Zabrze - Kolegia SGH

advertisement
KSSE
KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
PODSTREFA GLIWICKA
ZABRZE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
CZYM JEST „SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA” ?
 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA JEST WYDZIELONYM PRAWNIE
OBSZAREM, NA KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE
PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTANIE ZE ZWOLNIENIA Z PODATKU
DOCHODOWEGO.
 ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO STANOWI POMOC PUBLICZNĄ Z
TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI.
 PODSTAWĄ KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO JEST
ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ WYDAWANE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO STREFĄ W
DRODZE PRZETARGU ŁĄCZNEGO LUB ROKOWAŃ.
METODY KALKULACJI ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH
NA PODSTAWIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:
Całkowita kwota zwolnień podatkowych wynosi 25%* kwalifikowanych
wydatków inwestycyjnych
(w województwie śląskim)
ALBO:
NA PODSTAWIE UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY:
Całkowita kwota zwolnień podatkowych wynosi 25%* dwuletnich
kosztów wynagrodzenia nowych pracowników
(w województwie śląskim)
*Powyższe limity są zwiększone o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw a w przypadku
małych przedsiębiorstw o 20.
Obliczanie ulgi podatkowej:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
25 % DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO
35 % ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
45 % MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO
KWALIFIKOWALNE WYDATKI INWESTYCYJNE
Koszt Nabycia środków trwałych (netto) takich jak:
• GRUNT*
• HALA PRODUKCYJNA*
• MASZYNY
* Lub w przypadku najmu/dzierżawy nieruchomości:
Koszt wiązany z najmem/dzierżawą, pod warunkiem,
że zawarta jest ona na okres co najmniej 5 lat
LUB
2-LETNIE KOSZTY ZATRUDNIENIA
Wynagrodzenie brutto + ZUS związane z
nowo utworzonymi miejscami pracy przez
okres 2 lat.
przykładowo: średnie przedsiębiorstwo, wydatki inwestycyjne - 10.000.000 EUR
MAKSYMALNY POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ = 35% x 10.000.000 EUR = 3.500.000 EUR
DO WYKORZYSTANIA W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO
Zabrze - lokalizacja
Zabrze investment site –
motorway access
Zabrze teren
inwestycyjny
Zabrze Foto Terenów Inwestycyjnych
Zabrze – infrastruktura
INFORMACJA O CENIE I WŁAŚCICIELU GRUNTU
Cena netto – około 110 PLN/m2
Właściciel: Miasto Zabrze
Zabrze – Procedura
nabycia 3 – 4 miesiące
 List intencyjny do KSSE SA
 Zatwierdzenie listu intencyjnego
 Ogłoszenie o przetargu
 Przygotowanie oferty na przetarg przez inwestora
 Przetarg łączny (na zakup gruntu i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie strefy)
 Zatwierdzenie wyników przetargu
 Wydanie zezwolenia
 Sprzedaż nieruchomości – akt notarialny
THANK YOU
ADDRESS:
ul. Prym. S. Wyszyńskiego 11/307
44-100 GLIWICE, POLAND
CONTACT US AT:
TEL. +48 32 231 89 10
+48 32 331 34 05
FAX +48 32 238 98 55
E-MAIL : [email protected]ksse.com.pl
INTERNET : www.ksse.com.pl
Download