Parodontoza - Pracownia MARKI

advertisement
Parodontoza
- problem większości ludzi
PROMOCJA
Parodontoza jest chorobą bardzo często
występującą w naszym społeczeństwie.
Badania WHO przeprowadzone w Polsce
w 1995 r. w grupie osób w wieku 35-44
lata wykazały, że problem dotyczy około
90% ludzi dorosłych. Parodontoza ma najczęściej charakter zapalny i obejmuje jedynie dziąsła lub bardziej zaawansowana
obejmuje wszystkie tkanki przyzębia.
Zapalenie dziąseł: Zauważalnymi dla pacjenta objawami zapalenia dziąseł jest zaczerwienienie i obrzęk dziąseł. Pojawia się
też krwawienie podczas szczotkowania zębów, a w stanie zaawansowanym również,
podczas spożywania twardych pokarmów.
Objawom tym towarzyszy często „nieświeży oddech”. Jest to dla pacjentów duży
dyskomfort i powoduje, że szukają oni pomocy i podejmują leczenie.
Zapalenie przyzębia: Zapalenie przyzębia
to proces bardziej zaawansowany. W jego
wyniku dochodzi do destrukcji tkanek umocowujących ząb, pojawia się ruchomość
zębów i ich przemieszczanie się. Podstawowym problemem jest tworzenie się kieszonek przyzębnych, które mogą sięgać aż do
wierzchołka korzenia zęba. Procesowi temu
towarzyszy stopniowa destrukcja kości, co
widoczne jest w badaniu rentgenowskim.
Oczywiście jeśli ząb traci umocowanie
w kości, to pojawia się coraz większa jego
ruchomość i zagrożenie jego utraty. W okresie zaostrzenia przebiegu choroby może występować również wysięk ropny i ból.
Przyczyny rozwoju parodontozy: Najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się
do rozwoju tych powikłań jest tworzenie
się płytki nazębnej, która stanowi skupisko
drobnoustrojów na powierzchni zębów. Ma
ona charakter chorobotwórczy, powodując
rozwój próchnicy zębów i zapaleń przyzębia. Powstaje w wyniku niewłaściwej higieny jamy ustnej, głównie w miejscach trudnych do oczyszczania.
Profilaktyka i leczenie parodontozy: Ze
względu na ciągłą tendencję do powstawania płytki nazębnej konieczne jest mechaniczne jej usuwanie podczas szczotkowania
zębów i czyszczenia powierzchni międzyzębowych.
dr Gabriela Borysewicz
Pasta Lacalut aktiv została przebadana w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
W wyniku badań przeprowadzonych przez zespół Zakładu Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii stwierdzono, iż:
u
67% badanych krwawienie dziąseł zmniejszyło się
u
22% badanych krwawienie ustąpiło całkowicie
92%
badanych określiło pastę Lacalut aktiv jako dobrą lub bardzo dobrą
Download