Co to jest promieniowanie podczerwone

advertisement
Co to jest promieniowanie podczerwone?
Promieniowanie podczerwone jest termicznym promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali
z zakresu od 1 mm do 800 µm. Emitowane jest przez wzbudzone atomy przy przejściach między
bliskimi poziomami elektronowymi. Podczerwień dzieli się na trzy podzakresy tj.: podczerwień bliską λ
= 0,74 - 2,5 μm, podczerwień średnią λ = 2,5 - 50 μm i podczerwień daleką λ = 50 - 2000 μm.
Promieniowanie podczerwone zachowuje się jak promieniowanie świetlne. Atmosfera ziemska
przepuszcza podczerwień w zakresie 400-700 µm. Promienie podczerwone są silnie pochłaniane
przez niektóre składniki atmosfery (para wodna i dwutlenek węgla). 4)
Wpływ promieniowania podczerwonego na skórę człowieka.
W dostępnej literaturze prezentowano przeprowadzane badania na temat wpływu promieniowania
podczerwonego na poprawę efektywności działania organizmu ludzkiego.
Ciało człowieka wytwarza pole biologiczne i stale utrzymuje wymianę energii z otoczeniem. Ludzkie
ciało promieniuje stale energię w postaci fali.
Badania pokazują, że widmo promieniowania ciała człowieka wynosi 2 - 16 µm. Wpływa ono na
spektrum, przepływ energii w człowieku, stymuluje zabezpieczenie organizmu.
Spectrum działania bio fal podczerwonych dociera w granicach 0,1-4 mm pod skórą.
Działa bezpośrednio na zakończenia nerwowe w skórze.
Przekrój skóry człowieka.
Promieniowanie dalekiej podczerwieni posiada zdolność przenikania, załamywania, emitowania oraz
odbicia.
Określenia:
Incident Light - światło padające, Direct reflection - bezpośrednie odbicia, Diffuse reflection rozproszone odbicia, Keratyn – keratyna, Cuticle – naskórek, Imbibe - absorbować,
Diffraetion - rozszczepianie, Derma - skóra właściwa
Z powodu swojej dużej przenikliwości, ludzkie ciało potrafi zaabsorbować tego rodzaju
promieniowanie.
Efekty wpływu promieniowania podczerwonego na człowieka.
Wpływ promieniowania słonecznego na człowieka (bodziec radiacyjny)
Promieniowanie słoneczne - jest bodźcem korzystnym dla ustroju człowieka, ponieważ wzmaga
działanie gruczołów wydzielania wewnętrznego, układu krwiotwórczego, zwiększa odporność
człowieka na zakażenia. Poszczególne zakresy widma charakteryzują się jednak zróżnicowanym
działaniem biologicznym, .
Działanie biologiczne promieniowania słonecznego o różnych zakresach widma
Promieniowanie nadfioletowe
Promieniowanie Promieniowanie
<0,38 μm
widzialne
podczerwone
UV-C
UV - B
UV - A
(0,38-0,78 μm)
>0,78 μm
(0,200-0,280 μm) (0,280- 0,315 μm) (0,315-0,400 μm)
Działanie
Reakcja erytemalna Pigmentacja
Działanie na układ Efekt cieplny,
bakteriobójcze, (rumień
natychmiastowa, nerwowy poprzez wzmożenie
niszczenie
fotochemiczny),
leczenie
narząd wzroku,
przemiany materii,
żywych komórek pigmentacja
łuszczycy,
pobudzenie układu działanie
opóźniona
starzenie skóry
hormonalnego
przeciwbólowe
(opalenizna),
działanie
przeciwkrzywiczne,
działanie
antybakteryjne,
starzenie skóry,
zaćma, rak skóry,
obniżenie odporności
Promieniowanie podczerwone dostarcza człowiekowi energii cieplnej, działa przeciwskurczowo
i przeciwbólowo.
Decyduje ono o psychicznym odczuciu, a także reguluje rytm biologiczny ustroju człowieka.
Ośrodek termoregulacji usytuowany w mózgu, otrzymuje za pośrednictwem zakończeń nerwowych
rozmieszczonych w skórze (zwanych receptorami ciepła i chłodu), informacje o stanie termicznym
powierzchni ciała człowieka i wysyła odpowiednie sygnały do peryferycznych naczyń krwionośnych i
gruczołów potowych. Mamy około 250 tys. receptorów zimna i 30 tys. receptorów ciepła . 8)
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Pekinie (publikowane w specjalistycznych
wydawnictwach) wykazały skuteczne działanie , emitowanych fal podczerwieni przez nano kryształy
polimerów w zakresie przeciwdziałania promieniowaniu UV i zakażeniom bakteryjnym.
Schemat obrazujący przenikalność promieniowania UV przez materiały tekstylne przedstawia n/wym.
rysunek :
`
Górny wykres spektrogramu obrazuje wysoką przepuszczalność promieni UV zwykłego wyrobu
tekstylnego.
Dolny wykres spektrogramu obrazuje niską przepuszczalność promieni UV wyrobu tekstylnego
pokrytego apreturą nano kryształów polimerów.
7)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards