P27. Rehabilitacja protetyczna pacjenta z hipodoncją

advertisement
Dominik Medyński, Adam Piosik, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek
Klinika Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rehabilitacja protetyczna pacjenta z
hipodoncją - kompromis terapeutyczny
Współczesna protetyka stomatologiczna integruje pozostałe gałęzie stomatologii, szczególnie w interdyscyplinarnej
morfologiczno-czynnościowej rehabilitacji układu stomatognatyczngo. Najczęściej większość działań leczniczych u
pacjentów ogranicza się do odtworzenia ciągłości łuków zębowych i zanikłych tkanek podłoża, które są konsekwencją
powikłań próchnicy, chorób przyzębia, nowotworów, czy zaburzeń rozwojowych.
Zaburzenia rozwojowe
twarzoczaszki dotyczące zmniejszonej ilości zębów w jamie ustnej określa się jako hypodontia i dotyczy 3,5 - 6%
populacji. Ze względu na ilość brakujących zębów dokonuje się podziału na hipodoncję, oligodoncję oraz anodoncję.
Cel pracy:
 Celem pracy jest przedstawienie procesu rehabilitacji protetycznej pacjenta z oligodoncją.
Opis przypadku:




mężczyzna 25 lat z rozpoznaną oligodnocją (sumarycznie brak 11 zębów stałych)
wcześniak 32 tygodzień, masa urodzeniowa1760g, mózgowe porażenie dziecięce, retinopatia wcześniacza
duża wada wzroku, jedno oko sprawne w ok 20% ze względu na uszkodzenie nerwu i wadę -6D, drugie oko -5D
rodzinne występowanie braków zawiązków u brata i kuzynki.
Stan przed leczeniem:
 braki zębowe
Postępowanie rehabilitacyjne:
 wykonanie mostu 4pkt w żuchwie
 analiza kontaktów zwarciowych T-Scan III
 analiza czynnościowa stawu
skroniowo-żuchwowego ARCUSdigma II
 Wykonanie mostu 6pkt w odcinku
przednim w szczęce
 Wykonanie 2 mostów 3pkt w odcinkach
bocznych szczęki
 utworzenie prowadzenia siecznego
i kłowego
 wytworzenie wielopunktowych,
stabilnych kontaktów zwarciowych
 14,13,23,24,33,43 – zęby stożkowate
 zaburzenie linii pośrodkowej
 dystalne przechylenie zęba 11 oraz mezjalne 21,
oraz ich ekstruzję
 łuku dolnym brak kontaktów stycznych
 niedorozwój wyrostków zębodołowych
w miejscach bezzębnych
 niestabilne kontakty zwarciowe
Download