Wyk*ad nr 1 Klasyfikacja kosztów w przedsi

advertisement
Wykład nr 1
Klasyfikacja kosztów w
przedsiębiorstwie
Czym jest klasyfikacja
Klasyfikacja – podział zbioru według określonego
kryterium
Czym jest koszt w przedsiębiorstwie
Według słownika PWN:
Koszt – suma pieniędzy wydatkowana na zakup
lub opłacenie czegoś.
Koszt w przedsiębiorstwie – poniesiony wydatek,
którego celem jest uzyskanie przychodu
(sprzedaży)
Wydatki – nie będące kosztami
(przykłady)
• Wydatki na inwestycje (zakup maszyn, hali
produkcyjnej, cementu na podjazd itp.)
• Tzw. „wydatki nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodu”
• W krótkim okresie czasu zakupy zapasów:
materiałów do magazynu, towaru do sklepu
itp. (kosztami stają się dopiero w momencie
zużycia lub sprzedaży)
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
1. Skutek dla stanu pieniężnego (gotówkowego)
przedsiębiorstwa:
• Koszty niepieniężne – amortyzacja,
• Koszty pieniężne – wszystkie pozostałe.
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
2. Ze względu na zależność od źródeł
finansowania przedsiębiorstwa:
• Koszty finansowe – odsetki od kredytów
• Koszty niefinansowe – wszystkie pozostałe
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
3. Ze względu na zależność od poziomu
produkcji (działalności)
• Koszty stałe – niezależne od wielkości
działalności
• Koszty zmienne – zależne od wielkości
działalności
Wykres progu rentowności
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
4. Ze względu na możliwość przyporządkowania
kosztu do obiektu kalkulacji:
• Koszty jednostkowe: np. ilość tkaniny na
koszulę, wynagrodzenie szwaczki szyjącej
koszulę
• Koszty ogólne: np. zużycie prądu na hali
produkcyjnej, gdzie wytwarzane są różne
produkty, wynagrodzenie Prezesa.
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
5. Ze względu na częstotliwość występowania:
• Koszty jednorazowe (incydentalne)
• Koszty bieżące (stale występujące)
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
6. Ze względu na stopień odwzorowania
rzeczywistości ekonomicznej przedsiębiorstwa:
• Koszty normatywne
• Koszty rzeczywiste
• Koszty postulowane
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
7. Ze względu na złożoność:
• Koszty proste : np. robocizna, materiały,
energia
• Koszty złożone: np. koszty zakupu (w ich skład
mogą wchodzić różne rodzaje kosztów: trochę
robocizny, trochę energii, trochę wynagrodzeń
itd.)
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
8. Ze względu na bezpośrednie źródło
powstawania:
• endogeniczne
• egzogeniczne
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
9. Ze względu na rodzaj kosztu (źródło powstania) układ rodzajowy kosztów:
• amortyzacja,
• materiały,
• robocizna,
• energia,
• usługi obce,
• podatki i ubezpieczenia,
• koszty finansowe.
Rodzaje kryteriów podziału kosztów
10. Ze względu na miejsce powstawania kosztu w
cyklu wytwórczym – układ funkcjonalny kosztów :
• Koszty zakupu
• Koszty produkcji (bezpośrednio-produkcyjne)
• Koszty wydziałowe
• Koszty zarządu
• Koszty sprzedaży
• Koszty finansowe
Przyczyny klasyfikacji kosztów
•
•
•
•
Potrzeby informacyjne
Potrzeby kontrolne
Potrzeby analityczne
Potrzeby handlowe
Miejsca wykorzystania analizy kosztów
•
•
•
•
Zarządzanie kosztami (wykład nr 2)
Kalkulacje kosztowe (wykład nr 3)
Prognozy ekonomiczne (wykład nr 4)
Wyceny przedsiębiorstw - całości i ich
składników (wykład nr 4)
Download