zjawisko próchnicy zębów u dzieci sześcioletnich

advertisement
,,ZJAWISKO PRÓCHNICY ZĘBÓW U DZIECI
SZEŚCIOLETNICH’’
Badania naukowców prowadzone w ostatnich latach wykazały, że
w Polsce próchnica zębów występuje u ponad 90% dzieci szkolnych.
Stwierdzono, że w wyniku tej choroby dzieci siedmioletnie mają
średnio jeden ząb uszkodzony, zaś dzieci dwunastoletnie ponad cztery
zęby.
Próchnica zębów szybko atakuje, sytuacja ta musi zatem wzbudzać
troskę i mobilizować wysiłki wszystkich osób, którym leży na sercu
dobro i zdrowie dzieci. Chodzi tu mianowicie o to, by już najmłodsze
pokolenie jak najwcześniej szczotkowały zęby oraz odwiedzały
gabinety stomatologiczne. Doczekamy się wtedy pokolenia dzieci,
które nie będą miały ubytków próchniczych w uzębieniu.
Jak głosi prof. Zbigniew Jańczuk ,,…. stan uzębienia dzieci w
wieku przedszkolnym nie napawa optymizmem’’ Wskazują na to
wyniki ogólnopolskich badań epidemiologicznych uzębienia dzieci
sześcioletnich prowadzone w latach 1987 i 1995 z tym, że w 1995
roku wyniki były nie co gorsze. Aż 87,4 % dzieci w tym wieku miało
próchnicę zębów, która dotyczyła średnio 5,5 zęba. Były to
wprawdzie zęby mleczne ale część tych zębów kwalifikowało się
prawie u 40 % dzieci do usunięcia. Wśród zębów z próchnicą u
sześciolatków były już i świeżo wyrżnięte pierwsze zęby stałe.
Z badań ankietowanych od rodziców dzieci wiemy jak twierdzi
prof. Z. Jańczuk, że ,,.. tylko połowa 6-latków czyści regularnie zęby,
pozostałe dzieci robi to raczej rzadko. Nieco mniej bo 27 % raz
dziennie ale niestety najczęściej między posiłkami, a nawet
wieczorem przed pójściem spać. Jest to szczególnie szkodliwe dla
uzębienia. To właśnie ze słodyczy wytwarzają się naloty na zębach i
jeśli ich się nie usunie to tworzą się kwasy atakujące szkliwo. Tak
zaczyna się próchnica zębów’’.
Czyszczenie zębów u dzieci w tym wieku przynajmniej jeden raz
dziennie to podstawowy warunek zapobiegania próchnicy zębów.
Jeżeli do tego dołączy się ograniczenie spożywania słodyczy i
podawanie fluorków ( tabletki lub krople ) to 6-latek może mieć
zdrowe wszystkie 20 zębów mlecznych i wyżynające się pierwsze
zęby stałe tzw. szóstki. Już samo codzienne dokładne czyszczenie
zębów, a szczególnie z użyciem pasty do zębów zawierającej fluorki
hamujące rozwój próchnicy. Połączmy więc wysiłki zmierzające do
tego aby każde dziecko mogło powiedzieć: ,, Mam piękny uśmiech i
zdrowe białe zęby’’.
Prowadzenie wszelkich działań profilaktycznych w tym kierunku
powinno być miłym i pożytecznym zadaniem dla rodziców,
nauczycieli i stomatologów. Głównym celem takich działań jest
pomoc dzieciom w ukształtowaniu i utrwaleniu korzystnych nawyków
higienicznych. Pamiętać należy, że piękny- zdrowy uśmiech
powoduje, że ludziom poprawia się nastrój i ogólne samopoczucie,
zaś najlepszym sposobem zachowania zdrowych zębów jest regularne
wykonywanie prostych czynności higienicznych.
Sposób na zdrowe zęby naszych dzieci jest prosty. Nauczyciele,
stomatolodzy i rodzice powinni współdziałać zgodnie z założeniami
profilaktyki próchnicy:
 zainteresować dzieci ich zębami i sposobem pielęgnowania,
 wskazać jak prawidłowo szczotkować zęby i uświadomić
dzieci dlaczego to takie ważne,
 zapoznać dzieci z tematem: ,, Co to są ubytki?’’- jak można
ich unikać oraz zapobiegać,
 zapoznać z pracą stomatologa i higienistki stomatologicznej,
 wdrażać dzieci do odwiedzania gabinetów stomatologicznych.
Literatura;
1. ,, Mały Program Profilaktyki zębów w przedszkolu’’- prof. Z.
Jańczuk
Opracowały:
- Anna Kuźmicz
- mgr Wiesława Szaciłowska
Przedszkole Samorządowe nr 69
W Białymstoku
Download