KRUCJATA - Historia - nana113

advertisement
KRUCJATA.doc
(48 KB) Pobierz
KRUCJATA
Krucjata
ludowa
DATOWANIE
1095-1096
I
1096-1099
II
1147-1149
III
1189-1192
IV
1202-1204
Krucjata
dziecięca
1212
UCZESTNICY, ZDOBYCZE, SKUTKI
Pod wpływem przemówienia papieża Urbana II około 20 kwietnia 1096
roku (inne źródła podają rok 1095) z Kolonii wyruszyła wyprawa
krzyżowa. Na jej czele stanął Piotr z Amiens, zwany także Piotrem
Pustelnikiem. Wzięli w niej udział Francuzi i Włosi, czyli około 60-90
tysięcy ludzi. Trzydzieści procent z krzyżowców ginie w skutek chorób i
walk z właścicielami bizantyjskich posiadłości, którzy przyjęli
krzyżowców jako wrogów, a nie jako pomoc w walce z Turkami, gdyż
cesarz nie został uprzedzony o ich wyprawie. Ludność umiera lub idzie do
niewoli, gdy dociera do Konstantynopola w sierpniu 1096.
Tymczasem w Europie zorganizowano właściwą, to jest rycerską, I
wyprawę krzyżową, która wyruszyła przeciwko wyznawcom Islamu.
Składała się głównie z rycerstwa normandzkiego i z Lotaryngii, czyli
około 90 tysięcy ludzi. Najpierw udali się do Konstantynopola, gdzie
złożyli przysięgę na wierność cesarzowi oraz przysięgę lenną, czyli że
zdobyte przez krzyżowców ziemie będę przeznaczone dla
Konstantynopola. Była to najbardziej udana wyprawa. Od Turków
przejęto: Armenię, Azję Mniejszą, Akkę. 20 października 1097r,.
rozpoczęła siedmiomiesięczne oblężenie Antiochii, zakończone jej
zdobyciem. 7 czerwca 1099r. krzyżowcy przybyli pod mury
Jerozolimy, która zdobyli dopiero 15 lipca 1099r, mordując cała
miejscowa ludność (40 000 ofiar). Na zajętych terenach utworzono
królestwo Jerozolimskie. Pierwsi władcy tego królestwa to Gotfryd de
Bouillon a potem jego brat Balwin I.
Późniejsze wyprawy krzyżowe są organizowane, aby utrzymać zdobyte ziemie.
Pierwszym sygnałem słabnięcia królestwa Jerozolimskiego był upadek
Edessy w 1140 roku. Na pomoc krzyżowcom wyruszyła II wyprawa, na
czele której stanął król francuski Ludwik VII i cesarz niemiecki Konrad
III. W czasie jej trwania próbowano zdobyć Damaszek. Odtąd Turcy
bezustannie zagrażają Jerozolimie. Siły Turków uległy wzmocnieniu, gdy
sułtanem został Saladyn. Był to władca Egiptu, Syrii i Mezopotamii. W
czasie jego panowania Turcy zdobyli Jerozolimę. Krzyżowcy ponieśli
więc druzgocącą porażkę w bitwie nad rzeką Bathys, a następnie odstąpili
od oblężenia Damaszku.
Zorganizowana w odpowiedzi na zdobycie Jerozolimy przez wojska
Saladyna. Wyprawą dowodzili: cesarz rzymsko-niemiecki Fryderyk I
Barbarossa, król Francji Filip II August oraz król Anglii Ryszard I Lwie
Serce. Wyprawa miała niezbyt fortunny przebieg. Fryderyk Barbarossa
utonął w trakcie wyprawy w rzece Salef w Cylicji (Azja Mniejsza), a
Francuzi wrócili do domu, natomiast siły Ryszarda zdobyły Akkę i
pokonały wojska Saladyna w bitwach pod Arsuf i Jaffą. Ryszard nie
zdecydował się na oblężenie Jerozolimy, a zamiast tego podpisał z
Saladynem ugodę w 1192 roku , która umożliwiała mu swobodny dostęp
do grobu pańskiego.
Jej celem było wsparcie państw łacińskich na Bliskim Wchodzie, jednak
krzyżowcy za namową Wenecjan ( konkretnie Henryka Dandolo), aby
zapłacić za usługę przewiezienia okrętami, najpierw zdobyli dla Wenecji
węgierskie miasto Zadar, a potem Konstantynopol. Rezultatem IV
wyprawy krzyżowej było obalenie Cesarstwa Bizantyjskiego. Na jego
miejsce powstało Cesarstwo Łacińskie. Przetrwało ono do 1261 r. Zresztą
nie wszystkie tereny weszły w skład tego cesarstwa. Niektóre się
usamodzielniły i powstało cesarstwo Nicejskie i despotat Epiru.
Chrześcijanie myśleli, ze skoro miecz nie nawrócił Turków, to może
uczynią to dobre, niewinne i szczere dzieci. Zebrano 20-50 tysięcy dzieci
w wieku 3-12 lat, które udały się do Marsylii. W Marsylii dwóch kupców
wynajęło siedem statków, którymi obiecali przewieźć dzieci na Wschód.
Po ich wypłynięciu słuch o nich zaginął. Dopiero po 18 latach wydało się,
że dwa statki zatonęły. Większość dzieci zginęła z głodu na okrętach,
reszta została wysadzona na Cyprze lub sprzedana w niewolę
muzułmanom na targu w Aleksandrii.
KRUCJATA
DATOWANIE
UCZESTNICY, ZDOBYCZE, SKUTKI
1228-1229
Krucjata V nazywana dyplomatyczną pod dowództwem cesarza Fryderyka II
nie osiągnęła wojennych sukcesów. Fryderykowi II udało się odzyskać
Jerozolimę i kilka miast min. Betlejem i Nazaret na drodze dyplomatycznej,
bez użycia sił zbrojnych. I pomimo dużego sukcesu, w porównaniu do
poprzednich krucjat militarnych, już w 1244 r. Jerozolima zostaje ostatecznie
zajęta przez Turków.
Ponowna utrata Jerozolimy stała się przyczyną VI wyprawy krzyżowej, którą
zorganizował król francuski Ludwik IX Święty, kiedy usłyszał o zdobyciu
Jerozolimy przez Chorezmijczyków w 1244 roku. Miała ona wybitnie
francuski charakter. Krzyżowcy opuścili Francje w 1248 roku, kierując się na
Cypr. Ludwik IX zaatakował Egipt w 1249 roku. Po zdobyciu Damietty król
francuski odrzucił korzystną dla chrześcijan propozycje pokojową sułtana
Egiptu i zaatakował Kair. Później doznali druzgocących porażek w bitwach
pod Al-Mansurą i Fariskur. Podczas tego ostatniego starcia do niewoli dostał
się sam Ludwik IX, co ostatecznie zakończyło wyprawę. Tak Krzyżowcy
ponieśli klęskę, oddając w 1250 roku Damiettę, dzięki czemu w ogóle uszli z
życiem.
V
VI
1248-1254
VII
1270
Ludwik IX ponownie zorganizował wyprawę, tym razem już VII. W 1270r.
dotarł do Tunisu, licząc, że tamtejszy władca przyjmując chrześcijaństwo
poprze jego starania, w walce z Turkami. Epidemia w obozie krzyżowców
(prawdopodobnie dżuma) doprowadziła do śmierci króla, a jego syn
zrezygnował z dalszego marszu. Korzyści z wyprawy odniósł jedynie król
sycylijski Karol Andegaweński. Nie miała ona jednak żadnego wpływu na
położenie Królestwa Jerozolimskiego.
Ostatnią twierdzą krzyżowców była Akka, która padła w 1291 r. Krucjaty
zakończyły się definitywnie - trwający dwa wieki konflikt na tle religijnym
zakończył się zwycięstwem muzułmanów - Ziemia Święta pozostała w ich
rękach.
Plik z chomika:
nana113
Inne pliki z tego folderu:

Wyznanie.doc (33 KB)
KRUCJATA.doc (48 KB)
 Zadania z fizyki.doc (28 KB)
 Styl_romaĹ„ski.rtf (3 KB)
 WIEK XVII historia.docx (25 KB)

Inne foldery tego chomika:





Angielski
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download