Wzór CV Nauczyciel

advertisement
Marek Arent
ur. 15.11.1974 w Zabrzu
Stan cywilny:
żonaty
Adres zamieszkania:
ul. Marszałka 8/88, 23-400 Zabrze
Kontakt:
tel. 509 123 456, [email protected]
WYKSZTAŁCENIE
1996 – 1998
1993 - 1995
1989 - 1993
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wydział
Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
kierunek- Terapia Pedagogiczna
Tytuł: Magister Terapii Pedagogicznej
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Resocjalizacji w Gliwicach,
Kierunek: pedagogika,
Tytuł: Licencjat pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Zabrzu – profil
humanistyczny
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
2001.04.01 -
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”
w Bytomiu
- pedagog szkolny
1998.01.01 – 2001.03.31
Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Zabrzu
-opieka nad dziećmi,
-działania wychowawcze i edukacyjne,
-wyszukiwanie i prowadzenie „młodych talentów”
UMIEJĘTNOŚCI
Dobra znajomość rozporządzeń i dyrektyw unijnych i krajowych
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na cele edukacyjne
Obsługa komputera: MS Office ( Word, Excel, Power Point,
Outlook)
Umiejętność posługiwania się Internetem
JĘZYKI
Angielski:
Poziom mówienia: biegły. Poziom pisania: dobry
Niemiecki:
Poziom mówienia: dobry. Poziom pisania: podstawowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
ZAINTERESOWANIA
Resocjalizacja, kulturoznawstwo, malarstwo, wędkarstwo
Wzór pochodzi ze strony: www.cv-raport.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883
Download