Wyprawy Krzyżowe

advertisement
Wyprawy Krzyżowe
Poziom trudności: Średni
1. Na synodzie w Clermont w 1095 rzucił hasło krucjat przeciw Saracenom
A - Grzegorz VII
B - Urban II
C - Stefan II
2. wyprawa rycerstwa gł. francuskiego zakończona utworzeniem kilku księstw i hrabstw
łacińskich oraz Królestwa Jerozolimskiego
A - I krucjata
B - II krucjata
C - III krucjata
3. zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców podczas pierwszej krucjaty
A - 1097
B - 1098
C - 1099
D - 1100
4. zorganizowana po zdobyciu przez muzułmanów hrabstwa Edessy, podzielone armie
lądowe krzyżowców rozbite przez turków, część podążająca morzem dotarła do Syrii ale
zawróciła po nieudanym ataku na Damaszek
A - I krucjata
B - II krucjata
C - III krucjata
5. Przygotowana po klęsce rycerzy chrześcijańskich pod Hittin i utracie większości
Palestyny. Mimo niesnasek i śmierci cesarza zajęła Akkę i umożliwiła korzystny pokój z
Saladynem
A - II krucjata
B - IV krucjata
C - III krucjata
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. król Anglii Ryszard Lwie Serce brał udział w :
A - IV krucjacie
B - II krucjacie
C - V krucjacie
D - III krucjacie
7. wykorzystana do opanowania Konstantynopola na części ziem Bizancjum powstało tzw.
cesarstwo łacińskie
A - IV krucjata
B - V krucjata
C - VI krucjata
8. inicjatorami zdobycia Konstantynopola byli
A - Genueńczycy
B - Wenecjanie
C - Florencja
9. Kr. Węgier Andrzej II i ks. Austrii Leopold VI wylądowanie w Palestynie atak na Egipt
zakończony niepowodzeniem
A - V krucjata
B - VI krucjata
C - VII krucjata
10. potępiona przez papiestwo akcja dyplomatyczna po której utworzono niewielki
Królestwo Jerozolimskie które przetrwało we względnym pokoju kilkanaście lat (nie przez
wszystkich historyków uznawana za krucjatę w tym teście będziemy ją uznawać za
krucjatę)
A - VII krucjata
B - VIII krucjata
C - VI krucjata
11. inicjatorem dwóch krucjat (VII i VIII) był ten sam król kto to był ?
A - Ludwik IX Święty
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Ludwik VII
C - Fryderyk II
12. znaczony grabieżami i pogromami żydów pochód chłopów z Francji przez Europę do
Konstantynopola po przeprawie na brzeg azjatycki wkrótce rozbici
A - Krucjata rolna
B - Wyprawa chłopska
C - Wyprawa ziemska
13. dzieci i młodzież ogarnięci religijnym zapałem większość zmarła przed dotarciem do
portów lub została sprzedana w niewolę
A - Krucjata dziecięca
B - Krucjata pielgrzymia
C - Krucjata mnisia
14. zamiast udziału rycerzy niemieckich w II krucjacie
A - przeciw Prusom
B - przeciw Litwie
C - przeciw Połabianom
15. Rekonkwista - prowadzone walki w celu wyparcia muzułmanów z Hiszpanii
A - tak
B - nie
16. zwalczanie wyznawców kataryzmu podważających władzę duchową i świecką.
Zakończona likwidacją odrębności Prowansji
A - przeciw bogomilcom
B - przeciw waldensom
C - przeciw albigensom
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Wyprawy Krzyżowe
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. A
3. C
4. B
5. C
6. D
7. A
8. B
9. A
10. C
11. A
12. B
13. A
14. C
15. A
16. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download