Okres przedszkolny

advertisement
 Okres
przedszkolny obejmuje lata
od 3 roku do 6 roku życia dziecka.
 Jest to okres intensywnego wzrostu i
rozwoju szczęk i jest szczególnie
podatny na działanie czynników
szkodliwych !!!

nieprawidłowa wymowa

nieprawidłowe połykanie

nieprawidłowe oddychanie

nawyk ssania (smoczka, palca, warg)

schorzenia tkanek adenoidalnych

próchnica zębów mlecznych
W tym okresie, gdy zaobserwujemy któreś z
wymienionych wyżej nieprawidłowości,
powinniśmy zgłosić się z dzieckiem do
specjalisty.
Objęcie opieką dzieci w tym okresie
rozwojowym daje możliwość uzyskania
dobrych wyników w stosunkowo krótkim
czasie za pomocą bądź tylko profilaktyki,
bądź też najprostszych metod leczniczych.
 przez
nos

przez usta
 przerośnięty
migdałek gardłowy
 częste infekcje
 alergie
 inne problemy laryngologiczne
 nawykowe oddychanie przez usta
1.
2.
3.
4.
5.
wprowadza do płuc niedostatecznie
ogrzane i nawilżone powietrze
wysychanie błony śluzowej jamy
ustnej
prowadzi do stanów zapalnych
przyzębia
opadanie żuchwy i języka
zwężenie górnego łuku zębowego
zaburza równowagę czynnościową mm. ust
 siekacze górne wychylają się
 żuchwa cofa się
6.
1.
2.
3.
4.
5.
ćwiczenia mięśni warg
płytki przedsionkowe – środek
zapobiegawczy
płukanie jamy ustnej ciepłą i słoną wodą z
przedsionka do jamy ustnej
chwytanie wargi górnej zębami dolnymi
ćwiczenia oddechowe – przyzwyczajenie
dziecka do wdechu i wydechu powietrza
nosem
Przykład twarzy adenoidalnej:
Objawy ogólne świadczące o
znacznym przeroście trzeciego
migdałka to:
 oddychanie
 chrapanie,
 ciągły
przez ustami,
katar i kaszel,
 nawracające nieżyty górnych dróg
oddechowych
 problemy z koncentracją i nauką
 zwiększenie
kąta czaszkowoszyjnego, co umożliwia łatwiejszy
przepływ powietrza przez górne drogi
oddechowe.
 przemieszczenie szczęki ku górze
 tyłozgryz czy tyłożuchwie z
towarzyszącym zgryzem otwartym
Można w tej sytuacji
zastosować aparat
Hotza, ale najczęściej
wystarcza
uniemożliwienie
wkładania palca do ust.
 rękawica bez palców
 usztywnienie ręki w
łokciu
W tym przypadku stosuje
się półpłytki
przedsionkowe konstrukcji
Kraussa.
 Mają one kształt wąskiej
wkładki o kształcie
łukowatym.
 Ich zadaniem jest
odprowadzenie wargi
dolnej od zębów, aby
dziecko nie mogło
wprowadzić jej pod górne
zęby.

 zagryzanie wargi dolnej,
 nagryzaniu na język
 nieprawidłowe
połykanie
 zaburzenia mowy
 zgryzu otwartego
 nasilają i utrwalają się z
wiekiem, stając się
coraz trudniejsze do
zwalczania.

Ćwiczenia ruchów połykania przy zwartych
łukach zębowych

Prawidłowego układania języka w jamie
ustnej

Indywidualne płytki przedsionkowe z
„zaporą” dla języka.

Spożywanie pokarmów o konsystencji
stałej

Leczenie foniatryczne i logopedyczne
przedłużone podawanie dziecku
pokarmów płynnych i papkowatych,
brak bodźców do wzrostu
utrwalenie niemowlęcego sposobu
połykania
wsuwanie języka między zęby przednie,
zahamowanie pionowego wzrostu zębów.




Zachowanie u dzieci wszystkich zębów
mlecznych do okresu ich
fizjologicznego wypadania i
prawidłowa ich czynność zapobiega
powstawaniu zaburzeń szczękowozgryzowych.
Przedwczesne usunięcia zębów
mlecznych bywają przyczyną
opóźnionego wyrzynania
przedtrzonowców.
Wtedy górne nie napotykając
antagonistów, wyrzynają się poza
płaszczyzną zgryzu.
Dlatego też jednym z najważniejszych
zagadnień profilaktyki jest
zapobieganie próchnicy zębów
mlecznych i leczenie ich jeśli jednak
się pojawi.
Walka z próchnicą jest równocześnie profilaktyką
wad zgryzu !!!
często przetrwały niemowlęcy
typ połykania,
 wady wymowy (wymowa
sycząca, nieprawidłowa
wymowa głosek
przedniojęzykowych: t, d, s, sz,
oraz wargowych: f, w)
 nieprawidłowe oddychanie
(tor ustno-gardłowy).
 zaburzony kształt twarzy (rysy i
proporcje),
 skrócenie górnej wargi
odcinka podnosowego.
 poczucie niepełnej wartości,
(nieśmiałe, skryte, unika
kontaktu z rówieśnikami)

 Innym
przypadkiem dysfunkcji
aparatu żucia u dzieci jest brak
fizjologicznego ścierania się zębów i
braku szpar rozwojowych.
 Aby nie doszło do wad zgryzu stosuje
się w tym przypadku piłowanie
zahaczających guzków zębów
mlecznych.
 Przy braku szpar zaleca się ćwiczenia
mięśni twarzowo – ustnych.
Profilaktyka okresu przedszkolnego powinna
obejmować:
1. Powyżej 4 r.ż – ćwiczenia mięśniowe danej
wady zgryzu
2. Stosowanie prostych aparatów
ortodontycznych
3. Reedukacja i ćwiczenia językowe
4. Leczenie zaburzeń mowy przez logopedę
5. Codzienną higienę jamy ustnej
6. Lakowanie i lakierowanie zębów
Stosowanie utrzymywaczy przestrzeni
8. Dostarczanie pokarmów o twardej
konsystencji
9. Niedopuszczanie lub zwalczanie do
powstawania nawyków poprzez spokojne
tłumacznie szkodliwości nawyku lub przez
zawstydzanie dziecka
10. Kreowanie prawidłowego toru oddychania
7.
Download