Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia

advertisement
Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia.
Reparacja i regeneracja przyzębia.
Dwudniowy kurs praktyczny z ćwiczeniami na materiale zwierzęcym. Kurs przeznaczony jest dla osób
szczególnie zainteresowanych.
Wykładowca:
Dr hab n. med Małgorzata Pietruska
NOWY KURS !!!
Termin:
29-30 listopada 2013
Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia we współczesnym rozumieniu obejmuje procedury reparacyjne i regeneracyjne
wykonywane zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej skoncentrowanej nie tylko na leczeniu choroby /per se/ ale i
optymalizacji estetyki tkanek miękkich. Mimo, że wprowadzenie różnorodnych procedur chirurgicznych otworzyło nowe
perspektywy w leczeniu zapaleń przyzębia, to jego skuteczność i przewidywalność zależy od analizy indywidualnego statusu
klinicznego pacjenta, prawidłowej kwalifikacji do poszczególnych zabiegów i przygotowania z zakresu mikrochirurgii.
Celem kursu będzie przedstawienie aktualnej wiedzy na temat:
•
•
•
•
•
•
przygotowania pacjenta do leczenia chirurgicznego, określenia wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych
procedur
biologii gojenia tkanek przyzębia
metodyki poszczególnych periodontologicznych zabiegów chirurgicznych: reparacyjnych, regeneracyjnych, z resekcją
części zęba (radektomia, hemisekcja)
sposobu prowadzenia cięć, preparacji i repozycji płatów zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej
biomateriałów
rodzajów szwów, nici chirurgicznych oraz narzędzi.
ZAREJESTRUJ SIĘ!!!
Kurs obejmuje zajęcia praktyczne na zwierzętach oraz demonstrację regeneracji tkanek przyzębia z udziałem
pacjenta.
Koszt: 3000 PLN (w cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche)
Kurs zgłoszony do Izby Lekarskiej - zostaną za niego naliczone punkty edukacyjne.
Liczba punktów: 14
Kurs odbywa się w kameralnych max. 10 osobowych grupach.
Informacje: [email protected]
Rejestracja: http://kursy2013.pracowniapz.home.pl
Miejsce: Praktyka Małgorzaty i Jana Pietruskich
ul. Waszyngtona 1/34
BIAŁYSTOK
www.pietruscy.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards