Kamienie milowe w rozwoju sztucznych komór wspomagania serca

advertisement
Kamienie milowe
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Z
1985-2014
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - rok 2013






2 207 operacji serca u dorosłych i dzieci
6 000 koronarografii
3 000 angioplastyk wieńcowych
1 000 kardiowerterów i stymulatorów serca
500 ablacji
59 transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci
Kamienie milowe w rozwoju
transplantacji serca, płuc w Polsce
1966 pierwsze w Polsce transplantacje nerek - J.Nielubowicz /Warszawa/,
W.Bross /Wrocław/
1969 pierwsza transplantacja serca – J.Moll /Łódź/
1985 pierwsza pomyślna transplantacja serca – Z.Religa /Zabrze/
1987 pomyślna transplantacja serca po uprzednim wszczepieniu sztucznych
komór (BIVAD) – Z.Religa /Zabrze/
1997 pierwsza pomyślna transplantacja pojedynczego płuca
– M.Zembala /Zabrze/
2001 pierwsza pomyślna transplantacja serca i płuc- M.Zembala /Zabrze/
2002 pierwsza zakończona powodzeniem jednoczasowa transplantacja
serca i nerek – R.Przybylski, L.Cierpka /Zabrze-Katowice/
2005 pierwsza transplantacja obu płuc – Y.Toyoda /Zabrze/
2007 pierwsza transplantacja u chorego z pierwotnym nadciśnieniem
płucnym - J.Wojarski /Zabrze/
2010 Transplantacja serca u 6-cio miesięcznego dziecka –T.Hrapkowicz /Zabrze/
2011 pierwsza transplantacja u chorego z mukowiscydozą - J.Wojarski /Zabrze/
Kamienie milowe w rozwoju sztucznych
komór wspomagania serca w Polsce
1986
pierwsza aplikacja mechanicznego wspomagania serca w Polsce
- czeskiej pulsacyjnej pozaustrojowej pompy BRNO jako LVAD
- Z.Religa /Zabrze/, J.Vasku / Brno/
1987
pierwsza aplikacja mechanicznego wspomagania serca w Polsce pozaustrojową
pompą BerlinHeart EXCOR; udany przeszczep
po 2 tygodniach wspomagania - Z.Religa, R.Kustosz, Z.Nawrat /Zabrze/
1995
pierwsza aplikacja kliniczna oryginalnej polskiej pozaustrojowej
pulsacyjnej pompy zewnętrznej wspomagania serca POLVAD
- Z.Religa, R.Kustosz /Zabrze/
od 1999
do nadal
Wprowadzenie w Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach
do stosowania polskiego systemu pozaustrojowego wspomagania serca
POLCAS (pompy POLVAD + sterownika POLPDU-401); do chwili obecnej
łącznie ponad 300 aplikacji
od 2009
do nadal
pierwsze w Polsce aplikacje całkowicie implantowalnych importowanych
(USA, Australia) pomp wirowych wspomagania serca
- J.Pacholewicz, R.Kustosz, M.Zembala /Zabrze/; G.Religa /Warszawa/.
Wszczepiono u 30 chorych - obecnie standard nowoczesnego leczenia
najcięższych chorych, który może przebywać w domu z rodziną.
od 2011
do nadal
Wprowadzenie pierwszego w Polsce programu mechanicznego
wspomagania serca u dzieci z wykorzystaniem sztucznych komór Berlin Heart .
- Sz.Pawlak, R.Przybylski /Zabrze/
POLVAD
POLCAS-Religa.
BerlinHeart
HeartMate II i HeartWare
Download