Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu

advertisement
Literatura:.
Starożytność:
1. Kumaniecki, Kazimierz „Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu”, PWN, Warszawa
1977.
2. Russo, Lucio „Zapomniana Rewolucja”, Universitas, Kraków 2005.
3. Gibbon, Edward „Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego”, PIW, Warszawa 1975.
4. Świderkówna, Anna „Hellenika. Wizerunek Epoki od Aleksandra do Augusta”, PIW,
Warszawa 1978.
5. Hammond, N.G.L „Dzieje Grecji” PIW, Warszawa 1973.
6. Wipszycka, Ewa „Kościół w świecie późnego antyku” PIW, Warszawa 1994
7. Wipszycka, Ewa „O starożytności polemicznie”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994
Średniowiecze:
8. Brown, Peter „Narodziny zachodniego chrześcijaństwa”, Wyd. Krąg, Warszawa 2004.
9. Duby, Georges „Czasy Katedr”, wyd. Cyklad, Warszawa 1997.
10. Haussig, Hans-Wilhelm „Historia kultury bizantyjskiej”, PIW, Warszawa 1969.
11. Le Goff, Jacques „Apogeum chrześcijaństwa”, Czytelnik, Warszawa 2003.
12. Pernoud, Regine „Kobieta w czasach wypraw krzyżowych”, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995
13. Runciman, Steven „Dzieje wypraw krzyżowych” PIW, Warszawa 1987
14. Runciman, Steven „Średniowieczny manicheizm” Marabut, Gdansk 1996.
15. Huizinga, Johan „Jesień średniowiecza”, PIW, Warszawa 1967.
16. Strzelczyk, Jezy „Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy”, PIW, Warszawa 1987.
Nowożytność:
17. Im Hof, Ulrich „Europa Oświecenia”, Wyd. Krąg, Warszawa 1995.
18. Bruckhard, Jacob „Kultura Odrodzenia we Włoszech”, Warszawa 1961
19. Badinter, Elisabeth „Historia miłości macierzyńskiej”, Volumen, Warszawa 1998.
20. Attali, Jacques :1492”, Czytelnik, Warszawa 1992.
21. Delumeau, Jean „Cywilizacja Odrodzenia”, PIW, Warszawa 1987.
22. Małowist , Marian „Konkwistadorzy Portugalscy” PIW, Warszawa 1992
Download