników 3-przewodowych:
L+
L–
Wyjście
Kabel
BN
BU
BK
Listwa zaciskowa
1/3
2/4
X
Wtyk US-100
pin 1 / BN
pin 3 / BU
pin 2 / WH
pin 4 / BK
Podłączenie czujników 2-przewodowych serii quadronorm:
1 D 2226/02
08/2008
i
Funkcja wyjścia
Wyjście normalnie
otwarte:
Wyjście normalnie
zamknięte:
Wyjście programowalne:
Załączenie dodatnie:
Załączenie ujemne:
Cu
0
Rozmieszczenie pinów
w konektorze US-100
(wtyk na urządzeniu)
Obszar nad powierzchnią aktywną czujnika, w którym czujnika
reaguje na pojawiające się obiekty (materiały tłumiące).
Sr [%]
stal miêkka
100
stal
nierdzewna
50
Podłączenie kabli
oraz wtyków
Strefa aktywna
Kabel
Listwa zaciskowa
Wtyk US-100
WH
BK
—
—
1/4
1/4
pin 4: BK
pin 1: BN
pin 3: BU
pin 2: WH
Schematy podłączeń kabli lub wtyków niestandardowych
urządzeń znajdą Państwo w katalogu czujników pozycji lub na
naszej stronie internetowej.
Prezentowana karta informacyjna została opracowana jako uzupełnienie katalogu czujników
pozycji lub poszczególnych kart katalogowych. Dodatkowe informacje oraz dane adresowe znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.ifm.com.
obiekt w strefie działania - wyjście zamknięte.
obiekt w strefie działania - wyjście otwarte.
Możliwość zaprogramowania wyjścia jako
normalnie zamknięte lub normalnie otwarte.
Dodatni sygnał wyjściowy (do L–).
Ujemny sygnał wyjściowy (do L+).
Opóźnienie rozruchu
Czas, jaki upływa od momentu załączenia napięcia zasilania do
momentu, w którym czujnik zbliżeniowy jest gotowy do pracy (milisekundy).
Histereza
Różnica pomiędzy punktem załączania a punktem zerowania.
Prąd upływu
Prąd zasilający czujniki wykonane w technice 2-przewodowej,
przepływający również przez obciążenie przy otwartym wyjściu
czujnika.
Pobór prądu
Prąd zasilający czujniki wykonane w technice 3-przewodowej.
Dryft punktu przełączania
Zmiany punktu przełączania wywołane zmianami temperatury otoczenia.
Zabezpieczenie przed zwarciem
Czujniki indukcyjne firmy ifm posiadają impulsowe zabezpieczenie
nadprądowe gwarantujące ochronę przed zwarciem. Początkowy prąd
rozruchowy lamp żarowych, przekaźników oraz niskie rezystancje
obciążenia mogą być przyczyną zadziałania zabezpieczenia i w
konsekwencji przełączenia czujnika.
Napięcie zasilania
Zakres napięcia zasilania zapewniający prawidłowe działanie czujnika.
Czujniki należy zasilić ze stabilizowanego źródła napięcia! Należy
również uwzględnić tętnienie szczątkowe!
Częstotliwość przełączania
Tłumienie w odniesieniu do stali miękkiej i przy połowie nominalnej
strefy działania. Stosunek tłumienie - brak tłumienia wynosi 1 : 2.
Strefa działania
Nominalna strefa działania sn:
zasięg w zależności od
wykonania
Rzeczywista strefa działania sr:
ochyłka pomiędzy 90 % a 110 %
wartości sn w temperaturze pokojowej
Użyteczna strefa działania su:
dryft punktu przełączania pomiędzy
90 % a 110 % wartości sr
Gwarantowana strefa działania sa:
pewne przełączenie
pomiędzy 0 a 81 % wartości sn
+10%
–10%
St 37
+10%
–10%
sn
sr
su
sa
PL
Karta informacyjna
Połączenie elektryczne
Czujniki indukcyjne
4
+UB
5
Zalecenia przy montażu zabudowanym i niezabudowanym
Instrukcja montażu dla czujników
w obudowach cylindrycznych
+UB
+UB /L1
d
3xd
2 x sn
OV
OV/N
Czujnik 2-przewodowy
(ujemne lub dodatnie załączenie)
*)
*)
**)
6
3 x sn
3 x sn
Czujnik 3-przewodowy
(ujemne lub dodatnie załączenie)
**)
OV
Czujnik 4-przewodowy
(dodatnie załączenie, normalnie
zamknięty i normalnie otwarty)
1
Połączenie szeregowe
montaż zabudowany
+UB /L1
montaż niezabudowany
4
2
3 x sn
2
3 x sn
Instrukcja montażu dla
czujników w obudowach
prostopadłościennych
3 x sn
7
U1
7
8
Un
8
1,5 x b
1
UL
3 x sn
2
2xb
2xb
1
+UB
OV/N
OV
Połączenie szeregowe czujników
2-przewodowych
Możliwość podłączenia maksymalnie 3 czujników
- niezalecane! Mniejsze napięcie na obciążeniu,
gdyż spadki napięć na czujnikach sumują się.
Połączenie szeregowe czujników
3-przewodowych
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 czujników.
Każdy czujnik przełącza oprócz prądu obciążenia
dodatkowo pobór prądu kolejnych, następujących
po nim czujników. Czas rozruchu wydłuża się!
1
Połączenie równoległe
Przy montażu kilku
czujników tego samego
rodzaju w jednym rzędzie
należy zachować
minimalne odległości
pomiędzy poszczególnymi
czujnikami.
Uwagi dotyczą czujników w
obudowach cylindrycznych i
prostopadłościennych
4
3
7
8 xsn
7
3
d
d
d
3
2
3
Jeżeli czujnik przeznaczony do montażu niezabudowanego zostanie zamontowany jak czujnik
zabudowany, jego wyjście będzie stale zamknięte!
In
Połączenie równoległe czujników
2-przewodowych
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 czujników.
Prądy upływu czujników z wyjściem otwartym dodają się. Sumaryczny prąd upływu musi być znacznie mniejszy od prądu podtrzymania obciążenia.
1
i
8
I1
8
OV/N
3
2 xd
3
+UB
+UB /L1
4
OV
Połączenie równoległe czujników
3-przewodowych
Możliwość podłączenia maksymalnie 30 czujników. Pobory prądu wszystkich czujników z
wyjściem otwartym dodają się. Czujniki mogą być
stosowane wraz z przełącznikami mechanicznymi.
Przestrzeń wolna
Strefa aktywna
Powierzchnia aktywna
Miniaturowy bezpiecznik zgodnie z kartą katalogową,
jeśli wyspecyfikowano. Zalecenie: Po wystąpieniu
zwarcia należy sprawdzić działanie urządzenia.
5
6
7
8
Załączenie ujemne
Załączenie dodatnie
Czujnik 1
Czujnik n
PL
Download