podczerwien - klonowic.lublin.pl

advertisement
Podczerwień (promieniowanie podczerwone) to promieniowanie
elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a
falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzglednego emituje
promieniowanie cieplne. Już w temperaturze kilku kelwinów ciała
emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej
podczerwieni, ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej
promieniowania o długości fali rzędu 10 μm. Przedmioty cieplejsze
emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwalana ich
łatwe wykrycie.
Podział spektrum
Funkcjonuje kilka podziałów podczerwieni na pasma, używanym
w Polsce jest:
•bliska podczerwień (ang. near infrared, NIR), 0,7-5 μm)
•średnia podczerwień (ang. mid infrared, MIR), 5-30 μm)
•daleka podczerwień (ang. far infrared, FIR), 30-1000 μm
Należy jednak zaznaczyć, że terminologia ta jest płynna, i stosowana
w różny sposób w różnych zastosowaniach - np. termografia posługuje
się tymi samymi nazwami dla innych przedziałów długości fal.
Zdjęcie wykonane
w podczerwieni
Inne zastosowania
•Odczyt płyt CD laserem o długościach 650-790 nm.
•Pomiar odległości – dalmierze podczerwone w zakresie 0,25-1,5 μm
(pomiar triangulacyjny), skanery laserowe pracujące w zakresie
do 80 μm (pomiar opóźnienia).
•Przekaz danych w światłowodzie – przepustowość kanału powyżej
1 Gb/s (gigabita na sekundę).
•Przekaz danych w powietrzu, zdalne sterowanie z pilota, w tym
komunikacja w standardzie IrDA.
•Promienniki podczerwieni stosowane w niektórych typach saun lub
do ogrzewania wnętrz.
•W zdjęciach satelitarnych m. in. prądów morskich,
zachmurzenia - wysokie, zimne chmury są jasne, niższe szare.
•spektroskopia IR.
•Obserwacja kosmosu w podczerwieni.
•Badanie historii obrazu malarskiego - w podczerwieni widać
wcześniejsze warstwy szkiców i przemalowywań.
•Noktowizja.
Historia
W 1800 r. fizyk William Herschel umieścił termometr rtęciowy w
widmie optycznym uzyskanym z pryzmatu. Eksperyment ten pozwolił
mu zmierzyć ilość energii cieplnej przenoszonej przez poszczególne
kolory światła. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że termometr
najbardziej rozgrzewa się, gdy znajdzie się na nieoświetlonym polu
poniżej czerwonego koloru. Doszedł do wniosku, iż istnieje niewidzialne
dla oka promieniowanie "podczerwone", które transmituje ciepło w
postaci niewidocznej fali świetlnej
Satelitarne zdjęcie stolicy Brazylii
(w podczerwieni)
Download