Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

advertisement
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
oraz Instytut Onkologii w Gliwicach członkowie konsorcjum naukowego, skupionego wokół problemu regeneracji serca zapraszają
04.06.2011 roku o godz. 8.30 do Zabrza na konferencję
KOMÓRKI MACIERZYSTE - REGENERACJA I IMMUNOLOGIA
REGENERACJI SERCA
Spotkanie odbędzie się w ramach dorocznej XVIII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej
oraz XII Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej, organizowanych w dniach 3-4 czerwca br. w Zabrzu
(Multikino). Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy, wyzwania i nadzieje związane z
zastosowaniem komórek macierzystych w procesie regeneracji serca. Konferencja stanowi element
działalności naukowej Konsorcjum, związanej z realizacją projektu Sercowe komórki macierzyste
i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca.
PROGRAM:
4 czerwca 2011, Multikino Zabrze, sala E
8.30-10.00 SESJA I
Prowadzenie: J. Kajstura (Boston, USA), S. Szala (Gliwice)
M. Zembala jr. (Zabrze): Niewydolność serca - rosnący problem, niewiele rozwiązań
E. Zuba-Surma (Wrocław): Cele terapii komórkami macierzystymi - odbudować i naprawić
W. Wojakowski (Katowice): VSEL - komórki para-embrionalne i ich rola w regeneracji
J. Kajstura (Boston, USA): Sercowe komórki macierzyste - istota autoregeneracji serca
10.30-12.00 SESJA II
Prowadzenie: W. Wojakowski (Katowice), M. Zembala jr (Zabrze)
P. Kwiatkowski (Columbus, USA): Sercowe komórki macierzyste - jak daleko do aplikacji
klinicznej?
S. Żegleń (Zabrze): Wybrane aspekty immunologiczne regeneracji narządów
K. Pyrć (Kraków): Hodowle organowe ex vivo
P. Wilczek (Zabrze): Materiały biodegradowalne jako nośnik materiału komórkowego
Więcej informacji na stronie:
www.cells.sccs.pl
www.warsztatyzabrze.pl
Kontakt: Joanna Zembala-John ([email protected])
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej, Oddział w Gliwicach
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Projekt „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”
Projekt realizowany przez konsorcjum:
LIDER KONSORCJUM:
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
W ZABRZU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
tel.: 32/373-36-89, 32/373-36-86
tel/fax: 32/271-76-54
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ODDZIAŁ w GLIWICACH
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
tel.: 32/278-97-56
tel/fax: 32/278-98-46
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
tel.: 32/373-56-46, 32/373-56-47
fax: 32/373-56-77
Projekt „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”
Projekt realizowany przez konsorcjum:
LIDER KONSORCJUM:
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
W ZABRZU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
tel.: 32/373-36-89, 32/373-36-86
tel/fax: 32/271-76-54
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ODDZIAŁ w GLIWICACH
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
tel.: 32/278-97-56
tel/fax: 32/278-98-46
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
tel.: 32/373-56-46, 32/373-56-47
fax: 32/373-56-77
Download