Jak wzmacniać motywację pracowników Jednym z istotnych

advertisement
Jak wzmacniać motywację pracowników
Jednym z istotnych obszarów ZZL jest proces motywowania. Powszechnymi problemami
w przedsiębiorstwie jest brak utożsamiania się pracowników z przedsiębiorstwem w
którym pracują. Przejawia się to często postawą roszczeniową odnośnie kwestii
płacowych, spadkiem efektywności firmy, zarówno pod względem ilościowym jak i
jakościowym- procesów wewnętrznych, konfliktów w zespole, złą atmosferą itp. Dlatego
też istotnym wyzwaniem dla menedżera jest umiejętność analizy sytuacji motywacyjnej
w przedsiębiorstwie wraz z wdrożeniem środków usprawniających dany obszar.
Jeśli borykasz się z problemami braku zaangażowania pracowników w realizację
zadań i chciałbyś zdobyć lub udoskonalić wiedzę z zakresu doskonalenia systemu
motywacyjnego w przedsiębiorstwie zapraszam na szkolenie .
Termin: 21 września 2011 r. - godz. 10.00 – 16.00 ( w tym przerwy kawowe i lunch)
Miejsce: sala szkoleniowa Restauracji Przystań, Olsztyn ul. Żeglarska 3
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności motywowania
pracowników
Profil uczestnika: Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
wszystkich stanowisk menedżerskich odpowiadających za obszary Zarządzania Zespołami
Ludzkimi .
Program szkolenia - 8 godzin lekcyjnych
1. Przesłanki zmian zachodzących w zarządzaniu kapitałem ludzkim
w przedsiębiorstwie
 istota zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
 model pracownika XXI wieku
 potrzeby pracownicze
2. Diagnoza zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie
 zaangażowanie pracowników a efektywność przedsiębiorstwa
 poziom oceny zaangażowania
 model kompetencyjny
3. Identyfikacja podstawowych motywów związanych z pracą
 istotne motywy preferowane przez pracowników
 poziom atmosfery grupowej
4. Kształtowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
 doskonalenie czynników natury psychologicznej
 doskonalenie motywatorów
 standaryzacja procesów ZZL w przedsiębiorstwie
5.Doskonalenie uwarunkowań systemu motywacyjnego
 uwarunkowania osobowościowe
 uwarunkowania sytuacyjne
 uwarunkowania środowiskowe
Metody dydaktyczne: podczas szkolenia stosowane będą metody interaktywne. Uczestnicy
będą mieli możliwość zdobyć wiedzę teoretyczną, a jednocześnie przećwiczyć ją i zdobyć
nowe umiejętności. Podczas szkolenia będą wykorzystywane takie metody jak: gry
szkoleniowe, dyskusje , burza mózgów, a także wykład.
Materiały dydaktyczne: ekspert przygotowuje komplet materiałów do ćwiczeń. Ekspert
wykorzystuje tylko profesjonalne, autorskie opracowania.
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
Ekspert: Waldemar Kozłowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt UWM, menedżer
posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w korporacji, autor książki
„Zarządzanie motywacją pracowników ”. Wieloletni uznany trener, doskonale łączący
teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego. Ekspert z dziedziny
ekonomii oraz zarządzania zasobami ludzkimi szczególnie motywacją pracowników.
Rezultaty szkolenia: po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie
zarządzania motywacją pracowników;
 zdobycie wiedzy z zakresu optymalizacji procesu motywowania pracowników
 nabycie umiejętności z zakresu doskonalenia systemu motywacyjnego
 wdrażanie do postaw pro motywacyjnych
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Cena: 399 zł + 23% VAT ( cena obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, udział w
szkoleniu, wyżywienie – kawa/herbata oraz lunch).
Osoba do kontaktu:
Mariola Stefaniak
W-MARR S.A. w Olsztynie
Tel. 89 521 12 53
[email protected]
Zapraszamy!
Download