Nanoinżynieria powierzchni do chemo

advertisement
Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników
Celem naszych badań jest zmiana właściwości powierzchni, tak aby uczynić je
użytecznymi do budowy czujników. W tym celu wykorzystujemy metody
elektrochemicznego osadzania struktur zol-żelowych oraz metali na powierzchniach
przewodzących. W pierwszej kolejności zajmujemy się osadzaniem nanocząstek
metali szlachetnych wykazujących zjawisko zlokalizowanego rezonansu plazmonów
powierzchniowych. Na ich bazie pragniemy zbudować podłoże do efektywnego
beznacznikowego rozpoznawania molekularnego np. wirusów z wykorzystaniem
elektrowdrukowywanej molekularnie cienkiej warstwy zol-żelowej.
W zakresie naszych zainteresowań leży również synteza nanomateriałów i
modyfikacja ich powierzchni cząsteczkami o znaczeniu biologicznym takimi jak
przeciwciała, DNA, RNA itp. oraz zastosowanie tego typu materiałów jako elementów
bioczujników. Jedną ze strategii stosowanych w zespole jest organizacja
nanomateriałów na podłożach w oparciu o „click chemistry”. Pracujemy również nad
zastosowaniem grafenu i jego pochodnych do budowy czujników. Naszym celem jest
rozwiązywanie problemów, na które napotyka biologia, fizjologia i medycyna.
Naszym atutem jest możliwość wykorzystania metod fizykochemicznych - rzadko
stosowanych w wymienionych naukach. Użycie nowych narzędzi ma na celu
umożliwienie spojrzenia na zagadnienia badawcze z nowej, nieznanej dotąd
perspektywy.
Najważniejsze publikacje:
1. “Electrodeposition of well-adhered Au particles at a solid|liquid|liquid three-phase
junction”; I. Kaminska, M. Jonsson-Niedziolka, A. Kaminska, M. Pisarek, R. Holyst,
M. Opallo J. Niedziolka-Jonsson
Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 22476-22485.
2. “Electrodeposition for Preparation of Efficient SERS-Active Silver Nanoparticle
Substrates for Neurotransmitter Detection”; M. Siek, A. Kaminska, A. Kelm, T.
Rolinski, R. Holyst, M. Opallo, J. Niedziolka-Jonsson
Electrochimica Acta, 89 (2013) 284-291.
3.“Fluorescence enhancement of photosynthetic complexes separated from
nanoparticles by reduced graphene oxide layer”; Magdalena Twardowska, Izabela
Kamińska, Kamil Wiwatowski, Khuram U. Ashraf, Richard J. Cogdell, Sebastian
Mackowski, Joanna Niedziółka-Jönsson
Applied Physics Letters accepted.
Download