Wyprawy krzyżowe - tomaszkaczmarek

advertisement
Wyprawy krzyżowe
1. Przyczyny wypraw krzyżowych:
a) dużej grupie rycerstwa zaczęło brakować środków na utrzymanie, stąd wyprawy wojenne poza
Europą mogły być doskonałą okazją do zdobycia bogatych łupów i nowych ziem,
b) opanowanie Ziemi Świętej przez Turków Seldżuckich, którzy nieprzychylnie traktowali
pielgrzymki chrześcijan do miejsc świętych w Palestynie – Jerozolimy i Betlejem,
2. W 1095 r. na synodzie w Clermont papież Urban II wezwał chrześcijan do walki z niewiernymi i
wyzwolenia z ich rąk Ziemi Świętej. Wyprawy do Ziemi Świętej nosiły miano krucjat (lub wypraw
krzyżowych), a ich uczestnicy zwani byli krzyżowcami.
3. Przebieg krucjat:
a) trwały blisko 200 lat; pierwsza z lat 1096-1099 skończyła się opanowaniem przez krzyżowców
Palestyny i Syrii i utworzeniem państw krzyżowców np. Królestwo Jerozolimskie, Hrabstwo
Edessy,
b) w 1204 r. krzyżowcy zdobyli też Konstantynopol i stworzyli Cesarstwo Łacińskie (zaostrzyło to
konflikt między katolikami a prawosławnymi),
c) w 1212 r. odbyła się tzw. krucjata dziecięca,
d) od końca XII wieku muzułmanie stopniowo wypierali krzyżowców z Ziemi Świętej (1291 r.
zdobyli ostatnią twierdzę Królestwa Jerozolimskiego, czyli Akkę)
4. Skutki wypraw krzyżowych:
a) nie przyniosły rycerstwu zachodniemu trwałych nabytków terytorialnych (po 200 latach walk
muzułmanie odzyskali wszystkie utracone ziemie),
b) ożywienie kontaktów handlowych i kulturowych między zachodem a wschodem,
c) w Europie nasiliły się prześladowania religijne skierowane przeciwko wyznawcom islamu oraz
Żydom,
d) utrwaliły wizerunek Europejczyka jako zachłannego i okrutnego,
e) doprowadziły do upadku znaczenia Bizancjum,
5. Zakony rycerskie – tworzono je, aby zapewnić ochronę pielgrzymom przybywającym do Palestyny
(oprócz ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa składali też ślub obowiązku walki z
niewiernymi):
Oficjalna
nazwa
Czas
powstania
Joannici
Zakon Szpitalników św. Jana
z Jerozolimy
1113
Templariusze
Zakon Ubogich Rycerzy
Chrystusa i Świątyni
Salomona
1119
Krzyżacy
Zakon Szpitala Najświętszej
Maryi Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie
1190
Download