Folie 1

advertisement
Pozyskiwanie nowych
członków w multinarodowym
przedsiębiorstwie
Novka Piljic, GPA-djp
Gdańsk, 15.6.-17.6.2011
ILO / UNI Commerce Europa
Planowanie akcji
Novka Piljic
07.06.11
2
Faza przygotowań
• Zebranie wszystkich danych
dotyczących przedsiębiorstwa
• Źródła danych: przedstawiciele
pracowników, zatrudnieni w kraju i za
granicą, sprawozdania w mediach,
strona internetowa firmy
• Opracowanie informacji
Novka Piljic
07.06.11
3
Ważne:
• Siedziba multinarodowego
przedsiębiorstwa
• Sytuacja prawna
• Pozycja, siła i stosunek do związków
zawodowych
• Kultura przedsiębiorstwa
Novka Piljic
07.06.11
4
Siedziba MNP
• W kraju
• UE
• EWG
• Poza Europą
Novka Piljic
07.06.11
5
Komunikacja
• Z zatrudnionymi
• Z przedstawicielami pracowników za
granicą
• Z kierownictwem multinarodowego
przedsiębiorstwa
Novka Piljic
07.06.11
6
Co należy stwierdzić
• Problemy i odstępstwa od standardów
pracy w przedsiębiorstwie
• Potrzeby i żądania zatrudnionych w
przedsiębiorstwie
• Koncepcje rozwiązania
Novka Piljic
07.06.11
7
Przykład austriacki
• Praca w fazie wstępnej i praca
dodatkowa
• Nadgodziny
• Dodatki
• Czas pracy
Novka Piljic
07.06.11
8
Proces rozwiązywania
problemów
• Negocjacje GPA-djp z kierownictwem
• Założenie grupy roboczej (GPA-djp +
Rada zakładowa + kierownictwo)
• Osoby odpowiedzialne za kwestie
pracownicze były szkolone przez
sekretarzy GPA-djp
Novka Piljic
07.06.11
9
Proces rozwiązywania
problemów
• Koleżanka, która jest zatrudniona i
opłacana przez firmę, pracuje jako
pozyskująca nowych członków dla
GPA-djp
• Współpraca pomiędzy Radą
zakładową w przedsiębiorstwie i
GPA-djp wyraźnie się polepszyła
Novka Piljic
07.06.11
10
Jest wiele przykładów
potwierdzających to, że
opłaca się być
zorganizowanym.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards