Sesja Stomatologiczna

advertisement
Sesja Stomatologiczna
Sala 109 06.05.03
Nr
Tytuł pracy i autor
1 Wpływ trzech różnych past do zębów na wybrane parametry śliny
Anna Mencel, Alicja Sroka, Kinga Korczak, Anna Lipiec
2 OCENA KLINICZNA EKSPERYMENTALNEGO AMALGAMATU SREBRA
DENTINMET. OBSERWACJE 3 LETNIE.
Michał Górnicki
3 Możliwości uzupełnień protetycznych w przypadku braków skrzydłowych
Paulina Gadawska, Małgorzata Komender, Aleksandra Nitecka, Daria Podgórska
4 Tyłozgryzy a wskaźnik Bolton’a
Karolina Kulak, Agata Obarzanek, Joanna Rajchel
5 EKSTRAKCJE W LECZENIU ORTODONTYCZNYM
EWA MONKOS, BOGDAN JAREMCZUK
6 Stomatopatie protetyczne – ocena aktualnej częstości występowania oraz czynników
sprzyjających ich rozwojowi
Ewa Monkos, Ksymena Staroń
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PROFILAKTYKA PROTETYCZNA W LECZENIU PRZEDWCZESNEJ UTRATY
ZĘBÓW MLECZNYCH
Bogusław Przydacz
Ocena stanu przyzębia chorych na przewlekle zapalenie wątroby
typu C z szybką i wolną dynamiką zaawansowanego włóknienia.
Anna Zawilska Paweł Radłowski, Anita Granatowska, Joanna Bilska
Marta Twardoch-Drozd, Marta Hebdowska
Analiza fenotypów limfocytów w surowicy krwi u chorych na przewlekłe zapalenie
wątroby typu C z zaawansowanym włóknieniem
i chorobami przyzębia.
Paweł Radłowski, Anna Zawilska, Anita Granatowska, Joanna Bilska, Marta
Twardoch-Drozd
Ocena higieny jamy ustnej, uzębienia i przyzębia u dzieci specjalnej troski oraz wpływ
instruktażu higieny na poprawę wybranych parametrów.
Młgorzata Giereś, Ewa Myszor, Elżbieta Okrzesik
Porównanie wiedzy na temat leczenia implantologicznego wśród pacjentów Szczecina,
Rzeszowa, Gryfic na podstawie badań ankietowych.
Aldona Łuszczyńska, Anna Terka, Anna Trybel
Artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego jako bezpieczna metoda diagnostyczna w
przypadku złamania wyrostka kłykciowego żuchwy.
Rafał Łosik
Ekstrakcje zębów u pacjentów leczonych doustnymi środkami przeciwzakrzepowymi
Michał Sypień, Ksymena Staroń, Bartosz Świątnicki, Katarzyna Zapatka
Ocena położenia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych przy zastosowaniu analizy
komputerowej cyfrowego obrazu rentgenowskiego.
Lucyna Kucza, Dariusz Filipek, Ryszard Markiewicz, Katarzyna Kanas,
Krzysztof Włodarczyk
Analiza stężeń wybranych elektrolitów w ślinie pacjentów z zębopochodnymi stanami
16
17
zapalnymi jamy ustnej.
Jakub Kołodziej, Maciej Grzesiak, Łukasz Rymorz, Anna Schneider
Aktywność proliferacyjna nadziąślaków olbrzymiokomórkowych, zapalnych oraz
włóknistych w aspekcie badań immunohistochemicznych
Hanna Fiegler, Ewa Fugiel, Maciej Czyż, Maciej Grzesiak
Pozycje porodowe rodzących na przestrzeni wieków
Elżbieta Węgrzyn
Download