Urazowe uszkodzenia zębów u dzieci - wyzwanie w - Expo

advertisement
K A RTA
ZGŁOSZENIA
udziału w kursie dla lekarzy stomatologów
„Urazowe uszkodzenia zêbów u dzieci wyzwanie w stomatologii wieku rozwojowego.”,
który poprowadzi
prof. dr hab. med. Joanna Szczepañska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM, Łódź
16 kwietnia 2016 roku
Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45,
godz. 9:00-19:00
1.
•
•
Urazowe uszkodzenia zębów u dzieci:
Etiologia urazów zębów a stan miejscowy i ogólny pacjenta.
Dlaczego wywiad i badanie kliniczne dzieci po urazach mechanicznych
zębów są tak skomplikowane?
2.
•
•
•
Urazowe uszkodzenia zębów u dzieci:
Klasyfikacje urazów zębów.
Urazy zębów mlecznych - diagnostyka, leczenie, powikłania.
Pierwsza pomoc w urazowych uszkodzeniach zębów u dzieci.
3.
•
•
Urazowe uszkodzenia zębów u dzieci:
Aspekty biologiczne i zasady leczenia urazów zębów stałych u dzieci.
Następstwa urazowych uszkodzeń zębów.
Imię i Nazwisko / osoba do kontaktu .............................................................................................
Tytuł naukowy: .................................................. Specjalizacja: ......................................................
Adres do korespondencji:.................................................................................................................
Tel.: ....................................................E-mail: ...............................................................................
Numer Prawa Wykonywania Zawodu: ............................................................................................
Dane do faktury: Firma/Instytucja: .........................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres Firmy/Instytucji: ....................................................................................................................
NIP:................................................................... Tel. służbowy: ....................................................
Za udział w kursie lekarze otrzymają 10 punktów edukacyjnych.
Jestem zainteresowany:
Proszę wpisać „TAK” przy wybranych punktach oferty oraz wpisać odpowiednią do wyboru kwotę w zł.
I. Uczestnictwem w Kursie
...........
Opłata .................... zł
(TAK/NIE)
215zł - przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 31 stycznia 2016
235zł - przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 29 lutego 2016
255zł - przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie do 16 kwietnia 2016
II. Wykupieniem obiadu w Restauracji Hotelu Filmar . . . . . . . Opłata ......... zł
(TAK/NIE)
(40 zł / obiad).
III. Rezerwacją noclegu w Hotelu FILMAR **** . . . . . . . . . .
(TAK/NIE)
zamawiam
postaw „x” w kratce
przy wybranej pozycji (-ach)
pokój 1 osobowy - 195 zł
pokój 2 osobowy - 260 zł
zamawiam nocleg:
z 15 na 16 kwietnia 2016
z 16 na 17 kwietnia 2016
......................................... zł
ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA.
Płatność (poz. I-III) przelewem na konto Expo-Andre przed kursem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Konferencji i Wystaw
Expo-Andre w celach marketingowych oraz na przesyłanie na podany adres e-mail
oraz numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące szkoleń oraz innych
wydarzeń im towarzyszących.
RAZEM (I-III): ............................................ zł ........................................................
data i podpis uczestnika
Uprzejmie prosimy o odesłanie niniejszej ankiety na adres:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre 87-100 Toruń 1 skrytka poczt. 290
tel.: 56 657-35-05, 652-20-66 fax. 56 657-35-06,
e-mail: [email protected] www.expo-andre.pl
Wpłaty z dopiskiem „KURS kwiecień 2016” prosimy dokonywać na konto:
BPH S.A. o/Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154
Download